Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30, Midsommarafton: Stängt | Telefon: 0121-249 00. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: info@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

 

Bloggarkiv

​Stå och se på eller agera?

Publicerad 2018-04-30, 08:00

Skulle du kunna stå och se på när din anhöriga tar skada? När hen blir vanskött och riskerar att invalidiseras? Efter att ha erfarit fantastisk intensivvård var det detta som hände min dotter. 

Den 14 mars 2014 fick jag ett telefonsamtal som ingen, absolut ingen, önskar sig. Min dotter hade frontalkrockat med en lätt lastbil och var svårt skadad. Hon hade inte fått några frakturer, men hon hade krampat och varit medvetslös vid olycksplatsen. Röntgen visade flera allvarliga hjärnblödningar. Så började vår långa resa från randen av avgrunden.   

Genom min föreläsning vill jag visa på vikten av att få rätt vård. Jag vill visa på betydelsen av att behandla alla patienter individuellt och att arbeta tillsammans som ett team inom vården. Jag vill visa vad en traumatisk hjärnskada egentligen kan vara och den tuffa och krävande vägen tillbaka till livet igen.    

Jag vill även visa på vikten av engagerade anhöriga. En överläkare på en specialistavdelning för svåra hjärnskador, med lång erfarenhet av patienter och deras rehabilitering, informerade mig om att det oftast går bättre för dessa patienter än för dem som saknar en anhörig som kan involveras i den skadades rehabiliteringsprocess.   

Som föreläsare kan jag bland annat erbjuda berörd personal inom landsting, kommuner och privata företag en berättelse från olyckan fram till idag utifrån följande alternativ:   

 • En faktamässig berättelse, med både positiva och negativa vårdexempel 
 • En berättelse utifrån ett anhörigperspektiv 
 • En berättelse utifrån organisationens värdegrunder 
 • Övrig önskad inriktning   

Kontakta mig för ytterligare information!   

Louise Holm
Talare

Jag har tillåtit andra att styra

Publicerad 2018-04-26, 08:00

Under många år har jag tillåtit andra att styra. 

Anpassat mig. Hållit med fast jag tyckt tvärt emot. Förställt mig. Sagt ja fast jag menat nej. Av rädsla att inte få höra till, inte vara älskad. Och jag ville inte såra.

Detta var för mig följder av att växa upp i en dysfunktionell miljö.

I min barndom i en alkoholistfamilj lärde jag mig att känna in de vuxnas känslor och anpassa mig därefter. Jag kan inte skylla på någon. Ansvaret att förändra är mitt.

Vägen har varit lång. Jag har mött precis de människor jag behövde för att bli medveten. Människor som jag ser som ”utsända” nu efteråt. Det är när det gör tillräckligt ont som vi söker hjälp.

Jag kunde så småningom med hjälp skala bort mitt behov av att vara till lags.

Vi som lider av medberoende behöver lära oss hur vi kan börja sätta oss själva först. Ingen av oss kan vara en bra lärare, chef eller förälder om vi inte tar hand om oss själva.

När gjorde du senast någonting för din egen skull?

Vad behöver du av människorna nära dig?

Vad är det du gör för att du tror att du måste fast du inte vill?   

Eva Åström
Talare

Men här är det ju ändå högt i tak!

Publicerad 2018-04-24, 08:00

Om det är något vi lärt av vinterns mediala uppmärksamhet kring sexuella trakasserier på arbetsplatser så är det att de kan inträffa precis var som helst och drabba vem som helst. Hur synliggör vi kränkande beteenden på vår arbetsplats och hur förebygger vi dem?   

I januari 2017 skärptes diskrimineringslagstiftningen, vilket innebär att arbetsgivare aktivt måste förebygga diskriminering och kränkande behandling på arbetsplatsen. En undersökning gjord av DO i december 2017 visar att mer än hälften av arbetsgivarna inte kände till förändringarna i lagstiftningen och enbart var fjärde uppgav att lagändringen lett till förändrat eller utvecklat arbetssätt. Inte minst genom #metoo vet vi nu att det som görs är långt ifrån tillräckligt.   

I min roll som jämställdhetskonsult möter jag ofta företagsledare och anställda som tycker att just deras företag är bra på frågor som rör likabehandling och ett tryggt arbetsklimat. Och ofta stämmer det. Till en väldigt stor del. Men är vi verkligen tillfreds med ett visst svinn när det gäller dessa frågor? Självklart inte.   

För att säkerställa att ingen utsätts för kränkande eller exkluderande behandling måste vi granska oss själva, som individer, kollegor och ledare. Och det kan skava lite grann. Men det är ju när det blir lite obekvämt som utveckling sker, så visst törs vi!   

Mina främsta tips till företag för att skapa en miljö fri från diskriminering och kränkande behandling: 

 • Ledningens tydlighet! Signalera i all kommunikation vad som gäller i er verksamhet. 
 • Rutiner och riktlinjer! Alla anställda ska veta hur de ska förebygga diskriminering och kränkningar samt vilka åtgärder som finns om något sker. Vem vänder en sig till (viktigt med flera kontaktpersoner i händelse av att den närmaste chefen är den som utsatt någonför kränkning)? Vad händer med det en rapporterat? 
 • Agera, inte bara reagera! Levandegör dokument och policys så de genomsyrar verksamheten, inte dammar i en pärm.   

Irja Berntson
Talare

Irja är jämlikhetskonsult som föreläser och utbildar om verksamhetsutveckling med jämlikhet och normkreativitet som fokus.

Är du med i en sekt?

Publicerad 2018-04-19, 08:00

Sektmedlemmar vet sällan själva om att de är med i en sekt. Sekter behöver inte vara religiösa vilket många tror. Det kan vara ett politiskt parti, ett företag eller en hjälporganisation. Är du med i en sekt? Här följer fem tips på hur du lär dig känna igen en. 

 • Sekter kräver total hängivenhet. Din fritid, dina intressen och dina vänner är mindre viktiga än gruppen.  
 • Det finns inga demokratiska sekter. Sekter är toppstyrda officiellt eller inofficiellt. När ledarna inte bara styr gruppens arbete utan även medlemmarna på ett personligt plan pratar vi om sektledare.  
 • I alla sekter finns ett ”dom”. Det kan vara personer av annan sexuell läggning, annan kultur eller meningsmotståndare.  
 • Sekter har regler för vad du får tycka, tänka eller till och med älska. Reglerna kan vara outtalade. Straffen för regelbrott kan vara skam och sämre anseende.  
 • Sekter ser sig ofta som en elit med de ”rätta svaren”. Utåt kanske de ser alla människor som lika mycket värda och är öppna för andra åsikter. Men inom gruppen är det bara de som har rätt medan andra är antingen lurade, dumma eller blinda.   

Motsatsen till en sekt är en grupp där alla får vara med på sina villkor och blir accepterade för vilka de är. Eftersom det är din hälsa det handlar om är det viktigt att du lär dig känna igen sekter. 

Vera-Linn Lanängen
Talare

Att föreläsa för lärare

Publicerad 2018-04-17, 08:00

Att få förtroendet att föreläsa för lärare är stort. Det är inte bara utgiften för min föreläsning som kostar, utan innehållet ska vara värt den tid som det tar för alla dessa pedagoger att ta del av föreläsningen.    

Tre timmar x 20 pedagoger = 60 arbetstimmar. Hur mycket rättning, undervisning eller skolutveckling är inte det?    

Mina föreläsningar riktar sig till alla lärare i F-9. Jag har haft förmånen att föreläsa eller leda workshops i 44 kommuner, från Malmö till Arjeplog. Så många engagerade kollegor det finns på skolor runtom i Sverige!   

Viljan att få barnen att nå kunskapskraven och så långt som möjligt är stor. Intentionen att ändra sin undervisning lite, lite så att den blir ännu mer språkutvecklande för såväl nyanlända som barn som inte får så stor språklig stimulans från hemmen finns där överallt. Jag bär med mig så många minnen av inlägg som kunniga och engagerade pedagoger har bidragit med under åren.    

Som när lärarna och fritidspersonalen i Hallsberg samarbetade kring en arbetsgång och ett tema som skulle göra undervisningen språk- och kunskapsutvecklande. Dubbel effekt!   

Engagemanget i Sorsele var något utöver det vanliga när SFI-lärarna planerade att använda det lokala Apoteket i sitt språkutvecklande arbete för att skapa en autentisk uppgift.   

Och när vi pratade om partikelverb och specialpedagogen från Haninge berättade om en elev som trodde att mjölken hade fått fötter när hon hade sagt till eleven att den hade gått ut. Ett bra exempel på att måltiden och rastvakten är ypperliga tillfällen för språkutveckling.   

Eller när jag kom tillbaka till en skola på Hisingen och mötte en SO-lärare vid kopiatorn. När jag hade presenterat mig sa han:    

– Ja, det är ju du! Det är den bästa och nyttigaste föreläsningen jag har deltagit i under hela min lärargärning.   

Mitt hjärta klappar alltid lite extra för Hällefors som var den kommun som fick mig att starta mitt företag då två lärare kom med en förfrågan. Många intressanta upplägg med hjälp av språk- och kunskapsutvecklande metoder har lärarna därifrån bidragit med.   

Det är väl egentligen bara i Karlskoga som deltagare har börjat sjunga sina exempel på hur man kan använda ramsor och sånger för att skapa språkinlärningstillfällen för nyanlända. Kommunen hade i samband med flyktingvågen tillfrågat pensionerade lärare, som med glädje hade tackat ja till uppdraget. Så fint att ge eleverna det bästa man kunde erbjuda!   

Det finns också många minnen från skolledare som jag har mött under dessa år. Det är ju de som bäddar för framgång genom att förankra innehållet i föreläsningen innan jag kommer. Många är de som har bidragit till att inramningen har blivit så bra.   

Som rektorerna i Arboga som själva stod för matlagningen i en landsbygdsskola, vilket fick mig att associera till lägerminnen. Gemenskapen var stor och skratten många bland de ätande lärarna ute på gårdsplanen.   

Och rektorn som jag ringde för tionde gången under loppet av snart lika många år för att höra efter om det var läge för en kurs:    

– Den här rösten känner jag igen.   

Det fanns fortfarande inte behov av mina tjänster, men den kommentaren gav energi till att ringa ytterligare tio samtal.   

Några tips till dig som beställare:   

 • Förankra kursens innehåll och upplägg bland lärarna. Viktigt att de ser behovet.    
 • Bjud lärarna på fika före eller under föreläsningen.      
 • Jämför ALDRIG lärarna med elever. Det infantiliserar oss och det finns en risk att det slår tillbaka mot dig.     
 • Ge lärarna tid att genomföra uppgifter så att det kollegiala lärandet blir maximalt.     
 • Avsätt tid för att själv lyssna till föreläsningen för att visa ditt stöd.   

Helen Törnqvist
Talare

Ungas röster räknas – med eller utan...

Publicerad 2018-04-16, 08:00

Valet till Sveriges riksdag 2018 innebär att vi står inför den tredje valrörelsen där sociala medier kommer att spela en stor roll. De senaste åren har exempelvis Facebook och Twitter haft en avgörande inverkan på valdeltagande och valresultat i vissa länder.

Ungdomar lever idag ett uppkopplat liv där flitigt användande av sociala medier stärker deras fokusering på sig själva och sin image. Samtidigt har sociala medier en negativ inverkan på ungdomarnas engagemang i humanistiska och demokratiska frågor. Det är därför viktigt att de får nya perspektiv och konkreta verktyg för att skapa opinionsbildning och samhällspåverkan med sin integritet, identitet och kreativitet som grund.

Bjud in Felicia Margineanu, 25, en av Sveriges mest framgångsrika sociala entreprenörer och föreläsare till er skola! Hör henne berätta om sin personliga resa då hon som 17-åring via sociala medier lyckades samla 10 000 personer i en manifestation på Sergels Torg i Stockholm dagen efter riksdagsvalet 2010. Frustrationen över att hon inte fick vara med och rösta på grund av sin ålder sporrade henne till engagemang.

Syftet med Felicias föreläsning är dels att ge eleverna nya perspektiv och tankar kring sitt ansvar som individer och medborgare i samhället, dels att ge dem inspiration och kraft till att våga göra sin röst hörd.

Det är snart åtta år sedan Felicia stod på barrikaderna. Hon har sedan dess föreläst på tusentals skolor och träffat ungdomar världen över. År 2015 släppte hon boken Uppkopplad – en guide till sociala mediers möjligheter. Felicia har fått flera priser och utmärkelser för sitt entreprenörskap och samhällsengagemang, såsom 5i12-priset och Sveriges 101 Supertalanger. Nu senast var hon finalist till utmärkelsen Årets Eldsjäl på Eldsjälsgalan 2018.

Felicia Margineanu föreläser om att utmana invanda tänkesätt och använda sociala medier för att skapa ett inkluderande och mer demokratiskt samhälle. Du kan boka henne för föreläsningar om exempelvis sociala mediers möjligheter, normkritik, demokrati och socialt entreprenörskap. Som talare är Felicia passionerad och engagerad, och hon får publiken att skratta, gråta och känna framtidshopp.

Läs mer om Felicia.

Hjältar

Publicerad 2018-04-13, 08:00

Minns du hur morsan kom vinglande genom hallen i sin jävla felknäppta blus? Med läppstift över halva ansiktet. Minns du farsan på sidlinjen under din första match i juniorlaget? Hur full han var, och att han skrek på domaren så han fick lämna planen? Farsan alltså.

Minns du när du gick upp mitt i natten och drog ut kökslådan med alla knivarna, bar ner dem i källaren, där du gömde allihop bakom ett gammalt vinterdäck? För du var säker på att om du inte gjorde det, skulle ingen vakna i morgon.   

Minns du hur du skrek könsord till alla? I femman. De trodde du var förbannad, men såg inte din förtvivlan. Förstod inte att du var en soldat mitt i ett krig, där du drog fiendens eldgivning till dig, så att de andra – din familj – kunde gå fria. 

Ingen såg vilken hjälte du egentligen var. Vilken tur att du inte fick någon diagnos. Minns du hur du torkade andras tårar för att slippa se dina egna? Minns du alla skämten du drog, och fick skratt som presenter, men skitsnack och blickar som sa att du var knäpp, bakom din rygg?

Minns du ensamheten? Hur till och med lärare du haft i flera år ständigt glömde ditt namn. Och hur skönt det kändes ändå, att vara bortom allas medvetande på något sätt. Klart du minns allt det där.

Men se på dig nu. Du har hoppat av tåget som färdades i riktning mot helvetet för generationer i din familj. Du har lagt ut ny räls och åker åt ett annat håll. Även om du inte skriker så mycket längre, tar du ingen skit. Du tröstar och hjälper fortfarande, men inte på bekostnad av dig själv. Du är otroligt rolig, men inte för att du är rädd för allvar. Du kan verkligen försvinna in i dig själv. Men DU väljer när du ska göra det.   

Det är inte rädslan som bestämmer. Ingen glömmer ditt namn. Du har tagit din plats i världen. Du är en hjälte. Det har du alltid varit.   

Boka en föreläsning med mig så får du veta mer.   

Börje Dahl
Talare

Jag tänker på djävulsdansen...

Publicerad 2018-04-12, 08:00

Jag tänker på djävulsdansen. Den som anhöriga, vänner och arbetskamrater virvlar runt i, till följd av sina eviga och hopplösa försök att ”bota” den som dricker, drogar eller spelar bort sig själv.

Jag tänker på hur tusen och åter tusen människor sakta dansar sig in i de gigantiska hissar där de beroende redan finns – hur de färdas ner mot samma mörker. Tillsammans. Drivna av sina fruktlösa ambitioner att rädda den andre blir de en del av problemet, istället för en del av lösningen. De ljuger för hens skull, mörkar, tar på sig skuld, invaderas av skam, förminskar konsekvenser, och möjliggör omedvetet på så sätt fortsatt supande, knarkande, spelande... 

Jag tänker på dig som lever med henne, vars drickande för många år sedan slog sönder er kärlek. Hur du ringer och sjukskriver henne med motiveringen att hon har fått influensa. Jag tänker på dig vars son nu är 22, och som har knarkat sedan han var 13. Hur du ger honom pengar till mat som går till knark. 

Jag tänker på dig, flickvännen till honom som använder alla pengar och all vaken tid åt cannabis. Hur du tar hand om honom när han är paranoid och inte vågar gå ut på dagarna. Jag tänker på dig, arbetskamraten som, för vilken gång i ordningen har du för länge sedan glömt, gömmer undan din kompis i kopieringsrummet när hon luktar gammal fylla och är rädd för att chefen ska upptäcka det.

Jag tänker på hur en förändring kan ta sin början hos den beroende först när ni tar ett steg tillbaka och börjar ställa krav i stället för att ”ställa upp”. Det är lätt att säga. Mycket svårt att göra.    

Det handlar inte om rätt eller fel. Det handlar om att snälla, fina och kärleksfulla människor som ni behöver hitta radikalt annorlunda sätt att hjälpa. Det handlar om att förstå att det ibland är en större kärlek, vänskap, solidaritet att stänga dörren, i stället för att öppna den igen och igen.

Det är först när du som ringer och sjukskriver henne berättar sanningen om drickandet för hennes chef, som hon får en verklig chans att börja ta tillbaka sitt liv, först när mamman stänger dörren för sin son, flickvännen gör slut och arbetskamraten vågar säga som det är på jobbet. Först då kan de som lider av den förnekelsens sjukdom som beroendet är, få chansen att bli de människor som de önskar att de vore. Först då kan du själv komma till ro, sluta kämpa varje sekund och börja ta hand om dig själv i stället. Först då...   

Boka en föreläsning med mig så får du veta mer.   

Börje Dahl
Talare

Varför du, när vi pratar hälsa,
måste...

Publicerad 2018-04-09, 08:00

Vi lever i en värld där det är lätt att få hjälp med i stort sett vad som helst. Om du inte vill laga mat eller passa barn så kan du köpa tjänsten. Du betalar någon och de fixar det du vill ha gjort. Trädgårdsarbete, städning, ja vad som helst.

Det är likadant för företag. Det är vanligt att man köper helhetslösningar. Fixat och klart.

Men jag vet ett område där du inte kan köpa allt och det är din hälsa. Den kan inte någon annan fixa, eller hur? Nä, just det!

Jag möter med jämna mellanrum patienter på hälsocentralen som säger saker som:

– Jag betalar städhjälpen och trädgårdsmästaren. Men det är så skönt att du och sjukvården tar hand om min diabetes. 

Och jag svarar:

– Vad menar du med det? Nej, vi tar inte hand om din diabetes. Du tar hand om din diabetes.

Eller vilket hälsoproblem det handlade om. För allt som finns inne i din kropp måste du själv ta hand om. På samma sätt som att jag inte kan äta för dig eller gå på toa. Du måste göra det själv.

Men det finns saker som du kan göra med stöd från någon annan. DU måste fortfarande göra själva jobbet, men du kan få en hjälpande hand. Du kan ha en mentor som följer dig och som ser din process utifrån. Mentorn kan hjälpa dig hitta rätt lösningar och ta rätt beslut för det kan vara svårt att ta hand om sin hälsa helt själv.

Jag vet att många kan fixa jobbet själva och lyckas. Man kan ta en kurs, läsa självhjälpsböcker. Man kan också skaffa mer hjälp med en mentor eller coach. Man kan gå med i Mastermindgrupper där många har samma problem och man hjälper varandra se lösningar. Man kan också åka på retreat med en mindre grupp där man tillsammans under några intensiva dagar utbyter hjälp. Men gemensamt för alla dessa modeller är att man måste göra själva jobbet själv. Som att äta rätt, sova ordentligt och motionera lagom.

Låt mig presentera Sonja, en av mina klienter. Hon är mellanchef på ett IT-bolag som säljer just helhetslösningar. När jag först träffade henne var hon så trött och stressad att hon inte visste hur hon skulle ta sig igenom dagen.

– Kan inte nån bara ta hand om mig och fixa, så som vi gör med våra kunder. Jag vill att någon tar hand om mig. Hjälp mig! sa hon.

Jag frågade vad hennes problem var och hon svarade:

– Jag vet inte. Jag har bara fått nog. Jag orkar inte tänka. Jag vet inte vad problemet är.

När jag sa att hon måste göra jobbet själv sa hon bara:

– Jag vet inte ens vad jag behöver göra eller var jag ska börja.

Och det är här en mentor kommer in – att leda och visa vägen, åtminstone initialt.

Först måste du få personen att ta ledigt en stund, även om det bara är en timma. Den tiden tar man till diskussion och eftertanke om ”Var är jag nu?”, ”Vad är på gång?”, ”Vad är fel?”, ”Vad är det egentligen som stör mig?” med mera.

Tankarna och svaren skriver man ner på ett papper och det blir starten på en att-göra-lista. Och sedan börjar man göra utifrån vad som behövs. Steg-för-steg. Med en mentor vid sin sida blir allt så mycket enklare.

Huvudbudskapet är att allt som har med din hälsa att göra måste du fixa själv. Det är ditt ansvar. Ingen annan kan göra det åt dig. Det är omöjligt, biologiskt omöjligt.

Men så snart du ber om hjälp och börjar göra vad du ska så känns det snabbt mycket lättare. För du har någon vid din sida som hjälper dig göra rätt sak i rätt ordning. Men du måste fortfarande göra allt det faktiska jobbet själv!

Lycka till!

Det är sådant här Dr Annikas föreläsningar för chefs- och arbetsgrupper handlar om. Att hitta kärnan i stressen och se den enklaste vägen ut. För ökat välbefinnande för dig och dina medarbetare och för ökad lönsamhet för ditt företag.

Du väljer själv huvudtemat som sedan anpassas efter era specifika behov:

Hållbara ledare – Arbetsmiljö – Stress och Hälsa, om att undvika den berömda väggen – Kommunikation mellan människor – Hälsa och Livsstil, enkla tips i vardagen (inspirationsföreläsning)

Om du vill lära mer, kan du läsa min blogg  Ask Dr Annika.

Dr Annika Sörensen
Talare

Mamma, jag hatar dig!

Publicerad 2018-04-06, 08:00

Jag har en son som har adhd. Han är nio år och han är fantastisk. Vi har gjort en lång resa han och jag. Mött många utmaningar för att få en väl fungerande vardag. Det har varit svårt ibland men det är en resa jag inte skulle vilja vara utan.

Han ser oftast fram emot att gå till skolan, men härom morgonen var han trött. Först var det jobbigt att gå upp. Sedan var det omöjligt att borsta tänderna. Och så ville han inte cykla som han brukar utan ha skjuts.

Varje krav orsakade ett utbrott

Varje krav orsakade ett utbrott från hans sida med kastade saker och svordomar. Jag höll mig lugn. Tog honom varsamt i armen och ledde honom dit han skulle. Servade med kläder. Guidade till toan. Till sist, när han inte fick skjuts skrek han: 

— Mamma, jag hatar dig! Jag cyklar till skolan varje JÄVLA dag. Varför får jag inte skjuts idag?

Jag såg lugnt på honom med mild blick och sa att det var nyttigt för kroppen att röra på sig. 

— Vi kan gå tillsammans. Jag följer dig till skolan.

Jag såg hans ansikte mjukna. Han muttrade okej. Vi klädde på oss. Jag hjälpte honom med jackan.

En fantastisk promenad

Sedan gick vi tillsammans till skolan. Han berättade om vilka lektioner han hoppades på idag. Och att i NTA skulle de få göra kemi. Han tyckte att det verkade spännande. Vi pratade om att han gick på mellanstadiet, sedan skulle det bli högstadiet och gymnasiet. Därefter högskola. Han ville lära sig om datorer och programmering.

Ett fantastiskt samtal.

Vi skiljdes åt vid skolan. Han pekade ut sin dörr in till fyran. Glad och lätt till sinnet lämnade han mig med ryggsäck och guppande lockar.

Jag tänkte att jag var tacksam.

Boka mig

Boka mig för ett föredrag om att få till en väl fungerande vardag med barn med adhd. Jag berättar gärna om det lagarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektor, barnpsykolog och många fler som har hjälpt oss på vägen.

Utan deras insatser skulle vi inte vara där vi är idag. Min son har vänner (långt ifrån sjävklart), en aktiv fritid (som består av några fler saker än att spela dataspel) och han når kunskapskraven i skolan (bra matchat av pedagogerna!).

Jill Nyqvist
Talare

En värld där allt är möjligt

Publicerad 2018-03-28, 08:29

Min farfar brukade trolla för mig när jag var liten. Och jag älskade det!

Jag lärde mig lite tricks och underhöll andra, men det var inte alltid uppskattat av de andra på skolgården. Det tog några år och ett par villovägar innan jag förstod att jag skulle kunna ägna mig åt trolleri på heltid. Som en av världens få kvinnliga magiker är jag stolt över att jag vågade slänga mig ut i en mansdominerad bransch.

Men det har inte varit en spikrak väg hit. När min farfar gick bort slutade jag trolla och hittade en plats i kyrkans värld. Jag bestämde mig för att studera teologi under fem år samtidigt som jag jobbade i kyrkan. Det innebar allt från barngrupper till att predika på ålderdomshem. Det var onekligen en lärorik tid… men något saknades.

Idag har jag hittat tillbaka till magin och känner att jag är på rätt plats. Jag tänkte inte ens efter utan sa upp mig från både jobb och studier. Ända sedan jag var liten har jag varit en person som hellre ber om ursäkt än om tillåtelse, framförallt när det kommer till beslut om mig själv och vägen jag går.

I mina shower fokuserar jag på vuxenunderhållning. Jag uppträder på galamiddagar, konferenser och mässor. När jag uppträder skräddarsyr jag mina uppdrag. Det kan vara allt från kortare till längre shower, konferencieruppdrag med inslag av magi, mässunderhållning, bordstrolleri på mingel eller större shower för tusentals människor i publiken.

Jag tror inte att det är ett så stort steg från kyrkan till magi som många verkar tro. Det handlar om något som inte går att förklara. Det handlar i båda fallen om att skapa en känsla av gemenskap, beröra och prata på ett sätt så att alla hänger med – något jag ofta får höra att jag bemästrar till fullo.

Det finns ett citat som jag älskar. Det lyder: ”People think we’re keeping our secrets from them. The truth is that we are keeping the secrets for them.” Det beskriver magi på ett fint sätt, tycker jag.

Jag märker hur uppskattat trolleri är och det blir bara mer och mer populärt. Jag tror att det handlar om något som man inte behöver förstå. Man kan luta sig tillbaka och njuta en stund utanför vardagens traditionella ramar. Man hamnar i en värld där allt är möjligt. 

Den 5 maj har jag premiär för min soloshow Where the Magic Happens på Södra teatern. Där beskriver man min show på följande sätt: ”De klassiska attributen såsom trollstav och hatt är undanstuvade och istället erbjuds publiken något helt nytt och unikt. Den traditionella bilden av en magiker känns långt borta och Caroline Ravn visar oss var skåpet ska stå.”

Jag vill erbjuda företag något nytt till deras event. Något utöver det vanliga, något som stannar kvar och blir en snackis. Något man går hem och berättar vid middagsbordet flera år framöver…

Caroline Ravn
Magiker

Du vet mer än du vet att du vet

Publicerad 2018-03-26, 08:00

— och kan därför så mycket mer än du tror att du kan

Vi lever i en paradoxal tid. Aldrig tidigare har så många haft det så bra och mått så psykiskt dåligt till följd av stresskänslor, otillräcklighet med mera. 

Jag vill göra en reflektion kopplad till mitt arbete med organisationsutveckling genom individutveckling.

För det första träffar jag idag alldeles för många människor som krånglar till det alldeles för mycket helt i onödan. Varför gör de det? Jo, för att de inte tror att de duger som de är. Det menar jag beror på att de inte längre anser sig ha tid att reflektera.

Varför det? Jo, jag menar att eftersom reflektion är människans viktigaste lärverktyg blir det förödande då många omedvetet lär in en oreflekterad erfarenhet, som därför inte är en medveten erfarenhet. Konsekvensen blir att du lär dig en massa utan att du vet att du lär dig. Du blir alltså duktigare och duktigare utan att förstå det själv.

Samtidigt använder din hjärna både din medvetna och din omedvetna kunskap, vilket leder till att andra ser dig som duktigare utifrån och in än du ser dig inifrån och ut. Det leder i sin tur till att de kommer att ha högre krav och förväntningar på dig än du anser att de har rätt att ha!

Din underbara utmaning är att förstå och våga lita på att de har rätt. Du vet nämligen så mycket mer än du vet att du vet. Våga lita på det! Ta reda på vad du faktiskt är kapabel till, men glöm inte att börja reflektera!

Christer Olsson
Talare

Handen börjar i hjärnan!

Publicerad 2018-03-23, 12:00

Att göra själv är en livsstil. ”Jag är en sån som gör själv” är något vi med glädje och illa dold stolthet säger i allt högre utsträckning. Och det är bra!  Du blir en smartare och mer kreativ människa om du använder dina händer.

Att göra själv innebär inte bara en stunds avkoppling som täljningen, ritandet, broderandet, lagandet eller byggandet ger. Det gör dig även smartare! Det innebär att vi utvecklar förståelse för och kunskap om hur saker och ting praktiskt fungerar.

Makersrörelsen strävar efter att förstå just detta. Deras grundmotto är ”om du inte kan öppna den, äger du den inte”. En bra måttstock för mycket av det vi har runt omkring oss. Att inte förstå saker kan få oss att känna oss vanmäktiga. Hur fungerar datorn? Mikrovågsugnen? Routern? Öppna och titta efter!

Vi får genom sådan kunskap bättre kontroll och blir mer lösningsbenägna. Att veta hur något är tillverkat (för att vi själva gjort det) är en bra känsla. Vi får ett kreativt självförtroende som lyser igenom och det är något vi kan använda oss av i alla delar av livet.

Ett kreativt lösningsorienterat sinne är eftertraktat socialt, men har stor vikt också i våra yrkesroller. Det ger oss en kompetenshöjning och en känsla av att allt är möjligt. Och det kan ske genom något så lustfyllt som genom att använda våra händer.

Så kicka igång handens intelligens:

 • Gå en kurs! Ta dig utanför din bekvämlighetszon vad gäller kreativt skapande: Drejning? Täljning? Tovning? Lappa/laga? Låt dina händer lära sig något nytt.
 • Håll igång! Upprätthåll det du lärt dig med händerna så utvecklar du nya kopplingar och förändrar hjärnan.
 • Låt dina händer berätta något! Brodera en åsikt, klä in en staty. Protestera! Bli hantverksaktivist.

Med kreativiteten som metod i arbetslivet och i vardagen känner du dig delaktig. Du får en bättre förståelse för hur kreativa processer fungerar. Detta och mycket annat pratar jag om i mina föreläsningar, som handlar om olika sätt att använda hantverket, kreativiteten och de processer de ger upphov till.

Handen börjar i hjärnan är ett citat jag bär med mig och tror på. Jag visar gärna hur!

Frida Arnqvist Engström
Talare

Att ha fel på ett intelligent sätt

Publicerad 2018-03-21, 09:00

Alla har fel ibland. Det är en truism, men man skall minnas det för egen del också. Dessutom behöver man klara av att visa att man haft fel, inte försöka dölja det med bortförklaringar. Är det någonting som intelligenta medarbetare kommer att genomskåda direkt, så är det försök att slingra sig ur ett misstag med bortförklaringar eller försök att skylla ifrån sig.

Det är viktigt att kunna ha fel. Förmedla inte att du försöker komma ifrån att du misstagit dig. Visa istället att du kan och vet tillräckligt mycket för att inte ha några problem att medge att det även finns väldigt mycket som du inte kan och vet, och att i just det här fallet blev det fel.

Man kan kalla det för att ha otur när man tänker. Den som behöver känna sig mindre ensam i detta, kan med fördel minnas sådana exempel som en viss Mensaordförande (nämligen jag) som hade anledning att upplysa medlemmarna om att det hänt otrevliga saker i samband med en föreningsträff, och gjorde det genom att skriva ett inlägg i en strikt sluten Facebook-grupp för medlemmar som var med på träffen. 

Mindre än en timme senare låg texten ute på lokaltidningens hemsida, och sedan spreds en halv mening ur den vidare genom pressen... Efteråt kan jag onekligen undra varför jag inte kom på tanken att någon skulle läcka inlägget ifråga. Jag hade väl helt enkelt otur när jag tänkte. Då är det bra att komma ihåg att det händer oss alla.

Som uppmuntran kan man även minnas att konsten att ha fel är ett tecken på intelligens. Intelligenta människor upprepar i regel inte sina misstag. Istället går man vidare och gör nya misstag. Det måste omgivningen också få göra.

Mer om erfarenheter och knep för att leda och arbeta med människor som helst vill tänka själva kan man få höra genom att boka in mig som talare.

Monika Orski
Föreläsare, författare, IT-konsult, ordförande för Mensa Sverige

AI som kreativt verktyg

Publicerad 2018-03-20, 00:00

Modeindustrin använder ofta algoritmer för att lära designers vad marknaden efterfrågar. Algoritmerna fungerar också som problemlösare, som är fallet med mjukvarulösningen Savitude som med hjälp av AI rekommenderar kläder utifrån kundens kroppsform och proportioner. (Att hitta kläder med rätt passform och storlek är alltjämt en utmaning för de flesta nätshoppare.)

Men det kan också finnas kreativa aspekter av AI bortom funktionen som verktyg, något som en artikel i Business of Fashion indikerar. Åtminstone enligt en del av de experter som samlades under SXSW-veckan nu i mars för att diskutera AI och design. 

Modedesignern Gretchen Jones på University of Arts i London har forskat kring datas roll i den kreativa processen. Hon fann att en dataanalys kan vara värdefull, eftersom den hjälper designers förstå kundens känslomässiga förhållande till märket. 

Andra experter, såsom Jenna Niven, creative director på reklamfirman R/GA, och Eric Colson, huvudansvarig för algoritmer på Stich Fix, var båda inne på AI som ett inspirationsverktyg. 

Genom sin förmåga att analysera enorma mängder data och generera designkombinationer snabbare än någon människa kan AI fungera som en källa till inspiration. Tanken är att tekniken ska utöka antalet möjligheter som en designer kan överväga i den kreativa processen. 

AI som designassistent om man så vill. Ja, varför inte? 

Anna Hedlund
Talare som driver fashiontech-bloggen Stil & Teknik

Alla kan rita

Publicerad 2018-03-14, 13:00

Om jag kliver in på en arbetsplats och frågar hur många som kan rita så räcker bara ett fåtal upp handen. Om jag kliver in på ett dagis och ställer samma fråga, ja då vet du svaret. Alla kan rita.

Vad händer på vägen? Vi börjar betrakta något som fint och något annat som fult. Bildskapande är plötsligt ett område som tillhör bara ett fåtal utvalda. Allt annat här i världen kan man ägna sig åt på olika nivåer och med olika syften.

Vi kan spela tennis för att det är en skön vardagsmotion men utan att för den skull vara proffs. Men bildskapande är bara till för att skapa ”fina” bilder som vi kan rama in och sätta på väggen. När det egentligen är ett språk.

Du gestikulerar för att förstärka det du säger – du ritar alltså redan. Jag hoppas av hela mitt hjärta att mina workshops ska ge dig mod att återta bildspråket i din vardag.

Allt du avbildar behöver inte bli tavlor. Rita kan du göra för att tänka, forska, förstå, se samband, sälja, förklara, utveckla, förvåna, upptäcka, problemlösa, marknadsföra, kommunicera, leda…

Knäck koden. Ett par timmar senare kan du rita vad som helst i hela världen.

För roligare måndagsmöten, alla kan rita.

Maja Larsson
Talare

Ditt förhållande till stress avgör hur du mår

Publicerad 2018-03-14, 00:00

Foto: Becky Wetherington

Vårt moderna liv innehåller stress. Så är det bara. Att vara människa har sina utmaningar. Samhället har utvecklats enormt de senaste 100 åren, men vår hjärnas funktion är densamma som när vi levde på savannen för tusentals års sedan.

Hjärnan har en fantastisk biologisk egenskap, som man skulle kunna kalla ”fly eller fäkta”-funktionen. Denna har i det moderna samhället blivit vår största fiende. Hjärnan är konstruerad så att den ska hålla utkik efter saker som kan utgöra hot. Den urgamla funktionen hänger kvar, trots att omgivningen har förändrats.

Amygdala är en struktur i hjärnan, som har till uppgift att hantera yttre hot. Det kan vara allt från en kollegas elaka kommentar till ett högt ljud ute på gatan. Där triggas ditt obehag. Det skapar stress för kroppen. Den sabeltandade tigern har fått mer vardagliga konkurrenter.

Det var tre barn i skogen igår. De drog sina snowracer uppför en backe. Plötsligt ljöd varningssignalen från en närliggande sprängning. Barnen stannade till, tittade förvirrat på varandra, medan jag ropade:

— Snart smäller det!

Jag gick fram till barnen och förklarade vad sprängningssignalen var och att nu kommer signalen ”fara över”. De tog ett andetag. De ansåg att det jag sa var logiskt och gick vidare. En stunds stress, en logisk förklaring och deras oro var borta.

Det var ett konkret exempel på hur man hanterar, förklarar och visar på logik i något som kan uppfattas som fara.

Statistiken talar sitt tydliga språk

Sjukskrivningarna har ökat med 359 procent under åren 2010–2017. Ca 200 personer mister livet varje år till följd av stress. Det är inte underligt. Vi har telefoner som plingar, pluppar och swishar. Notiserna avbryter konstant vårt arbete under dagen. Vi ska vara tillgängliga, bekräftade och synliga.

Stress är varken något bra eller dåligt. Det är hur du förhåller dig till den och hur du väljer att ta hand om dig själv och din kropp som avgör hur du mår. Den moderna människan behöver lära sig att välja det naturliga, dvs. ta pauser och vara i naturen. Vi behöver låta hjärnan vara i ”fligthmode” eller ”stör ej”-läge, för att uttrycka sig modernt.

Det är i det sammanhanget du har lätta och svåra val att göra. Du behöver tillåta dig att bara vara. För att du inte ska ha ett kroniskt stresspåslag behöver du ta pauser och investera i tid för återhämtning.

En väg till förändring

För att arbeta med din stresshantering behöver du välja lätta förändringar, som du fokuserar på de närmaste två månaderna. Börja med de enklaste och implementera dem en i taget. Gör det som känns lättast att genomföra. När du lyckas får du en belöningsdusch i hjärnan och det blir enklare att göra fler förändringar.

Här nedan finner du förslag på VAL som skapar förändring. Vi rekommenderar dig att göra din egna lista.

Lätta val till förändring:

 • Minska bakgrundsljud och störningsmoment på arbetsplatsen. 

 • Undvik att multitaska.
 • Lämna arbetet i tid. 

 • Ha kontakt med människor som är meningsfulla för dig.
 • Hitta en fysisk aktivitet som gör att du kan göra dig av med stress, t ex en promenad utomhus. 

 • Skaffa en hobby.
 • Njut av naturen varje dag.

Svåra val till förändring:

 • Hitta ett meningsfullt yrke. 

 • Var mer i acceptans.
 • Lämna jobbet på jobbet.
 • Gör en vision för framtiden — gärna en visionskarta Dream Lab.
 • Hitta en certifierad coach.

Vill du få kunskaper hur du kan få ett mer hållbart liv och en hälsosam relation till stress?

Från Rött till Grönt — kurs

Lästips:

 • A Hansen. Hjärnstark.
 • K Gospic & S Falk. Neuroledarskap. 

 • Deepak chopra & Rudolph E Tanzi.
 Super genes.

Jessica Glenmark
Talare

Jag ser till att alla kommer till tals

Publicerad 2018-03-12, 00:00

Jag brukar ha mycket att göra i Almedalen varje år. Men sommaren 2018 ser ovanligt bra ut. 

Visst, det finns en del luckor fortfarande, speciellt mot slutet av veckan men också lite under början.

Dock har jag inte vid något tidigare tillfälle haft så många förfrågningar och bokningar som i år, valåret 2018.

Jag tar det som ett gott tecken. Mitt sätt att moderera uppskattas.

Jag är gärna med och planerar. Jag vet oftast vad som är bra och mindre bra när upplägg diskuteras.

Jag har kontakter. Nyligen kunde jag genast sätta en kund i kontakt med tidigare finansministern Anders Borg vilket ledde till att han och jag står på samma scen i maj.

Också mitt sätt att leda samtal och debatter brukar få en hel del bra feedback.

Jag månar om ett bra tempo. En debatt får inte bli seg, ett samtal får inte göra att många i publiken tänker på annat.

Och jag ser till att alla kommer till tals. Det är mitt ansvar att hjälpa dem som har det lite svårare.

Är du på jakt efter hjälp i Almedalen? Hör av dig. Som sagt, mycket är bokat, men en del luckor finns också.

Willy Silberstein
Moderator

Kreativa rum på arbetsplatser ger produktiva...

Publicerad 2018-03-09, 11:28

Foto: Jenny Puronne

Jag tror på att en kreativ miljö, precis som vardagsmotion, är nödvändig för alla människor varje dag. Och jag tror på att ett kreativt arbetsklimat skapar gladare medarbetare. Gladare medarbetare skapar laganda och arbetskraft. Svårare än så är det inte!

Min övertygelse är att alla har ett kreativt uttryck som behöver få utlopp. Man måste få leka, inte bara på fritiden, utan även på jobbet! Det är i leken glädjetankarna föds, man får idéer, man delar med sig av idéer som i sin tur föder nya idéer... Och inte minst – man blir glad och leenden smittar. Jag har dessutom hört att när man ler och känner lyckokänslor frigörs dopamin i kroppen, vilket är kopplat till hjärnans belöningssystem som gör det lättare för oss att lära och ta beslut. Synonymer till ’kreativ’ är ’skapande’, ’idérik’, ’produktiv’, ’uppfinningsrik’, ’fyndig’, ’initiativrik’ och ’påhittig’. Påhittig. Bästa ordet!

Skapandet har funnits i mitt liv sedan jag var ett litet barn. Det började med kritor och papper. Att rita med min mammas läppstift på väggar fungerade också. När hon inte såg. Jag började spela piano när jag var fem. Jag dansade och var med i alla teateruppsättningar i skolan. Vid tio års ålder sydde jag kläder till dockor. Jag tillverkade mat, hus och möbler av alla möjliga material. Och så har det fortsatt i vuxen ålder dels med konstnärlig inriktning i mina utbildningar, dels i kreativa yrken.

Jag älskar att skapa! Som illustratör är jag kreativ varje dag på ett eller annat sätt. Som graphic recorder gör jag visuella summeringar av möten och får möjlighet att bidra till en kreativ miljö och inspirera människor till handling. Det gör jag på event, konferenser, möten och workshops. Det är fantastiskt att se hur mina bilder sprider leenden, skapar samsyn, teamkänsla och motivation. Det är något alla kan åstadkomma på arbetsplatsen. Om man bara är lite påhittig!

7 tips på hur man kan skapa kreativa rum på arbetsplatsen

Stimulera sinnen – Inred temarum för olika sinnen där man kan sitta och arbeta eller ha möte. Ju fler sinnen som stimuleras samtidigt desto bättre. Inred också med möjlighet att stimulera sinnen i allrummen. Sådana teman kan vara:

 • Doft
 • Hörsel
 • Smak
 • Syn
 • Känsel
 • Balans

Sitt skönt och bekvämt – Prova att ta bort bord och stolar i vissa mötesrum. Inred istället med sköna fåtöljer, sittpuffar och pilatesbollar.

Färg är kul – Experimentera med färgteman, mönster och olika färgkombinationer på inredningen.

Trigga skaparlusten:

 • Se till att alltid ha väl fungerande White board-pennor, sudd och pappersblock i ALLA rum.
 • Köp in fler olika sorters färgpennor och papper, gärna på rulle som man kan tejpa upp på väggen. Det är befriande att rita på stor yta.
 • Använd lera, lego, garn…

PPT = snark – Skippa powerpoint-presentationer på mötet i så stor utsträckning som möjligt. Rita i stället på whiteboard eller papper. Det blir mer dynamiskt och roligare för dina åhörare.

Väck leklust – Bollar, pingisbord, fotbollspel eller andra slags spel.

Motion stärker hjärnan – Varför inte ha några hantlar, hopprep, en ribbstol och träningscyklar utan handtag istället för stolar. Och en päronboll man kan avreagera sig på.

Önskar ni en graphic recorder på nästa möte, workshop eller konferens? Kontakta mig!

Caroline Sellstone
Talare

Jag älskar att skapa

I mitt yrke som illustratör och graphic recorder gestaltar jag stories i bilder. I den här filmen berättar jag kort om mitt yrke!

Den dolda guldgruvan

Illustratör och graphic recorder: Caroline Sellstone Berättare och varumärkesexpert: Anna-Karin Lingham

Apropå presentation och kommunikation

Publicerad 2018-03-09, 10:40

På sidan ”Namn och nytt” i en dagstidning vecka 10 finner vi följande kommentar under rubriken ”Trendspaning”: ”Dagens modeord är kommunikationskompetens. Det betyder att man har förmåga att klä tråkiga saker i språklig mysdress.”

Absolut, tänker jag. Stämmer verkligen. Just det! Det är inte alltid man fått eller tagit sig uppgiften att leverera den bästa, mest spännande, informationen. Precis som skådespelare sällan kan välja att enbart spela sina drömroller. Man får oftast ta vad som bjuds. Det kan vara att hålla i månadsmötet eller kvartalsredovisningen. Och grattis om detta är stimulerande för dig och din publik, dina medarbetare eller kunder.

Då infinner sig behovet av erfarenhet och motivation. Eller mindset om vi nu ska vara trendiga.

En lösning på problemet kan ligga i att se till att verkligen intressera sig för den information som ska presenteras. Att se till att så lustfyllt man förmår ge innehållet liv och själ. Som skådisarna måste, om de vill ha fler jobb.  Och det gäller inte enbart språket utan alla de medel som står till buds i kommunicerandet. Med hjälp av din dynamiska* röst och organiska kropp, bilder, videor, musik och andra ljud kan du tydliggöra ditt budskap. Kanske ta med prylar som illustrerar det du vill visa. På detta sätt kan du skapa bilder, referens- och associationsflöden hos mottagarna så att deras upplevelse blir: ”Vi känner igen oss, detta är relevant, nyttigt och angeläget i våra liv och verksamheter.”

Apropå karisma, bli stjärna och att ”äga”. Sluta tro på dessa hägringar och bländverk. Det bara sabbar! Det handlar inte om att vi ska äga! Vi ska ge! Erbjuda nyttig information och få till samtal. Det är inte du som är viktig, det är ditt budskap och dina lyssnare. Se dig som ett språkrör, eller medium, för en spännande eller i alla fall viktig, berättelse.

Vill du efter hand satsa på att utvecklas, se till att försöka skaffa dig ett överskott i din förmåga att lyssna på och betrakta publiken. Hur mår dom? Är de med? Om du brinner, eller ok då, i alla fall verkligen lyckas entusiasmera dig själv för ditt budskap, så blir du per automatik, jag lovar, CHARMIG!

Jörgen Bodner
Talare

* Med dynamisk röst menas en röst som är varierad i tempo, volym och tonläge. Tänk musik. Med organisk kropp menas en person som följer inre impulser, berättar, rör sig, lever med i gester och mimik. Inte agerar utifrån ett planerat rörelseschema. Vilket lätt uppfattas som onaturligt. Och utan att fastna med händer och armar i ett stereotypt sågande för varje stavelse.

Jörgen Bodner erbjuder föreläsningar och Workshops om presentationsteknik och berättande.

Undvik digitalpanik

Publicerad 2018-03-08, 00:00

Fredrik Pallin skriver en bok för de som är intresserade av att komma vidare med sin organisations närvaro i sociala medier.

— Ny bok på G

Hjälp! Var börjar jag? Det är en reaktion jag ofta får när jag träffar människor som har digitalpanik och som insett att det nog är dags att aktivera både medarbetare och organisationer i det digitala medielandskapet.

Därför håller jag just nu på att skriva en bok som ska inspirera, ge tips och idéer kring hur du som företagare kan använda sociala medier för opinionsbildning, omvärldsbevakning, internkommunikation, rekryteringsverktyg, säljkanal, kundrelationer, PR-verktyg och marknadsplats. Min förhoppning är att läsaren ska ha hittat de kanaler som passar hans eller hennes organisation samt att de identifierat affärsnyttan i att använda sociala medier.

Jag skriver inte boken för de som är experter på sociala medier. Jag skriver för de som är intresserade av att komma vidare med sin organisations närvaro i sociala medier. Jag skriver för de som är medvetna om att vi idag kommunicerar på andra sätt än tidigare och att det gäller att hänga med och framtidssäkra kommunikationen. Läsaren kanske också ser en utmaning i att många befattningshavare INTE är aktiva i sociala medier och därmed inte förstår nyttan. 

Om det passar in på dig och ditt företag kan du läsa mer om boken här:  www.undvikdigitalpanik.nu

Har du tips på case?

Eftersom jag skriver boken just nu söker jag exempel på organisationer som lyckats bra i sociala medier. Jag är särskilt intresserad av små och medelstora företag där sociala medier gjort en väsentlig skillnad för affären. Känner du till något? Använd gärna formuläret på sidan för att tipsa mig.

Fredrik Pallin
Talare

Maskrosbarn med Marcus Tallberg

Publicerad 2018-03-07, 09:00

När du får känslan av att du är begravd, att du ovanför dig har flera lager börda så ska du tänka att du istället är planterad. Det innebär att du kommer att slå dig igenom det tunga, leva dig igenom det, kämpa och till slut blomma ut ovanför.

Du kanske tror att det är lätt för mig att säga en sådan sak. Jag talar om för dig att det är det inte.

När jag var 13 år våldtog en 40-årig man mig. Det var veckan innan jag skulle börja årskurs sju. När jag var 14 kom jag ut som bög och det dröjde inte länge förrän hela småstaden visste vem jag var och alla som bor i en småstad vet att det inte är lätt att vara annorlunda.

När jag var 15 skiljde sig mina föräldrar och glömde bort att ta hand om mig och min syster. Jag fick kliva in som vuxen, som en förälder och ta hand om mig, min syster och vårt hem. Mina gymnasieår var de mörkaste åren i mitt liv på grund av vad, framförallt min mamma gjorde mot oss då.

När jag var 23 år gammal gick jag in i väggen eftersom jag under alla år bara begravt mina känslor och mina erfarenheter djupt ned i en ryggsäck och vägrat ta itu med det. Detta i samband med min stora arbetsbelastning och ett osunt konsumerande av alkohol tvingade mig att ställa om hela mitt liv.

Åren som följde blev min depression värre och det ledde till ett självmordsförsök för tre år sen. Min resa är inte unik och under de senaste åren har jag kommit i kontakt med människor som har det mycket värre. Det har bidragit till min dedikation att hjälpa andra, så att det ska slippa lida.

Det finns hopp. Det finns hjälp att få. Tillsammans kan vi klara av det. Och precis som maskrosor kan vi växa igenom asfalten.

Marcus Tallberg
Talare


undefined

Marcus berättar i sin föreläsning om:

 • Utbrändhet
 • Sexuellt våld och sexmissbruk
 • Alkoholmissbruk
 • Föräldrars och barns ansvar
 • Vad okunskap och fördomar kan få för förödande effekter
 • Depression och ångest

Skrivandet har alltid funnits i mitt liv

Publicerad 2018-03-05, 08:44

Johanna Thydell skriver inte självbiografiskt men anknyter till egna upplevelser både i sitt skrivande och i sina föreläsningar.

Jag började skriva så fort jag lärt mig stava och har helt enkelt fortsatt sedan dess. Det har alltid varit en självklar del av min personlighet men också ett sätt för mig att må bra.

Att bli författare har varit min dröm, men vad händer när drömmar slår in? Kanske blir det ändå inte som man trott? Kanske försvinner inte de där sorgliga avtrycken, som man någonstans hoppas?

När jag var 13 år dog min mamma i cancer. Händelsen har gjort ett enormt avtryck i mitt liv men även i rollen som författare. När jag skriver får jag glömma allt annat för en stund, den där sorgliga barndomen, den där fina mamman som sjukdomen tog ifrån mig, det där livet som ibland är så outhärdligt svårt.

Jag skrälldebuterade som 22-åring och vann Augustpriset med I taket lyser stjärnorna. Flera regissörer kontaktade mig för att de ville filmatisera boken. Idag har den blivit film och även teater i flera omgångar, sålt i mer än 100 000 exemplar bara i Sverige och utkommit i ett tjugotal länder. Underbart, naturligtvis, men det har också inneburit en del kamp, även om det för mig aldrig handlat om att sträva vidare uppåt. Snarare om att hålla mig kvar.

Jag skriver inte självbiografiskt men anknyter till egna upplevelser. Jag blir därför väldigt personlig. Det personliga är något som också genomsyrar mina föreläsningar, oavsett vinkel. Jag pratar bland annat om mitt författarskap som består av fyra ungdomsromaner och två bilderböcker, där den senaste, Dumma teckning, nominerades till Augustpriset.

Jag talar även om sorg och separationer, om att orka gå vidare när man inte tror det är möjligt, om det svåra i att vara mamma utan sin mamma och om hur jag hanterar återkommande depressioner och min ökade risk för utbrändhet. Eftersom jag i mina föreläsningar alltid utgår från mig själv, samtidigt som jag blandar framgång med misslyckanden och humor med allvar, kommer jag nära min publik – och vice versa. 

Johanna Thydell
Talare

Socialtjänsten missar barn till missbrukare

Publicerad 2018-03-01, 08:15

Pia Hänninen delar med sig av sin livshistoria för att hjälpa andra bryta mönstren.

År 2009 var jag med i en artikel i Svenska Dagbladet, där jag berättade om mitt liv med en mamma som är missbrukare. 

Tidningen inleder artikeln så här:

Det finns oacceptabla skillnader i landet när det gäller missbruksvården, anser Socialstyrelsen i ny rapport. Främst drabbar det kvinnor och barn. Socialtjänsten missar att upptäcka att föräldrar missbrukar. Det vet Pia Hänninen allt om. Ingen såg det elände hon levde i hemma.

Man uppskattar att det i Sverige idag finns ca 380 000 barn som lever med en förälder som dricker för mycket alkohol. Det kommer fortfarande in orosanmälningar till socialtjänsten, men myndigheten tar dem inte på allvar samtidigt som fler och fler barn far illa på grund av föräldrarnas missbruk.

Du som arbetar med barn/ungdomar och vuxna, som lever eller har levt med missbrukande föräldrar, kan ta del av min livshistoria. Tillsammans skapar vi hjälp för den dysfunktionella familjen och stoppar familjemönster från att gå vidare i generationer.

Det som saknas i samhället är kunskap, rätt hjälp till föräldrarna och att man börjar prata om våldet, om missbrukaren och hur barnen mår i familjen. Några frågor man bör ställa är:

 • Hur ser mönstren ut i just den här familjen?
 • Vad gör medberoendet i en familj?
 • Vad händer i en missbrukarfamilj där barnets behov och sinnen inte blir tillgodosedda?

Det är viktigt för barn att tidigt utveckla behov och sinnen så de får en god självkänsla, ett gott självförtroende och en bra självbild. Det leder till att de så småningom kan stå på egna ben, följa sina drömmar och känna kärlek till sig själva och till livet.

Jag delar med mig av min livshistoria för att hjälpa andra bryta mönstren, att våga söka hjälp, att tro på sig själva och få självkänsla. Vi är inte ensamma.

Du kan nu ta del av artikeln från 2009. Jag berättar mer om hur det ser ut i dag med missbruk i familjer som socialtjänsten missar. Jag läser ur min bok ”Våga leva och våga känna” i ett av mina YouTube klipp:

Barn till missbrukare missas av socialtjänsten!

Mitt credo:

 • Alla människor kan förändras, om vi själva vill med rätt hjälp och rätt förtroende för de vuxna.
 • Vi behöver varandras hjälp att finnas på livets väg, eftersom vi skapar livet tillsammans.
 • Våga prata om känslor och sätt ord på dem, det gör dig fri från trauman.
 • Det är bara du som äger din livshistoria och din kärlek till dig själv.

Pia Hänninen
Talare

Med rätt presentationsteknik blir du en stjärna ...

Publicerad 2018-03-01, 00:00

I Johnny Sundins sprillans nya föreläsning lär han dig hur du övertygar mottagaren

För att presentera och sälja in en idé, en rapport, ett företag, en projektplan eller något annat måste du ha en genomtänkt berättelse och göra ett bra framträdande. På så sätt skapar du känslor, förståelse och övertygelse hos mottagaren.

Genom att träna upp förmågan att kommunicera, presentera och inspirera blir du ditt bästa jag när det är direktsändning och skarpt läge. Då kan du också bli en vinnare i det informationsrally som ständigt pågår.

Johnny Sundin arbetar som föreläsare och moderator med kreativt tänkande, trendspaning och positiva förändringsbeteenden som några av huvudämnena. Stora koncerner, företag, myndigheter och mötesarrangörer anlitar honom som inspirationsföreläsare.

Kursupplägg och innehåll:

SYFTE
Vilka är mottagarna? Vad vill du uppnå för effekt och resultat? Övningar i budskapsanalys, förmåga att skapa målbilder och säkerställa att budskapet gått fram.

DRAMATURGI
Vad vill du berätta – och varför? Vi går igenom dramaturgiska grunder, storytelling, den röda trådens kraft och styrkan i metaforer och visualiseringar.

BERÄTTAREN
Hur skall du använda hela din organisms kommunikationsförmåga? Hur kan du använda dig av gester, mimik, tonfall, rumsplacering och röstmelodi? Under utbildningen får du möjlighet till insikter om hur du kan förstärka dina förmågor.

HUMOR
Under utbildningen pratar vi om vikten av att bjuda på sig själv, våga sig på roliga liknelser och att använda ett personligt tilltal. Humor äger. Även när det är seriöst.

VISUELL RETORIK
Hur skall du på ett smart sätt förstärka det du säger med bilder? Du får faktisk och praktisk kunskap i konsten att jobba med filmklipp, musik och bildmetaforer. Och att göra din presentationsfil till ett starkt visuellt stöd.

TEKNIK
Under utbildningen får du handgripligen koppla in projektorn, öppna rätt program och lära dig mer om hur du gör för att höras och synas.

ÖVNING
När du kan ditt manus ordentligt blir du mer avspänd, naturlig och trygg. Då blir det dessutom lättare att improvisera och att ta oväntade frågor. Vi både skriver och övar på manus under utbildningen.

UPPLÄGG
Inför utbildningen kommer du få några förberedande uppgifter. Efter avslutad utbildning får du tydlig dokumentation på allt vi gått igenom. Möjlighet till uppföljning finns också där du får en chans att visa upp dina färdigheter.

Vill du också bli en stjärna i projektorljuset? Kontakta Johnny direkt för att boka antingen en inspirationsföreläsning på 45–60 min eller utbildning på 1–2 dagar.

www.sverigestalare.se/talare/johnny-sundin

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

SverigesTalare.se

Om Sveriges Talare talarförmedling OM SVERIGES TALARE

Hitta till Sveriges Talare HITTA HIT

Sveriges Talares bloggarkiv BLOGG

Sveriges Talares nyhetsbrev Nyhetsbrev

Sveriges Talares Integritetspolicy Integritetspolicy

Boka gärna ett möte med oss
Du är välkommen över en kopp bryggkaffe.

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30, 
Midsommarafton: Stängt
Telefon: 0121-249 00
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: info@sverigestalare.se
Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Årstaängsvägen 9, 3 Vån
117 43 Stockholm

Organisationsnummer 559015-5866

Sociala media

Samarbetspartners

www.presentationsteknik.com Roos & Tegnér Cool Company Skandinavien AB

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap