Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30 | Tel: +46 (0)70-930 57 85. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: nathalie@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

 

Bloggarkiv

Onödiga pseudokonflikter suger energi och dödar ...

Publicerad 2017-11-01, 00:00

En arbetsplats välmående och produktivitet står i direkt relation till organisationens samarbets- och kommunikationsklimat samt dess förmåga att förebygga- och hantera såväl interna som externa konflikter.

För ett antal år sedan snubblade jag över en artikel där man hänvisar till en studie som vill påskina att så mycket som 70 procent av alla konflikter är onödiga pseudokonflikter.

”Pseudokonflikter” är alltså en tjusigare benämning på hjärnspöken, missförstånd och illa hanterade meningsskiljaktigheter. Dvs situationer som påminner om konflikter, men som i grunden inte är en konflikt, alternativt en faktisk konflikt som uppkommit genom att vi feltolkade signaler eller på grund av att vi har olika idéer om vad en konflikt är.

Tänk om uppskattningen från ovan nämnda artikel är hyggligt rättvisande! I så fall finns väldigt goda skäl att se vad vi kan lära oss mer i ämnet i syfte att förebygga den sortens konflikter. Även om artikeln skulle vara missvisande och det inte alls är så mycket som 70 procent av alla konflikter som sker i onödan, är ändå varje onödig konflikt kostsam för alla inblandade parter. Många konflikter stannar inte heller enbart vid att drabba och engagera de faktiska konfliktparterna, utan involverar även tredje part i form av vänner, familjemedlemmar, arbetskamrater och ibland även vårt rättssystem och landsting.

Säkerligen har du varit med om att du har blivit indragen i och påverkad av andras konflikter och lika säkert kan du nog komma ihåg egna konflikter som du har involverat andra i. Jag lägger ingen skuldbeläggande värdering i det. När vi är drabbade av något i livet oavsett vad, anser jag att det är både naturligt och nödvändigt att vi delar det med andra. Att jag tar upp detta är för att understryka kostnaderna av alla onödiga pseudokonflikter, eftersom dessa inte hade behövt uppstå överhuvudtaget om vi bara hade stått lite bättre rustade från början. Vi får heller inte alltid bara betala med värdefull energi. Olösta konflikter leder inte sällan till mobbning, uteslutningar, trakasserier, sjukskrivningar, omplaceringar och ibland även till hot och våld.

Kan vi förbättra vår konfliktförståelse och utveckla förmågan att förebygga den här sortens konflikter så är mycket vunnet. Vinsterna blir att vi får behålla värdefull energi. Vi får ökad livsglädje och arbetsglädje och kan investera våra resurser på sådant som vi hellre lägger våra resurser på.

Av ovan nämnda skäl så har jag inriktat mig på att skapa ett koncept som jag kallar för proaktiv konflikthantering. Det inriktar sig på att skapa förutsättningar för ett välfungerande samarbets- och kommunikationsklimat i syfte att förebygga och reducera antalet pseudokonflikter och samtidigt rusta oss för att kunna hantera de verkliga konflikterna på så konstruktiva sätt som möjligt.

Exempel på frågeställningar och rubriker som vi avhandlar är:

Vilka faktorer är grundläggande för att en grupp ska må och fungera bra tillsammans?
Vad är en konflikt?
Har ni en gemensam konfliktsyn?
Krävande personer och besvärliga situationer
Rusta dig för att kunna välja dina strider.
Hur verkligheten ser ut är en sak, hur vi tolkar den en annan.
Som man ropar får man svar.
Bli medveten om vilka signaler du bör vara uppmärksam på i din egen och andras kommunikation.
Människor utan humor är svåra att ta på allvar.
Den som sa att det är tanken som räknas, kan inte ha tänkt färdigt.

Henrik Mattsson
Talare

Ditt event ska vara en investering – inte en...

Publicerad 2017-10-30, 00:00

Ett event, en kundpitch, ett stormöte, en utbildning. Ditt mål är att ditt budskap fastnar hos målgruppen – på det sätt du vill.

Exempel på en internkonferens. Jag har deltagit på stora och små event där merparten av deltagarna väntar på den där festen som ofta är på kvällen då företaget kallat till eventet.

Det kan sitta hundratals människor i en publik som blir bombarderad av budskap från olika personer som står på en scen. Budskap som stundtals säger emot varandra vilket gör att intresset vacklar än mer från åhörarna och de påminner sig själva om det där viktiga mailet som bara måste svaras på. Telefonen smygs fram från fickan eller handväskan och sedan länge har presentatören tappat sin publik.

Resultatet kan bli att kostnaden blir stor och investeringen minimal. Det kan också resultera i att ledningsgrupper omvärderar vikten av att arrangera just det här mötet nästa månad, nästa kvartal eller nästa år. Ett beslut som i sin tur kan resultera i lägre produktivitet och lägre arbetsglädje bland de viktigaste resurserna i bolaget – människorna.

Det här vill jag råda bot på. Genom mina tjänster är mitt mål att ditt event ska vara just Ditt och att du investerar i att träffa dina anställda, dina kunder eller andra intressenter. Om och om igen. För att de som deltog ska berätta för andra om sin upplevelse.

En upplevelse. Något som gör att man försvinner iväg till ny kreativitet, en aktiv paus från de vardagliga utmaningarna. Något som gör att människor kommer samman och nya idéer skapas.

För att kunna göra detta krävs inte bara en god facilitator/konferencier som 

sätter sig in i vad företaget vill och står för
håller ihop budskapen
håller satta tidsramar

Det krävs även att alla talare är väl förberedda och redo att leverera budskapet. Förberedelser som måste få ta tid. Vad ska du säga? Hur ska du säga det? Vad är det primära budskapet? Måste du använda dig av Powerpoint? Vad händer om tekniken fallerar? Vad ska de andra säga efter och före mig. Allt det här är ganska enkelt men tar lite tid.

Tänk bara hur en pjäs skulle vara om skådespelarna inte hade övat innan. Då hade förmodligen ditt minne av just den kvällen varit, som max, ok.

David Knutsson
Talare

Jag vill att vi tillsammans levererar mycket mer än ok.
David Knutsson har mångårig erfarenhet av produktutveckling och marknadsföring. En entreprenör som arbetar som föreläsare & konsult inom lanseringskommunikation samt modererar och faciliterar det lilla mötet och arenamöten.

Men jag har ju sagt det!

Publicerad 2017-10-27, 13:00

Vi är nog många som har yttrat just dessa ord och upplevt en frustration av att den andra personen inte verkar lyssna på mig! Men saken är den att det kanske inte är den andra personen, mottagaren, som inte har lyssnat utan det är du, sändaren, som inte har paketerat ditt budskap på rätt sätt.

Idag överöses vi av information i alla slags former och då är det viktigt att veta hur du ska nå fram i allt detta ”brus”. Att använda sig av retorik i sin kommunikation är en superbra taktik! Redan 500 f. Kr fick retoriken en otroligt viktig roll när det gällde att övertyga omgivningen, men retoriken är som sagt inte bara att hålla stora tal och argumentera utan handlar likaväl om att kunna snacka på ett sätt som gör att vi motiverar, informerar och inspirerar våra kolleger och medmänniskor.

Jag ser retorik hos chefen som försöker få alla att gå mot samma mål.
Jag ser retorik hos säljaren när den övertygar kunden om att köpa av dem.
Jag ser retorik hos läraren som undervisar sina elever. 
Jag ser retorik överallt, hela tiden, för ALLT kommunicerar!

Retorik handlar om att skapa välvilja och ibland, tyvärr rätt ofta faktiskt, så är det allt annat än välvilja som existerar på våra arbetsplatser. Det kan handla om härskartekniker som används medvetet men också omedvetet på jobbet.

– Men gud vad du är känslig! Tål du inte ett skämt eller?
– Du det ska jag tala om för dig att det där har vi redan testat!
– Kul att du befordrats men hur ska du nu hinna med barnen då? De behöver ju sin mamma.

Kommentarerna som förlöjligar, beskyller och förminskar är många och dessa måste upp på bordet för att skapa en arbetsplats som ger glädje och trygghet. Härskarnas bästa vän är nämligen tystnaden….

Vi alla har ett ansvar för hur vår arbetsplats mår. Du kan påverka likaväl som din kollega eller chef. För att skapa välvilja, glädje och trygghet på din arbetsplats och i livet så ha gärna dessa fem saker i bakhuvudet:

1.
Anpassa ditt budskap till mottagaren. Fokusera på lyssnaren och vad hen förmodligen vill höra och inte bara på dig själv.
2. Använd ett kroppsspråk och mimik som är öppen, levande och inkluderande. Du kommer långt med ett leende.
3. Förbered dig när du ska presentera något eller ta upp något viktigt. Att vara oförberedd är ingen bra start. Tänk t ex att du ska åka Vasaloppet – du har nog tränat lite innan, eller hur? Gör då även det inför presentationer.
4. Var inte tyst när du hör en nedlåtande kommentar till en annan människa! Härskarna måste bli medvetna om sitt beteende.
5. Ge glädje och var en energispridare på jobbet. Det smittar av sig precis som den dåliga energin tyvärr gör.

Vill du slippa säga: Jag har ju redan sagt det! Och istället påbörja en ny resa där du inte bara når ut med ditt budskap utan även når fram så tycker jag du ska kontakta mig så ser vi vad jag kan göra för er.

Jag ser fram emot ditt telefonsamtal!

Anna Ricknell
Talare

A och O för att lyckas med sociala medier

Publicerad 2017-10-26, 17:14

De flesta företag har en närvaro i sociala medier och idag är det nästan ett måste att vara med. Men man har gått från ett ”måste” till ett ”hur”, dvs hur bra man kommunicerar i sociala medier.

Ofta kör man på och gör inlägg när man har tid och glömmer stanna upp och analysera vad som faktiskt går bra och vad som man behöver förbättra. Det som går bra är den typ av inlägg man ska göra mer av. Bara genom att titta på antal interaktioner så ser man en indikation på hur företagets följare uppskattar det som delas.

En annan fördel är att man kan ta kontroll över vad som sägs om företagets varumärke. Genom att söka på företagets namn och lägga märke till vilka artiklar, bilder och inlägg som kommer upp får man en uppfattning om hur andra ser på företaget.

Vilka är de vanligaste misstagen i sociala medier och hur gör man för att undvika dessa?

#1 Har ingen strategi
Det här är en återkommande fråga. Börja enkelt och en strategi ska ge svar på varför, vad, vem, var och hur.

#2 Har ingen plan eller mätbara mål med närvaron
Sociala medier kostar oftast inga pengar, men det kostar tid. Att utgå från en grundläggande plan och sätta mätbara plan är a och o för att lyckas. Genom att följa upp och analysera resultatet får man svart på vitt vad som fungerar.

#3 Postar för mycket – eller för lite och på fel tid
När man har bestämt sig för att gå med i sociala medier finns det några riktlinjer att följa gällande hur ofta man ska göra ett inlägg. Att följa dessa rekommendationer är delvis kopplat till räckvidd och hur många som interagerar. Ta reda på när dina följare är aktiva och gör inlägg på bästa tidpunkt, helst varje dag.

#4 Korspostar
Tyvärr är det enkelt att automatiskt skicka ett inlägg från en kanal till en annan. Det är exempelvis vanligt mellan Instagram och Facebook, men det är olika kanaler och exempelvis ska man använda olika antal hashtags på dessa kanaler. Att använda för många eller för få hashtags påverkar även räckvidden.

#5 Pratar om dig, dig och dig
Det här är relativt ointressant att läsa om, likaså funktioner på en specifik produkt. Fundera alltid på vilken nytta företagets läsarna får av att lägga sin tid på just ditt inlägg.

#6 Låter bli att dela kunskap
Att använda sig av ett bra innehåll har stora positiva effekter. Förutom att det drar trafik till hemsidan kan man också skapa sig en roll som så kallad thought leader, dvs en kunnig person inom en specifik nisch. Ju mer företaget och dess personal visar på sin kunskap desto större trovärdighet byggs upp. Även här gäller det att titta på vilka tidigare inlägg som fått bra respons samt att fundera på vilken nytta företagets följare får av de inlägg som delas i företagets sociala medier.

#7 Låter bli att involvera personalen
Att som företag bygga sitt varumärke och sin trovärdighet i sociala medier tar tid. Genom att involvera personalen ökar trovärdigheten och spridning av företagets varumärke går fortare. Tänk win win, både personalen och företaget tjänar på att hjälpas åt.


Linda Björck
Talare

Linda är utbildad social media manager och LinkedIn-expert. Hon föreläser och utbildar inom digital marknadsföring, sociala medier och LinkedIn med mycket goda referenser.

Sexuella övergrepp inte mitt fel!

Publicerad 2017-10-25, 16:07

”För den som utsätter dig för våld, ligger problemet alltid hos förövaren, inte hos dig.” – Jag vill lyfta upp sexuella övergrepp för att det finns i samhället mer än vi tror .

Jag trängde undan alla känslor som kom upp, äckligt, obehagligt, rädd för mannen som utförde det sexuella övergreppet. Han hotade att allt skulle bli värre hemma om jag berättade. Han sa att när jag blir stor skulle jag bli hans tjej…

Tänkte att det sexuella övergreppet inte hade hänt, det var bara en mardröm i verkligheten.

När jag var ca 17 år vaknade jag en natt hos min fosterfamilj och kom ihåg allt som hänt på finlandsbåten där den där mannen förgrep sig på mig sexuellt. Jag var 9 år då. Jag fick inte fram någon luft, allt stod stilla, såg hur minerarna och känslorna kom om vart annat i mitt inre. Tårar som sakta rann ner för mina kinder och en stor känsla av ensamhet. I mitt inre tänkte jag att jag inte kunde ta det här nu, inte kunde berätta för någon. Jag hade ingen tillit för familjen jag bodde hos. Stängde ner känslorna av obehag, och en fråga som dök upp var:

– Varför och hur kunde han göra så mot ett barn?

När jag var 18 år gick jag hos en psykolog som hjälpte mig att minnas min barndom. Jag våga öppna mig och berätta om händelsen på finlandsbåten. Den kom upp till ytan. Jag kände mig fri att våga prata om det sexuella övergreppet. Jag kände aldrig att det var mitt fel. Mer en fråga:

– Varför och hur kunde han göra så mot ett barn?

Jag gjorde en polisanmälan, som socialtjänsten stod bakom, eftersom jag hade kontakt med dem under den här tiden. Kanske var det deras skyldighet?

Jag var hos polisen på förhör när jag var 19 år. Med mig hade jag en kompis som jag hade berättat om övergreppet för. Hon fanns som stöd.

Jag gjorde polisanmälan för att han skulle få sitt straff. Ifall det skulle komma in fler anmälningar mot mannen från andra som också hade blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det blev ingen rättegång för att det hade gått för många år innan min anmälan kom in. Men jag fick tillbaka min kropp och mitt liv.

Idag är det sexuella övergreppet en del av min livshistoria, som jag talar om på föreläsningar och i min podcast ”Vuxet barn”. Jag berättar det här för att andra ska våga prata om sexuella övergrepp.

Till sist några råd: 

Gör alltid en anmälan när någon använder våld, hot eller på något sätt utnyttjar dig mot din vilja.
Du har rätt till din egen kropp och ditt liv.
Våga prata om det som gör ont. Det är så du kan bli fri.

Skrivet av
Pia Hänninen på Contact Body Essence

Länk till min podcast:
https://drive.google.com/file/d/0B2vm4EqnsltRTVBqd...

Att uppmuntra är INTE en egenskap!

Publicerad 2017-10-25, 15:45

För ett tag sedan råkade jag höra två personer samtala om uppmuntran; hur trevligt det var att få och viktigt det var att ge. Till min förvåning hör jag sedan den ena personen utbrista:

– Ja, tänk så härligt för människor som är uppmuntrande! Vilken gåva!

Alltså – tänkte hon verkligen rätt här? Uttryckt på det här sättet fick uppmuntran karaktären av medfödd egenskap. Stämmer det verkligen?

Jag vill alldeles bestämt svara NEJ på den frågan. Detta är INTE en medfödd egenskap, som man har eller inte har. Uppmuntran och uppskattning är ett förhållningssätt. Något att ta till sig och sedan träna på.

Att säga att förmågan att uppmuntra är ett personligt och medfött drag är ungefär detsamma som att säga att man är född kritisk! En speciell gåva att upptäcka fel och brister hos sin omgivning. Ni hör ju själva – det stämmer inte!

Även om det lät helt fel, när jag hörde kvinnan lägga fram sin teori om att vissa är födda till att uppmuntra, så tror jag ändå att hon inte är ensam om sin slutsats; ” Jag är ingen uppmuntrande person.”


Varför drar vi oss för att uppmuntra och uppskatta andra?

För de flesta av oss är det lättare att peka på det som är fel än det som är bra; det tror jag att vi är många som kan känna igen oss i. 

En anledning till att vi inte uppmuntrar andra kan vara att ingen uppmuntrar oss. Ingen egentlig orsak att själv inte uppskatta andra, om än mänskligt och förståeligt. Men förhållningssättet att inte uppmuntra andra kan också i sig själv göra att andra drar sig för att säga något uppskattande till dig. Om du strävar efter att uppmuntra andra, så är chansen stor att du också får uppskattning och värme tillbaka. Om du inte skulle få det, är det nog så att den människan kanske var den som allra mest behövde värmen från din uppskattning, eftersom hon inte orkade bjuda tillbaka.

Ett annat skäl till att du drar dig för att uppmuntra andra kan vara att du bedömer den som du skulle vilja säga något uppskattande till som skyhögt över dig i kompetens, stil eller uttryck. Uppfattningen kan göra att du bedömer att uppskattning från dig inte skulle vara något värt för den personen. Det är oftast en helt felaktig slutsats. ALLA blir glada av beröm och uppskattning. Det kan vi inte få för mycket av. Uppmuntran skapar en skön stämning som vi trivs att vistas i.

Det finns dock en grupp människor som många av oss är duktiga på att uppskatta, beundra och berömma och det är – barn! För de flesta av oss tar det inte emot att berömma ett barn. Kanske borde vi tänka mer på att vi, om än vuxna nu, är barn inuti. Det som gjorde oss glada som små värmer fortfarande, fastän vi har lagt ett antal år till vår ålder.


Att uppmuntra andra – kanske viktigare är vi tror!

Att berömma och uppskatta är dock inte enbart viktigt för att skapa en god atmosfär. Ett intressant experiment visar tydligt hur stor betydelse feedback har, när det handlar om positiv utveckling.

Här kan vi dra en direkt parallell till uppskattning och uppmuntran. Om vi får kvitto på att det vi gör är bra och uppskattas, vet vi att vi slagit in på en bra väg som vi ytterligare kan förstärka. Om uppskattning uteblir kan det skapa en osäkerhet, som fördröjer vår utveckling – helt enkelt därför att vi inte vet om det vi nyss gjorde var bra eller inte.

Så – det är bara att träna på! Du är inte född till en kritisk eller uppskattande person! Båda förhållningsätten är val som du gör i livet. Har du valt det kritiska spåret fram till nu – ja, då är det dags att välja om! För alla andras skull - men också för din egen!

Christina Hellström

retorikexpert, ledartränare och
författare. Driver mentorprogram
för chefer och ledare.

www.chpersonalutveckling.se

Hur du kan få ett lyckligare liv

Publicerad 2017-10-24, 15:59

Har du söndagsångest som många andra? Då är det ca 52 dagar om året som går åt till ångest bara för att du inte trivs med ditt arbete. Sedan arbetar du ca 225 dagar varje år på ett arbete du inte trivs med. Det blir ca 277 dagar om året då du inte är helt nöjd med livet. En tankeställare: Vi är mer på jobbet än vad vi är med våra nära och kära. Varför slösa tid på att vara missnöjd?

Ditt arbete påverkar ditt privatliv mer än du erkänner för dig själv
Alla har vi en dålig dag på jobbet då och då. Vi går hem med lite dåligt humör och dagen efter känns det bättre igen. Men trivs du inte alls på ditt jobb kommer det att påverka ditt privatliv på ett så negativt sätt att du aldrig kan känna riktig lycka i livet, och det påverkar din familj.

Relationen till din partner förändras tack vare arbetet. Du kanske inte alls är lika kärleksfull och glad. Du har mindre energi och tid för barnen. Din energi att hitta på roliga saker har försvunnit. Vad hände med de mysiga promenaderna, restaurangbesöken eller bara något så simpelt som att njuta av stunden. Din sexuella lust är nere i botten. Allt kan förändras tack vare ditt jobb.

Din skyldighet mot dig själv
Du är skyldig dig själv att arbeta med något som gör dig lycklig eller som du i alla fall trivs med. Det kan bara göra ditt liv bättre och påverka din familjerelation positivt. I vissa fall kanske till och med rädda relationen med din partner och ditt barn. Allt bara för att du investerar lite tid och energi i att förändra din arbetssituation.

I ärligenhetens namn trivs du med ditt jobb?
Om du inte trivs på jobbet, gör allt du kan för att hitta nytt och plugga på sidan av ditt nuvarande jobb om det behövs. Fundera lite på vad du skulle vilja göra om dagarna.

Just nu tänker du nog med stor sannolikhet: Hur ska jag få tid och energi? När jag kommer hem från jobbet måste jag se till barnen och efteråt är jag helt slut.

Jag kan säga så här: Hinner jag så hinner du. Jag har ett heltidsjobb liksom du. Jag har mycket kvalitetstid med min fru och min son. Men ändå har jag tid att utvecklas och lära mig saker.

Så får du tid att studera eller söka nytt jobb
I snitt konsumerar vi sociala medier över fem timmar om dagen. Även om du bara besöker sociala medier en timme per dag (jag är säker på att det är mer) kan du avvara 15 minuter av dem för att förbättra din livskvalitet med 277 dagar om året.

Hur lång tid tar det för dig att åka till jobbet? Ar du en av de lyckliga som har ett avstånd på 15 minuter? Bara här har du två timmar och 30 minuter i veckan som du kan använda.

Idag finns de flesta böcker i ljudboksformat. Du kan besöka arbetsförmedlingen på telefon, skriva ditt nya cv i en app, söka nya kunskaper inom ditt yrke. Vad du än bestämmer dig för att arbeta med eller studera, se till att det påverkar de sämre 277 dagarna om året till det bättre. Det kommer att ta lite av din tid, men är det inte värt det för att få 277 fler dagar av glädje och lycka?

Börja nu direkt
Ta fram programmet i din telefon och skriv ner dina tankar! Vill jag byta jobb helt eller utvecklas inom mitt nuvarande yrke för att kunna byta arbetsplats? Vad du än bestämmer dig för att göra: Börja redan nu! Det räcker med att du skriver två rader. Bara du börjar.

Förresten, du har redan läst hela det här inlägget. Det betyder att du känner att en förändring inom ditt arbete är nödvändig. Se nu till att följa mina råd. Du kommer längre fram få fler tips på hur du kan göra för att få ett lyckligare liv.

Peter Stefanic
Talare

Mat påverkar både kropp och själ

Publicerad 2017-10-24, 00:00

Känner du ofta stress och press för att få ihop vardagsmaten på ett bra sätt? Har du svårt att hålla fokus i skolan eller på arbetet? Cecilias föreläsning om mat och näring går ut på att du ska få nya friska idéer som du konkret kan använda i din vardag för att underlätta och skapa en livsstil som bygger på långsiktighet.

Jag är 70-talist och uppväxt under 80-talet när chokladdryck, rostade mackor med marmelad, sötad yoghurt med kraftigt sockrade flingor stod på frukostmenyn utan att någon direkt reagerade. Idag vet vi mycket mer om hur detta påverkar oss negativt – ändå har många till och med en ännu sämre kosthållning. Jag förstod inte riktigt då hur detta i kombination med en näringsfattig lunch i skolan påverkade mina skol- och idrottsresultat negativt. Efter skolan jobbade jag många år som kock i restaurangbranschen, där man varje dag utsätts för hög stress och som följd ofta dålig kosthållning. Idag förstår jag bättre vad som påverkar mitt psykiska och fysiska mående.

Jag möter människor i många olika livssituationer när jag privatcoachar i matlagning eller föreläser för idrottsföreningar. Många har en sak gemensamt, svårigheten att få vardagen att gå ihop i kombination med en sund livsstil. Det blir ofta färdiglagad mat eller så snurrar man på 5–10 rätter som känns ganska tråkiga efter ett tag. Omkring 50 procent av alla långtidssjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Jag tror att vi delvis kan avhjälpa detta genom ökad kontroll på vardagsmaten, att värdesätta själva måltiden mer och skaffa sig bättre matlagningskunskaper. För många handlar maten om att få i sig snabbt bränsle, för att sedan springa vidare till nästa grej. Vad händer i hjärnan när vi inte får i oss rätt näring eller skickar flera olika signaler till hjärnan genom att gå och äta samtidigt?

Utifrån en sund livsstil vill jag ge ett annat perspektiv på mat, som påverkar både vår fysiska hälsa och vårt psyke. När jag går in på faktadelen, tar jag upp det viktigaste och varför vi behöver alla näringsämnen. Vad de påverkar och hur de samverkar med varandra. Varför många dieter får oss att må sämre, när vi nästan utesluter vissa näringsämnen. Jag ger dig verktyg för att bygga en sund livsstil mer långsiktigt och göra förändringar i lugnare takt. Då kan du lättare parera mellan de olika ”matlarmen” genom att du har en starkare grund att stå på med dina kunskaper.

Tre tips för en skönare vardag:

Håll energi- och vätskenivån jämn genom att äta regelbundet utan snabba kolhydrater. Då orkar du hålla fokus längre och mer effektivt.

Gör hemmaköket mer inspirerande att jobba i genom bra och fina köksredskap. En dålig kniv eller en guppig skärbräda gör ingen glad!

Inkludera barnen i köket tidigt. De kommer att bli en avlastning och med tiden mer självständiga som unga vuxna.


Cecilia Walton

Talare

Tuff moderator – med glimt i rösten

Publicerad 2017-10-23, 13:56

Känner mig som rena popartisten.

Jag är på turné.

Moderatorsturné.

Efter mina många år som journalist älskar jag att ställa frågor. Den här veckan får jag göra det mycket.

I veckan var jag hos Famna. Det är en intresseorganisation för värdebaserad verksamhet, bland medlemmarna finns t.ex. Ersta och Stadsmissionen.

Det var två dagar fulla av modererande. Jag intervjuade t.ex. HR-ansvarig för Liseberg om hur det är att entusiasmera unga medarbetare som ska gå omkring i kanindräkter hela dagarna, jag ställde frågor till en professor om vad svenska folket tycker i väldigt viktiga ämnen som demokrati och religion.

Och så idag är jag i Lund för en synnerligen viktig sammankomst. 1945 intervjuades överlevande från koncentrationslägret Ravensbrück. Idag är det högtidlig ceremoni eftersom intervjuerna läggs ut på näten så att de blir åtkomliga för alla.

Om jag skulle beskriva vad som är typiskt för mig som moderator, här i Lund, och på andra ställen så är det främst:

Begriplighet: jag ger mig inte innan talare förklarar så att alla förstår
Tempo: jag har sett så många sega samtal och debatter. Det gör jag allt för att motverka. Jag ställer snabba följdfrågor, håller tempo
Glimten i ögat: oftast går det att också få lite garv under ett samtal eller debatt, även om det självklart inte t.ex. gäller dagens samtal om Ravensbrück.


Men oftast lättar ett skratt upp och får människor att slappna av

Jag älskar att vara moderator. Och jag får väldigt bra respons när jag utvärderas.

Willy Silberstein
Journalist

Framtiden är till stor del möjlig att förutse

Publicerad 2017-10-20, 00:00

Mats Larsson berättar om framtiden, presenterar utvecklingen mot ett hållbart samhälle med hjälp av cirkulär ekonomi och nya transportsystem som en utmaning som kräver avsevärda investeringar och ansträngningar.

För att lyckas ställa om världens tillverkning och transporter till cirkulära flöden måste vi genomföra projekt där en mängd insatser som leder till målet samordnas och drivs efter en övergripande plan. Redan nu pågår pilotprojekt, men det är först när dessa skalas upp som vi kan få se stora förändringar mot hållbara flöden.

Vår resursanvändning är så omfattande att ingen enskild människa kan påverka utvecklingen genom att ändra sin konsumtion. I vår ekonomi används två liter olja per person och dag för transporter och tillverkning av plast och andra ämnen och vi använder 0,8 kg stål per person och dag. Båda siffrorna gäller om volymerna slås ut på alla människor på jorden. I utvecklade länder använder vi 5–6 liter olja per dag och person. För att rätta till situationen måste människor gå samman och sätta fokus på frågorna och utveckla lösningar som har potential att lösa problemen.

Jag har sedan 30 år tillbaka arbetat med framtidsscenarier och för att hjälpa företag och offentliga organisationer driva projekt som gör dem konkurrenskraftiga och stabila i en allt mer föränderlig omvärld. Mina presentationer öppnar ögonen på deltagarna. Som talare är jag engagerande. Jag berättar på ett sätt som är enkelt att förstå och ta till sig om en utveckling som för de flesta framstår som komplicerad och oförutsägbar.

Enligt min mening är framtiden till stor del möjlig att förutse, men det går inte att förutbestämma alla vändningar utvecklingen kommer att ta.

Mats Larsson
Talare

Världsekonomin kan vara på väg in i ett nytt...

Publicerad 2017-10-18, 00:00

Världsekonomin på väg in i ett nytt uppsving? Låter det inte som ett skämt! Går inte det mesta riktigt illa?

Låt oss rekapitulera hur det såg ut 2004. Börserna hade rasat kraftigt efter att IT-bubblan brast år 2000. Lågkonjunkturen som följde var visserligen inte särskilt djup, men västvärldens ekonomier gick i stå och särskilt EU brottades med stora svårigheter. Tongångarna var allmänt dystra. Framtidstron var inte alls stor. Men de följande tre åren, från 2005 till och med 2007 skulle världsekonomin i stället gå in i ett av sina främsta uppsving som fick en del företagsledare att tala om superkonjunktur.

I år är det precis nio år sedan finanskrisen bröt ut och vi har haft en lång period med relativt låg tillväxt, en världshandel som utvecklats långsamt och en politisk revolt mot fria marknader och frihandel, den så kallade populistiska vågen. 2005–07 växte tillväxtländernas ekonomi mycket kraftigt, men denna utveckling har med få undantag bromsat in och förhoppningarna i väst om att export till syd skulle ge fart åt våra ekonomier blev det inget av.

Det positiva som kan vända situationen till det bättre är att investeringarna i ny teknik ökar och att en rad teknologier ger förhoppningar om framtiden. Digitalisering kommer att sätta fart på tjänstenäringarna. Digitaliserat har vi visserligen gjort sedan 1960-talet, men nya applikationer gör att vi kan komma att producera tjänster mer effektivt än tidigare, verksamheter som varit svåra att effektivisera.

Robotiseringen av industrin har tagit ny fart och de senaste fem åren ökade antalet industrirobotar med i genomsnitt 16 procent per år. En del kanske invänder, men tar det inte bort jobb? Ja en del jobb försvinner, men det blir fler kvalificerade jobb och den ökade produktiviteten kommer att ge högre inkomster och därmed efterfrågan som skapar ytterligare jobb.

En annan het teknologi som har en potential att få fart på produktiviteten är det som industrin kallar additiv tillverkning, men som i dagligt tal kallas 3D-printing. Här har utvecklingen inte kommit lika långt som för industrirobotarna, men tillväxten är högre. Under femårsperioden 2011–16 var den 29 procent per år i dollarvärde enligt Wohlers Report.

I Sverige har vi företaget Arcam i Göteborg, vars utrustning gör att man bland annat kan ta fram helt nya skräddarsydda implantat för den ortopediska industrin. Det är en angelägen tillämpning, men som kanske inte ensam påverkar världsekonomin. Additiv tillverkning eller 3D-printing har hittills dominerats av mindre företag som Arcam, men nu investerar storföretagen i tekniken och det skulle de inte göra om de inte trodde att ett större kommersiellt genombrott var nära förestående.

General Electric lade i fjol ett bud på Arcam och fick in aktiemajoriteten men inte alla aktier. Hewlett-Packard satsar stort på tekniken. Europa ligger efter såväl USA som Asien. Kan Sverige bli en spjutspets i Europa? Ja, men det kräver ökade investeringar.

Det verkar som om en ny optimism har vuxit fram och att tilltron för företagande i Sverige är på väg upp. Då kanske vi kan se fram emot en treårsperiod som kan jämföras med guldåren 2005–07.

"Mauro Gozzo har nyligen gjort en analys av effekten av industrirobotar och 3D-printing för industrin. Den återfinns i IER:s nya rapport som finns att ladda ned från https://www.industriradet.se/rapporter."

Mauro Gozzo
Talare

Bli fri med ett nytt koncept

Publicerad 2017-10-17, 00:00

Utmanar visionen er att hela tiden titta in i framtiden och kontinuerligt förnya verksamheten? Vet du vilka problem ni löser för kunden, vilka behov och förväntningar de har på er nu och i framtiden?

Har du hört talas om leken strutboll? Det är en sällskapslek där alla får en strut att sätta över ansiktet. I den spetsiga änden av struten finns ett litet hål som man kan se ut genom. Struten är av papper och man fäster den med ett snöre i nacken. När alla fått en strut över ansiktet delar man upp gruppen i två lag. Sedan spelar man fotboll tillsammans. Alla får ett fantastiskt fokus, men det blir ruskigt svårt att samarbeta och se helheter.

Det är en kul lek, men den belyser även ett samhällsproblem vi har idag. Vi är för fokuserade och stressade, vi skapar silos av branscher och stuprör av avdelningar. Det är dags att ta av dumstruten och spana in i framtiden för att hitta nya konkurrensfördelar och nya koncept.

Kommer du ihåg företaget Facit, de trodde internet och datorer var en fluga, de finns inte mer. Airbnb, Spotify och Uber är goda exempel på företag som utvecklat hållbara affärsmodeller tack vare digitaliseringen och internet.

När allt går fortare och fortare gäller det att göra tvärtom, ta ett steg åt sidan, ge dig och dina medarbetare tid att tänka och tänka klokt. Spana in i framtiden och sätt visionen. Kliv sedan tillbaks in i matchen med ett nytt koncept och segla iväg helt fri utan konkurrens.

Testa hur framgångsrikt ditt företag är
1) Utmanar visionen er att hela tiden titta in i framtiden och kontinuerligt förnya verksamheten?

2) Utmanar affärsidén er att titta in i framtiden och kontinuerligt utvecklas?

3) Vet du vilka problem ni löser för kunden, vilka behov och förväntningar de har på er nu och i framtiden?

4) Hur ofta tittar du på hur andra branscher möter samtiden och framtiden och undersöker hur detta kan påverka er bransch?

5) Söker ni nya affärsmöjligheter genom digitalisering och hållbarhet?

Darwin sa att det inte är den starkaste som överlever utan den mest anpassningsbara. Hur anpassningsbara är ni?

Vill du tänka tillsammans? Kontakta mig på pia@piaanderson.se

Vänligen
Pia Anderson
Talare

Hitta urkraften i livet

Publicerad 2017-10-16, 00:00

Jag har arbetat med organisationsutveckling genom individutveckling i drygt 20 år nu men aldrig någonsin mött så många människor som haft det så bra och mått så dåligt. Från mitt perspektiv finns det två huvudskäl till detta. Det ena är att alldeles för många krånglar till alldeles för mycket alldeles för ofta alldeles i onödan.

Varför gör dom det? Jo de tror inte att de duger som de är. Varför det? Jo vi lever i en värld med en enorm förändringstakt, där dagens lösningar blir inaktuella i morgon. Det leder till att vi utan att alltid vara medvetna om det utvecklas lite varje dag, då vi har en unik förmåga att anpassa oss till de förändringar vi ställs inför.

Varför är detta ett problem, jo för att en oreflekterad erfarenhet inte är någon erfarenhet!  Du lär dig helt enkelt massor av nya saker, men om du inte stannar upp och reflekterar över dem, bildar det ”bara” s k tyst kunskap. Du vet, men vet inte att du vet! Det leder till att du blir duktigare och duktigare men upplever inte detta själv.  Vad är problemet? Jo andra ser dig som duktigare utifrån och in än du ser dig inifrån och ut.

Hört talas om bluffsyndromet? Enligt mig är detta en stor delförklaring till denna känsla. Så vad göra? Först och främst börja fråga dig varje dag: ”Vad har jag lärt idag?” Och för gärna dagbok över detta. Sedan kan du också arbeta med att medvetandegöra dig om din tysta kunskap. Det är ett av mina kraftfullaste coachverktyg att få människor att verkligen förstå vilken inneboende kapacitet de aggregerat genom livet utan att ha reflekterat över det.

De frågor jag då jobbar med är lite förenklat att inventera viktiga händelser i livet och hur du hanterade dem. Fundera sedan över vilka färdigheter och förmågor man de facto måste ha för att klara det du har klarat i livet. Gör du detta gediget, lovar jag att du kommer att bli förvånad över hur mycket färdigheter och förmågor du de facto har men inte alltid tänker på att du har. Du har till att börja med tagit dig ända hit i livet.

Den andra lösningen är att hitta tillbaka till urkraften i det som gör att vi människor, på gott och ont, idag besitter moder jord, nämligen urkraften i livet som tillsammansprojekt. Det som tagit oss hit, vår unika förmåga att samarbeta i grupp, flock, har de flesta av oss lämnat helt. I den senaste mätningen av World Value Survey ligger Sverige längst upp i hörnet avseende individualisering och sekularisering. Sekulariseringen har jag ingen synpunkt på. Människor får tro eller inte tro på vad eller vem de vill, men individualiseringen menar jag är katastrofal. Vi har skapat ett samhälle där ingen skall behöva någon och vara så väldigt självständiga. Vad vi missade var att då är ju heller ingen behövd! 

Då behovet att vara behövd är ett av våra viktigaste och djupast liggande behov, leder denna skenbara självständighet till att fler och fler människor känner sig mer och mer ensamma omgivna av massor av andra med samma känslor. Låter detta vettigt? I mina öron riktigt korkat. Vi undrar ibland varför vi mår så dåligt, när vi har det så bra. Jag undrar varför vi inte mår sämre, när vi är så korkade. 

Det är bl a därför jag kallar mig resande i sunt förnuft.

Vi behöver bli mer reflekterande som vi var förr och vi behöver hämta tillbaka urkraften i tillsammansprojektet för att med lust och glädje bejaka tempot i utvecklingen, vilket är absolut nödvändigt, då det kommer att gå ännu fortare i morgon. Kombinera känslan av att inte vara så duktig som du faktiskt är med känslan av att vara ensam, en riktigt giftig cocktail för nattsömn m m. Låt oss tillsammans vända trenden och istället för att ställa frågan ”What’s in it för me?” fråga ”What’s in it for you?” Som du säkert känner till, mår givaren bättre än mottagaren, så börja njut av att ge, men ställ dig också frågan ”När gav jag senast någon gåvan att vara behövd genom att ta emot?” 

Jo jag vet att vissa ger och ger men upplever sig inte få tillbaka i proportion till vad de ger. Vad göra? Ta en dialog med befintliga mottagare av ditt givande. Om det inte hjälper, byt mottagare till ditt givande men sluta inte att ge. Då lägger du locket på själva livet. Dessutom är det ju så att du inte alltid får där du ger, utan från något annat oväntat håll 

Ovanstående är ju resonemang som alla företag måste förstå på djupet både för interna processer och samarbete men också för affären. Att vara sammansvetsade reflekterande team, som kan ta snabba och självständiga beslut i linjen blir viktigare och viktigare i så många sammanhang idag. Mer om just detta en annan gång. Nu önskar jag dig lycka till med ditt reflekterande och relationsutvecklande så att du på riktigt börjar må och prestera bättre i nämnd ordning.

Jobbar du i en organisation där du tror det finns utvecklingspotential i ovanstående områden, tveka inte att höra av dig. Jag har såväl analoga som digitala verktyg och brinner mer än någonsin för att tillsammans med dig få göra skillnad.

Christer Olsson
Talare

Om spring i hjärnan och mjölken i skålen

Publicerad 2017-10-16, 00:00

Hur gör man för att leda människor som helst vill tänka själva? Alla är givetvis olika, men en av de saker som är gemensamma för väldigt många riktigt intelligenta människor är en tendens att inte bara kunna och vilja tänka själva, utan också tänka mycket och på diverse olika saker.

Man kan kalla det för spring i hjärnan. Hos skolbarn kan det ge tydliga problem om de inte får tillräcklig stimulans, precis som när barn med mycket spring i benen inte får röra på sig. Vuxna människor har i regel lärt sig att hålla en viss disciplin när det behövs, men även de – även vi – kan känna hur hjärnan vill spinna iväg. Det är inte konstigt, ingen vill väl vara uttråkad.

En effekt av detta spring i hjärnan är en tendens att agera idéspruta. Det kan i sin tur vara på både gott och ont. Nya idéer behövs för att göra saker bättre. Ibland kommer folk även på helt nya saker som borde göras. Det gäller att den chef som tar emot idéerna har ögonen öppna och inte får ont i prestigen av att ibland behöva fråga för att riktigt begripa en ny tanke.

En sak som jag lärt mig som ordförande för Mensa Sverige är dock att idéer utan utförare är helt ointressanta. I en förening där alla är intelligenta och allt arbete utförs ideellt, har alla sina egna idéer att genomföra. Det kan ibland vara en ny upplevelse för idésprutan, detta att alla andra också tänker mycket.

På en arbetsplats kan man förstås sätta folk som får betalt för sitt arbete på att gemensamt genomföra en idé, även i de fall då de hellre vill göra någonting annat. Men det är bra att även där tänka att om varken den som kommer med idén eller man själv lyckas få med sig andra i att just det här är värt att göra, bör man nog fundera ett varv till på om det verkligen är rätt att prioritera det.

Sedan gäller det förstås för intelligenta människor, som för alla andra, att vanligt gott ledarskap alltid behövs. Till gott ledarskap hör att sätta rimliga ramar, så att alla vet vad de har att arbeta inom. Det ger också riktning för de där springande hjärnorna, så att man förhoppningsvis ägnar någorlunda stor del av arbetsdagen åt att fundera på sådant som är i linje med det man har att göra.

De flesta människor gillar frihet under ansvar, men alla behöver också veta vilket detta ansvar är. Det är en gammal sanning att när personalen säger att de saknar information, betyder det i nio fall av tio att de saknar tydlig ledning. Det är fullkomligt logiskt: Om jag inte vet vilka uppgifter jag förmodas sköta, behöver jag veta i princip allt om angränsande områden för att komma på vad jag bör göra. Om jag däremot vet att jag skall leverera pryl A till X, medan jag kan förvänta mig att Y skall ordna grej B som jag också behöver, kan jag gå direkt på uppgiften att faktiskt konstruera en riktigt bra pryl A.

Man kan tänka på det som att hälla upp mjölk åt en katt. Det behövs en skål för mjölken. Om skålen är för hög eller för instabil, kommer man få en blöt och arg katt. Om man häller mjölken utanför skålen kommer man få en konfunderad och troligen också arg katt. Man behöver kunna konsten att ha mjölken i skålen.

Det passar för övrigt ihop med det som var och en som försökt sig på ledarskap inom Mensa fått höra på ett tidigt stadium: Det är som att valla katter. Lyckligtvis är det inte bara svårt, utan också mestadels roligt. På det sättet är det precis som med arbetsplatser där alla helst vill tänka själva.

Monika Orski
Talare

Hitta dina drivkrafter på jobbet

Publicerad 2017-10-13, 00:00

Varför har vissa ett tillsynes oändligt driv medan andra har tappat drivet redan innan lunch?

I många år har jag grävt i hjärnforskningens resultat för att hitta konkreta orsaker till varför vi kan ha så olika slags driv på våra arbetsplatser. Detta har lett till att jag utvecklat en tankemodell som visar vilka av dessa orsaker som är möjliga att påverka. Det jag kommit fram till är att kunna påvisa vilken träning som krävs och hur den ska utformas. Konkret och med små medel utan att ta för stora kliv. En utveckling som är individanpassad.

Vilka fördelar finns det att människor i ett företag eller en organisation blir medvetna om sina drivkrafter och hur de kan utveckla dem?

Genom att förstå vilka ens drivkrafter är och hur mycket de driver oss framåt så kan ni anpassa ett sätt att utvecklas individuellt och tillsammans. Resultatet blir en bättre förståelse för sig själv och andra, en kommunikation på företaget som ständigt utvecklas samt en stärkt vi-känsla.

Jag har märkt att det är många som tycker att det är en väldigt spännande och glädjefylld process att utveckla sina drivkrafter. Våra drivkrafter hjälper oss att öka vårt engagemang och fokus i vårt yrke. Vi får roligare på arbetet helt enkelt.

Kan man ha för mycket driv?

Visst är det en intressant fråga. Ofta har ledare idag ett stort fokus på dem som kanske har ett lägre driv än önskat. Vi glömmer lätt bort dem som kan vara i behov av att ibland arbeta i ett lite lugnare tempo. Tar vi upp frågan om drivkrafter tycker jag att båda sidor är lika viktiga att uppmärksamma. Balans är ett viktigt ord. Både i yrkeslivet och privat.

Som inspiration för att på er arbetsplats starta en diskussion om drivkrafter kan boken ”Våga föra din talan – och faktiskt gilla det” vara det som gör att ni tar det där berömda första klivet

Till sist vill jag bara be er fundera på dessa två frågor:

Vilka är dina drivkrafter på ditt arbete?

Varför just dessa?

Mikael Andersson
Talare

Ett medvetet ledar- och medarbetarskap

Publicerad 2017-10-13, 00:00

Vi befinner oss i London, Nådens år 1413, Kung Henry V har nyss krönts i storkyrkan. Samtliga länsherrar och medlemmar av det höga rådet i England rycker och sliter i honom. Alla vill ha sin pratstund med den nye, unge, Kungen.

Alla har de en given agenda som handlar om att övertyga den nye Kungen om vilka som är de mest centrala, och högst prioriterade, frågorna för riket. Frågor som har en tydlig koppling till den egna hemmaregionens inre angelägenheter. Henry replikerar: ”Jag ska tala med er alla, men först måste ni ge mig en chans att bilda mig en uppfattning om vad jag vill göra!” Sagt och gjort, Henry drar sig tillbaka. I tre dygn vandrar han runt i slottets stora salar och långa korridorer och han funderar över den roll han just har klivit in i och han funderar över vad han vill med den. Shakespeare kallar hans överläggningar med sig själv för ”livets vågskål”.

Insikten om att det är en roll man spelar i en organisation är en viktig för såväl chefer som för medarbetare. Det är en utmaning som påminner om vad en skådespelare står inför varje dag på teaterscenen. Man måste förstå sin roll i en större kontext/ett större sammanhang. För skådespelaren utgörs denna kontext av manus och regissörens vision med föreställningen. Rollen har en specifik funktion i denna helhet och detta är givetvis en central utgångspunkt för skådespelarens rolltolkning. För att rolltolkningen ska bli trovärdig och upplevs som äkta/autentisk så behöver den emellertid också ta sin utgångspunkt i skådespelarens jag.

På motsvarande sätt behöver chefer och medarbetare bättre förstå sina respektive roller i det organisatoriska system man är en del av. Man behöver förstå rollens syfte och funktion och man behöver göra en tolkning av rollen med utgångspunkt i sig själv. Detta handlar i grunden om självkännedom, förståelse för organisationens kontext och kultur och om att, med utgångspunkt i denna förståelse, ta ansvar för och professionalisera sitt beteende. Det handlar om att göra ett medvetet val om vilken chef eller vilken medarbetare man vill vara. Det handlar, förenklat, om att bestämma sig för vem man vill vara på sin arbetsplats.

Niklas Lundblad
Talare

----

Niklas Lundblad har över 20 års erfarenhet av chefs- ledar- och medarbetarutveckling. Ofta med utgångspunkt i klassiska berättelser trollbinder han stora som små auditorier. Han lyfter tidlösa utmaningar för ledare och medarbetare som att ta sin roll i besittning, att bli chef över kamrater, konsten att inspirera och ledarskap i stormens öga. Han är en ofta anlitad talare som genomgående får mycket positiva omdömen.

Se gärna mer på www.niklaslundblad.se

Gen-vägen till framgång!

Publicerad 2017-10-12, 13:09

Vad är egentligen hemligheten bakom världens mest framgångsrika människor och företag? Varför lyckas vissa och andra inte? Folk i alla tider har varit intresserade av genvägar till framgång, i näringslivet likaså. Med utgångspunkt från den senaste neurovetenskapen och med kunskap kring vår hjärnas specifika processer vet vi idag än mer: Det sitter i våra gener.

Allt företagande handlar om människor som har idéer och sätter dessa idéer i system i syfte att tjäna pengar. Dock har de flesta en tendens att fokusera alltför mycket enbart på systemet när det kommer till företagande, det som grovt förenklat kan hänföras till den logiska delen av hjärnan. Detta är inte särskilt konstigt för vi har utbildat oss så. Alla allmänna skolsystem i världen har fokus i traditionella ämnen som t.ex. naturkunskap, matematik och språk, de som ur hjärnans perspektiv är ”logiska” ämnen.

Vi glömmer bort att en stor del av våra drivkrafter kommer från vårt känsloliv, våra nedärvda beteenden för överlevnad och vårt grundläggande behov av social tillhörighet – känslohjärnan och den sociala hjärnan. Insikterna kring detta ger oss en förståelse kring varför vi agerar – eller inte agerar – som vi gör och hjälper oss att jobba med och inte mot hjärnan.

Så hur gör man då?
Grundläggande för att människor skall känna engagemang och vilja dedikera sin tankekraft och tid till att nå resultat är att de känner att de är en del av en grupp (social tillhörighet) annars går vår överlevnadsinstinkt igång (utknuffad från flocken). Om vi känner oss bortvalda skapar vi stress i hjärnan och funktionerna för att lösa problem får stå tillbaka till förmån för att vi skall tillbaka ”in i flocken”.

För att en organisation skall fungera optimalt måste alltså målen vara tydliga, engagerande och inkluderande. Tyvärr är detta sällan fallet. I en CEO-studie från Frost & Sullivan 2011 är den största utmaningen för ledare i företag världen över avsaknad av tydliga och engagerande mål. Om vi inte vet vart vi skall är det lätt att gå fel och det skapar en mental stress. I Gallups stora studie ”State of the Global Workplace” från 2012 kan vi också läsa att engagemanget tryter. I Västeuropa är 14 procent engagerade på jobbet, 66 procent icke engagerade och 20 procent aktivt oengagerade. Det kan vi kalla mental stress i en organisation. Stress, som du vet, gör oss inte smartare, tvärtom.

Det räcker dock inte med tydliga mål. Kopplingen mellan mål och agerande handlar om vanor. Merparten av våra liv styrs av vanor så vi behöver få vårt dagliga agerande i linje med de mål vi vill uppnå. Precis som en elitidrottare som vanemässigt tränar in ett beteende som skall fungera när det gäller, hela tiden med målbilden i sikte. Genom att skapa starka visioner som ständigt kommuniceras skapar vi den största drivkraften för att nå mål. Om du till exempel skall iväg på en välbehövlig och efterlängtad semester antar jag att du ser bilden framför dig när du ligger där på den varma stranden, känner sanden mellan tårna och hör havsbruset i bakgrunden.

Som art är vi människor unika på att skapa dessa mentala bilder (visioner) som kopplas till alla våra sinnen. Med denna sinnebild för ditt inre kan du också lägga upp en plan på vad som måste ske för att du skall komma dit: boka resa, boka hotell, kolla passet osv. Med en stark målbild ofta upprepad för ditt inre ökar benägenheten att du uppnår visionen (drömresan). Sedan måste vi träna enligt ett system som gör att vi blir lite bättre varje dag.

Ledarskap är nyckeln, både organisatoriskt och personligt. För en ledare i en organisation betyder det att deras kommunikationsförmåga skall vara på topp eftersom en grupp agerar på hur de agerar inte vad de säger – du känner säkert igen att så mycket som 80 procent av vår kommunikation är icke verbal enligt kroppsspråksforskningen. Detta beror också på evolutionen. Om jag skall följa en ledare måste jag veta att jag kan lita på denna och känna att ledaren kan skydda klanen. Men för att en organisation skall vara effektiv och må bra behövs också ett personligt ledarskap.

Om du som person sitter i förarsätet i ditt eget liv är du mer effektiv, mår bättre och skapar bättre resultat på jobbet. För många är det dock tvärtom: Mejlen skall vara tömd, vi sitter i möten som inte är produktiva och vi agerar reaktivt på saker som sker i vår omvärld. De bästa företagen har tagit ledarskapet till en ny nivå och styr sin egen agenda med tydlig målinriktning. Det mår vi människor bra av och det skapar ett lugn som ger resultat på kort och lång sikt.

För att skapa en gen-väg till framgång behöver vi förstå dessa system, det logiska (det som vi tror styr oss) det känslomässiga (som styr vanor och beslut) och det sociala (som styr vår överlevnad). Ju snabbare vi förstår detta desto mer kan vi kasta den gamla devisen att ”gen-vägar äro sen-vägar” på skräphögen och börja leva – rikt.

Niklas Forser
Talare

Dags att samla kraften där den behövs!

Publicerad 2017-10-12, 00:00

Tycker du det är roligt att gå till jobbet? Om du svarar ja på den frågan tillhör du en minoritet. Enligt en enkätundersökning är det bara 16 procent av svenskarna som känner engagemang och tycker det är roligt att gå till jobbet.

Så vad beror det på? När stressen ökar blir fler medarbetare sjukskrivna vilket belastar och pressar kollegorna ytterligare. De operativa cheferna kommer ofta i kläm mellan budgetkrav och personalbehov. Tunnelseendet ökar och glädjen kommer på skam.

Ekvationen tycks olöslig men handlar ofta om vardaglig ineffektivitet, t.ex. bristande kommunikation och information, allmänt missnöje, onödiga rutiner eller konflikter mellan chefer och/eller medarbetare. Genom att Inventera verksamheten och dess kvalitet kan organisationsläckaget minskas, och vi kan arbeta både effektivare och smartare, inom befintliga resurser.

Att initiera en positiv spiral för en öppnare mer transparent kultur är grunden till  en hållbar arbetsplats, vilket otvivelaktigt kommer bli ett allt viktigare konkurrensmedel. En arbetsplats med engagerade och delaktiga medarbetarna är nyckeln för att attrahera nya kompetenta medarbetare som vill bidra.

”Gilla nuläget idag… inte imorgon” är en föreläsning som handlar om hur vi kan bli bättre på att uppskatta det vi har och ta tillvara på våra styrkor, olikheter och möjligheter. Genom att renodla kärnverksamheten, både den personliga och verksamhetens, t.ex. genom att minska distraktioner och tidstjuvar, kan vi skapa en god kultur som samlar kraften där den behövs.

Föreläsningen passar bra som en tankeväckare inför en förändringsprocess eller som punkt i ett konferensprogram, för att bryta mönstret för dagen eller för all framtid…

Pål Ekberg
Föreläsare, verksamhetscoach och personlig coach

”Vår personalgrupp fick förmånen att lyssna på Pål Ekbergs föreläsning ”Gilla nuläget idag… inte imorgon” och vi var många som nickade igenkännande vid många tillfällen. Vi gick alla hem med en rejäl tankeställare om att leva i nuet. Jag kan varmt rekommendera den till er som söker en lite annorlunda ingång på att fånga dagen.”
Lena Andersson, vVD Sigtunahöjden Hotell & Konferens

Läs mer om Pål på www.palekberg.se.

För bokning:
pal.ekberg@mindandspace.se
073-944 76 78

Förändring … inifrån och ut!

Publicerad 2017-10-10, 00:00

Positivt tänkande är naturligtvis något positivt – det ligger i uttryckets semantik!

Samtidigt är uppmaningen att tänka positivt uppmaningen att skapa en förändring som rör sig utifrån och in. Detta implicerar tidvis att vi vill tvinga på samtliga medvetanden i en grupp något som alla ännu inte är i fas med att ta till sig. Men utveckling är individuell: det tänkande och de handlingssätt som kan integreras i vardagen – som verkligen kan användas – är högst olika från person till person. Därför är det både naturligt och framgångsrikt för mig att inte arbeta utifrån ”beordrat tänkande” eller utifrån en föreställning om att alla i kollektivet befinner sig i samma startgrop. Istället är praktikens kraft plus individens särdrag det absolut primära. Resultatet blir en naturlig och effektiv utveckling från den position som den enskilda människan befinner sig i.

Jag säger inte bara: ”Tänk x och y.” Jag säger också, och oftare: ”Praktisera så här så kommer du naturligt att tänka x och y.” Att säga bara ”Tänk så här” skapar en utifrån kommande impuls som lätt studsar tillbaka. Hos den som följer rekommendationen ”Praktisera så här” kommer handlingen att starta processer från exakt rätt nivå. Impulsen kommer inifrån, den får näring och kraft där och kommer därför att ge resultat i individens interaktion med omvärlden. Vägen inifrån och ut är den naturliga utvecklingens väg, fri från påbud.

Jag är lärare i meditation, klassisk mindfulness, qigong och tai chi, alla tillhörande den mycket gamla kinesiska traditionen. De föreläsningar jag ger är flexibla men har alltid betydande inslag av praktik, just därför att jag utifrån erfarenhet tillmäter ”Praktisera så här” stor vikt. De klarast lysande ögonblicken i mitt arbete är när deltagare får aha-upplevelser genom att de själva känner kraften i de klassiska systemen. Visst talar jag om kraften. Men det är givetvis tiofaldigt mer värt när en deltagare själv får uppleva sådant som ord inte alltid kan täcka! Här har vi den klassiska distinktionen mellan att förstå något med intellektet (vi ska tänka positivt) och att verkligen inse något med hjärtat (att känna hur den egna utvecklingen skapar positivt tänkande)!

Främst i USA har det forskats mycket om de goda effekter som t ex meditation och qigong ger, på både det fysiska och mentala planet. Vi kan inte särskilja kropp och sinne; om vi förändrar det ena i positiv riktning, så kommer även det andra att förändras lika mycket. Den kopiösa mängd tankar som genomsnittsmänniskan tänker på ett dygn, 40 000–60 000 (beroende på både individ och forskningskälla), är inte något som vi kan beordra bort. Att säga ”Tänk inte så mycket, för du tröttar ut hjärnan” är fruktlöst. Ett kraftfullt sätt att angripa problemet är istället att visa: ”Så här kan du göra för att börja resan mot ett lugnare sinne som du alltid styr. Prova och känn!” Ett sådant angreppssätt kommer att ge resultat i kropp och sinne, i livet som helhet. Vem önskar inte att bli både lugnare i sig själv, en gladare och mer avspänd mamma eller pappa och en medarbetare som är mer harmonisk och fri från stressrelaterade sjukdomar?

Tips!

Följande enkla tips tar utgångspunkt i att kropp och sinne är mer sammanflätade än kanske något annat i vår värld!

1)

Skaffa en vana att oftast möjligt under dagen stanna upp och säga till dig själv: ”Slappna av en nivå till.” Vi märker då att vi ständigt går omkring med en onödig grundspänning i kroppen.
2)


Le! Behåll ett leende så länge du kan i vardagen och ta upp det igen när det försvinner. Detta kan tyckas konstlat, men man har sedan urminnes tider vetat att även ett påkallat leende ger positiva effekter för oss själva och för omgivningen.
3)
I vilken situation som helst: gå in i det absoluta nuet och bli medveten om att detta nu är det enda som existerar. Det förflutna och framtiden existerar endast i vårt sinne, som tankespår. Reflektera och försök att få detta synsätt att bli en del av din vardag. Varje gång du går in i nuet kommer du att känna hur eventuella negativa känslor rinner av dig – de får inte fäste i nuet utan tar sin kraft ifrån våra tankar om det som har varit och ifrån våra förväntningar på det som kommer.


Välkommen att boka mig!

Ni får kvalitet, flexibilitet, teoretiska kunskaper och praktik som garanterat ger resultat! Förändring inifrån djupet är en komplex företeelse och jag använder flertusenårig kunskap för att skapa välmående i er organisation.

Thorwald Lorentzon
Talare

Konsten att cykla enhjuling genom Europa...

Publicerad 2017-10-09, 15:22

Detta är JAG. En lycklig Jesper på en enhjuling.

Lycklig har jag inte alltid varit. Jag föddes med ett talfel och för detta talfel blev jag mobbad i skolan. Dagligen blev jag kallad för fula ord som nolla, idiot och äcklig. När jag började gymnasiet så var jag en parentes i tomma intet. Jag var en söndertrasad själ utan självkänsla och självförtroende. Det gick så långt att jag inte ville leva längre. Jag gick ut på balkongen och tänkte ”Hoppa, Jesper! De flesta skulle inte bry sig”.  Det som räddade mig var tanken på min familj. Jag visste att de både älskade mig och trodde på mig. Livet vände och efter studenten fick jag vänner. Jag blev sedd för den första gången på länge.

Jag bestämde mig för att uppnå alla mina drömmar och började träna upp min mentala styrka. Ett par år senare hade jag blivit den första som har cyklat 7 000 km genom Europa på en enhjuling – en resa genom nio länder på sex månader som jag gjorde tillsammans med en främling. På vägen mötte vi hinder som oväder, stora bergsmassiv, punka och mycket mer. Ett hinder var att cykla med enhjulingen uppför ett 1 200 meter högt berg i snöblandat regn och mörker. Vår mentala styrka och samarbetsförmåga testades hela tiden men trots det lyckades vi!

Förutsättningen för detta äventyr är inte starka ben. Förutsättningen är laganda, kommunikationsförmåga, mental styrka och fokus. Vi hade även ett tydligt och gemensamt mål! Något man inte enbart behöver på ett äventyr utan också i organisationer. Vad är en organisation utan mål, kommunikation och laganda? En väldigt ineffektiv sådan.

Här är några enkla tips hur ni kan stärka sammanhållningen och effektivisera arbetet på er organisation.

1.
Sätt ett mål för er verksamhet. Gör det tydligt för hela organisationen. Ju tydligare det är ju bättre är det.
2.

Visualisera era mål och delmål. Blunda och se er målet framför er minst en gång om dagen. Chansen att ni kommer nå målet blir mycket större då.
3. Kartlägg era svagheter och styrkor. Hitta sedan strategier för hur ni ska komplettera varandra.
4. Stötta varandra vid motgångar. När det är tufft för den ena är det viktigt att den andra stöttar.
5.


Lyssna på varandra om en konflikt skulle uppstå. Det är lätt hänt att man vill genomdriva sin egen vilja fram och glömmer att lyssna på den andre. Stanna i så fall upp en stund och ta ett djupt andetag. Lyssna på vad den andra har att säga. Försökt sätta dig in hur det känns att vara i din väns situation.


Lycka till!

Jesper Lissmark Hult
Hälsovägledare, mindfulnessinstruktör och coach
www.lissmark.com

Konsten att leda debatter

Publicerad 2017-10-09, 13:45

Mitt modererande i tre ord: snabb, initierad, underhållande.

Men låt mig backa bandet lite och ge en kort bakgrund. Jag har jobbat som journalist under många år, till stor del på Sveriges Radios Eko-redaktion. Det är en perfekt bakgrund för att moderera, alltså att leda debatter och utfrågningar.

Efter partiledarintervjuer inför val, intervjuer med statsministrar, kungen, drottningen och många andra vet jag värdet av att vara inläst på sitt ämne. Jag kontaktar alltid alla talare i god tid för att diskutera frågeställningar m m.

När jag väl modererar är tempo viktigt. Jag har sett så många debatter och events som varit sega, tråkiga.  Medveten om denna risk ser jag alltid till att det inte blir segt när jag modererar.

Ett annat ledord är förenkling. Alla ska förstå, ingen ska tvingas känna sig dum för att det är för svårt.

Som f.d. radiojournalist är jag också van att snabbt komma med följdfrågor. Jag ger mig inte förrän jag har fått svar. Jag är aldrig aggressiv, men envis. Vill publiken ha ett svar ska den få det. Jag pressar med glimten i ögat – och munnen.

Och så var det där med lättsamhet. Observera att det inte handlar om ytlighet, som är förödande. Men precis som vid inlärning är också mottagligheten större om man har kul. Och det försöker jag också att se till när jag modererar. Jag slår an en lättsam ton, den smittar nästan alltid av sig på panelister.

Helst är jag med och planerar ett event. Min mångåriga erfarenhet gör att jag ofta blir bollplank till arrangörer. Jag har också en hel del kontakter med t.ex. politiker och andra makthavare efter min tid som journalist.

De senaste åren har jag varit en av de absolut mest anlitade moderatorerna i Almedalen. Det tar jag som en bekräftelse på att jag gör rätt.

Som journalist har jag främst jobbat med ekonomi, EU, politik, samhällsfrågor. Men efter många år som allmänreporter är jag också van att ge mig i kast med ämnen som är helt nya för mig.

Nyligen var jag moderator för Knivsta Bostäder som skrev så här efter en heldag:

”Kul att se en proffsmoderator in action ;-) Vi har fått många lovord från både deltagare och föreläsare om konferensen som helhet. De var nöjda med både innehåll och arrangemanget, de tyckte det flöt på obehindrat.”

Och efter en konferens om bibliotek i Eslöv i höstas löd omdömet:

”De var mkt nöjda med dig som moderator från förarbetet till genomförandet.  Guldstjärna i kanten.”

Willy Silberstein
Talare

Man blir inte bäst av att göra som alla andra

Publicerad 2017-10-04, 00:00

Det är skillnad mellan att vilja bli bäst och att vilja göra det som krävs för att bli bäst. Det är också skillnad mellan att bli bäst och att förbli bäst.

Under alla år som jag har träffat idrottare, men också företagsledare och andra som befinner sig i någon form av satsning, har jag reflekterat mycket över på vilket sätt vi tar oss an en satsning. Vad krävs egentligen för att bli bäst? Och för att förbli bäst?

Det första som jag ser behövs är ett helhetstänk. Förvånansvärt få tränare och förbundskaptener, men troligen även chefer och företagsledare, verkar förstå att vi måste jobba med helheten för att kunna optimera en prestation. Självfallet spelar det roll om man har tänkt måla huset den sommar som man ska satsa mot VM, eller om man oroas över sin gamla släkting eller har knorr i relationen. Självfallet påverkas vår arbetsinsats av hur vi mår, vilka förutsättningar som vi har och hur vi relaterar till människor omkring oss. Vi är människor. Inte robotar. Alla delar måste tas med när vi planerar en satsning.

Sedan handlar det om den egna viljan. Vem gör jag egentligen satsningen för? Om du drivs av en ansvarskänsla eller samvete gentemot någon annan kan du möjligen göra hyggliga resultat vid enstaka tillfällen, men för att bli bäst måste kraften komma inifrån dig. Jag har egna erfarenheter av skillnaden mellan att gå på vilja och hitta det sista som krävs för att prestera på topp, eller att inte nå hela vägen för att viljan saknats. Du blir helt enkelt inte bäst och framför allt förblir du inte bäst om du satsar för någon annans skull.

Sedan handlar det om innovation och om att våga vara annorlunda. Man blir inte bäst av att ställa sig i ledet och göra som alla andra. Ibland frågar jag idrottare som jag coachar: ”Har du mer talang än dina konkurrenter?” Svaret är i princip alltid nej. Troligen har man ungefär samma nivå av talang eller kanske olika talanger som man konkurrerar med. Då är ekvationen enkel – för att bli bäst behöver du göra något annorlunda! Träna mer, träna annorlunda, hitta nya verktyg, metoder eller tekniker. Förvånansvärt många gnetar på, gör ungefär som alla andra och hoppas att lyckan (och turen?) plötsligt ska finnas hos just dem. Det händer, men tyvärr är det inte särskilt troligt. Jag säger som Ingemar Stenmark när kommentatorn konstaterade vilken tur han hade haft som vunnit ”Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag”.

Frågan är då om alla kan bli bäst? Nej, självklart inte. Alla vill inte heller bli bäst. Det viktiga är att sätta upp mål som stämmer med den satsning som du är villig och beredd att göra, för annars är du inte schysst mot dig själv. Om du verkligen vill bli bäst så krävs något extraordinärt, men för de allra flesta av oss handlar det om att sätta upp ett mål, ta reda på vad som krävs för att nå det och sedan lägga satsningen på rätt nivå. Om du sätter målet för högt kommer du misslyckas alltför ofta och till slut tappa sugen och orken för att försöka. Om du sätter målet för lågt kommer du lyckas varje gång och inte använda all din kapacitet.

Att sätta mål och satsa är viktigt för oss som människor. Mål ger oss mening, oavsett om det är på jobbet, inom idrotten eller i livet i övrigt. Vi människor mår bra av att ha något att sträva mot och jobba för. Dessutom, inget slår känslan av att efter en tuff och krävande satsning nå sitt uppsatta mål!

Vill du höra mer om hur man tänker helhet och sätter mål för att optimera sin prestation på jobbet, i livet, som idrottare eller i karriären? Hör av dig! Jag kommer gärna och föreläser hos er.

Jonas Jacobsson
Talare och en av tidernas främste paralympier
med 17 paralympiska guld och 19 VM-guld i sin långa meritlista.

Hur du undviker att dina affärer drar ut på...

Publicerad 2017-10-03, 00:00

Inom vissa områden har saker blivit snabbare och enklare, fler affärer görs direkt via webben utan mänsklig inblandning.

Samtidigt ser alla som säljer mer komplexa saker ofta en omvänd trend, att affärerna drar ut mer och mer på tiden. Kunden har svårare att ta beslut. Risken när säljprocessen drar ut på tiden är att det sker något oförutsett såsom en omorganisation eller ändrade behov viket gör att affären inte blir av överhuvudtaget. 

Att korta ned säljprocessen och försöka få till en affär på kortast möjliga tid är därför relevant ur flera perspektiv. Det finns en mängd olika tekniker för att korta ned säljprocessen. Här kommer fem enkla men samtidigt effektiva sätt.

Säkerställ ett verkligt behov
Affärer där säljaren varit för duktig på att skapa intresse och fördelar med sin lösning men inte lagt lika mycket tid på att bena ut kundens behov tenderar ofta att ta lång tid till affär. Kundens behov eller rättare sagt problem är inte tillräckligt stort för att lösa nu. Se därför till att verkligen förstå kundens problem och visa för kunden vad det kostar i tid eller pengar att inte lösa detta problem snabbt.

Prata med beslutsfattare
Vad du än säljer går det alltid snabbare om du pratar med beslutsfattare. Många försöker spara tid genom att prata med den man lyckas få tag på först. Här biter man dock sig själv i svansen. Det går oftast snabbare att få till en analys och en offert, men beslutet dröjer eller uteblir. Lägg i stället tid på att prata med beslutsfattaren så sparar du tid totalt sett.

En fot hos kunden och en hos ditt företag
En säljare som till varje pris vill stänga en affär utan att se till att kunden verkligen får nytta av det som köpts kommer att få arbeta mer och under längre tid för att få till en affär. Om det ens blir någon affär. En säljare med det beteendet skapar osäkerhet och osäkerhet gör att kunden drar ut på beslutet. Visar du att du verkligen bryr dig om kunden och är intresserad av att skapa nytta hos kunden kommer beslutet att bli både lättare och tas snabbare av kunden.

Visa att de tjänar på att ta beslut
Hjälp kunden att lyfta fram varför det är viktigt att komma till beslut. Det kan finnas en mängd olika orsaker beroende på vad du säljer. Det kan vara saker hos kunden som exempelvis budgetår, kommande organisationsförändring eller externa faktorer som lagstiftning, vad kundens konkurrenter gör eller saker som händer hos kundens kunder.

Om det mot förmodan saknas faktorer hos kunden som gör att det är viktigt att komma till beslut kan det fungera att skapa incitament som exempelvis tidsbegränsade rabatter. Det är här på sin plats att poängtera att det inte handlar om att stressa kunden men att påvisa vad det finns att vinna på att ta beslut nu istället för att vänta.

Neutralisera invändningar
Invändningar dyker upp i alla säljprocesser. Bäst är att försöka förekomma dem genom att själv ta upp och lösa dem innan kunden tagit upp dem. Om de ändå dyker upp, hantera dem snabbt och effektivt. Här kan en affär lätt stanna av eller i värsta fall försvinna helt om du låter det gå för lång tid innan du levererar din lösning på en invändning.

Slutligen
Arbetar du strukturerat med aktiviteterna ovan kommer du att märka att dina affärer går smidigare och att säljprocessen blir kortare. När de sitter kan du addera flera metoder för att ytterligare snabba på processen.

Patrik Nordkvist
Grundare av Försäljningschefen

Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Det gör han genom att bidra med insikt, kunskap och träning om hur du på ett konsekvent sätt attraherar, utvecklar och behåller lönsamma kunder.

Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag.

Det ska vara lätt att välja rätt

Publicerad 2017-10-03, 00:00

Det ska vara lätt att välja rätt. Den stora frågan är varför? Varför måste jag det? Varför blir det alltid så? Varför hinner jag inte?

När vi föreläser om att göra förändringar (till det bättre) går det inte att göra det utan att nämna varför. Det handlar om att hitta sitt eget varför, sin egen anledning till att göra förändringen. Varför vill jag detta?

Vill jag ens detta, eller är det någon annan som tvingar mig? Ibland måste man ta till hårda tag för att få någonting i rullning, något som i slutändan blir fantastiskt. Men för att nå hela vägen behöver drivkraften (motorn) finnas inom dig.

Hur gör jag det?
Hur hittar jag mitt varför? Det finns så många meningar i livet. Tusentals intryck varje dag att ta ställning till. Det finns så många val att göra.  Personer i ens närhet som tycker och självklart verkar veta vad du borde göra. Något som kanske inte är lika kristallklart för just dig. Eller så är det kristallklart inom dig, men du saknar startmotor.

Behöver jag ta hjälp?
Du behöver lyssna inåt. Lyssna till ditt eget hjärta, din röst. Ge dig själv tid att låta det vara tyst runt omkring dig så att du kan höra din inre röst.

Vi förstår att det inte alltid är lätt. Med skrikande barn, bestämda vänner, krav från alla håll. Men det är vår hemlighet.

Livet är här och nu. Missa inte chansen att leva det efter just ditt varför och din anledning! Något som gör att du mår bra och kan vara lycklig och glad. Skratta, gråta och känna. Vara stolt över att du följt ditt hjärta och kan visa dem som står dig nära att det är fullt möjligt.

Vi tränar varje dag på att göra det möjligt för oss, och varje dag kommer nya val och utmaningar att förhålla sig till. Varje dag, varje stund är en ny möjlighet till förändring.

Det är alltså ingen idé att vänta.

Och, kom ihåg – Det skall vara lätt att välja rätt.

Green & Kallin
Talare

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

E-post: nathalie@sverigestalare.se

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30
Tel: +46 (0)70 - 930 57 85
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: nathalie@sverigestalare.se

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Besöksadress:
Kungsbron 23
111 22 Stockholm

Postadress:
Albrektsvägen 75
632 26 Norrköping

Organisationsnummer 556728-0283

Sociala media

Samarbetspartners

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap