Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30 | Tel: +46 (0)70-930 57 85. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: nathalie@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

 

Bloggarkiv

Ekomat bra för klimat och miljö

Publicerad 2019-02-26, 00:00

Det debatteras just nu mycket om ekologisk mat är bra för klimat och miljö. Flera hänvisar till en studie från förra året som säger att ekomat skulle vara dåligt för klimatet. Här kommer kortfattat mina tankar.

Ekologisk odling främjar markbiologisk mångfald av mikroorganismer, vilket resulterar i att en större mängd kol och kväve binds i marken på längre sikt än i konventionell odling.

Tillsätter man endast konstgödsel hela tiden får man inte med alla näringsämnen som annars följer med vid naturlig gödsling, och jorden utarmas efterhand. Ekologisk odling kräver visserligen något mer energi för att använda maskiner till jordbruket som till exempel för att harva, men samtidigt går ingen energi åt till produktion av konstgödsel och bekämpningsmedel som används i det konventionella jordbruket.

I den längsta studien som hittills gjorts mellan ekologisk och konventionell odling kom man fram till att ekologiska grödor kräver 30-50% mindre energi per areaenhet (inklusive energi för produktion av konstgödsel och bekämpningsmedel) än konventionellt odlade. Studien visade att även om skördarna i de konventionella odlingarna blir större, är energiåtgången per areaenhet 19% lägre i de ekologiska odlingarna. En annan studie från förra året kom fram till att ekologisk odling istället kan minska koldioxidutsläppen.

Dessutom har man kunnat påvisa att ekologisk odling i varma länder och ekologisk odling under extrema väderförhållanden kan ge större skördar. Extrema väderförhållanden väntas också öka i och med den globala uppvärmningen, och har redan ökat.

Vi kan därför inte endast titta på en enskild faktor utan måste ta hänsyn till den stora helheten. Inte bara klimatet skulle tjäna på ekologisk odling utan också miljön. Konventionella jordbruksmetoder bidrar till akuta förgiftningar och hälsorisker på grund av bekämpningsmedel, grundvatten- och ytvattenförorening, förlust av biologisk mångfald såsom pollinatörer, fiske och djurliv och offentliga utgifter för rengöring. De kan försämra markens fruktbarhet och skapa indirekta miljö- och hälsovårdskostnader som är svåra att överblicka.

Det finns dock också studier som visar på att ekologisk mat innehåller fler antioxidanter än konventionellt odlad mat och mindre kadmium som är ett giftigt ämne. I tillägg innehåller ekologisk mat klart lägre halter av farliga bekämpningsmedel.

Att den ekologiska maten är dyrare är sant, och detta skulle kunna avhjälpas genom statlig subvention av bland annat kontrollsystemet för ekologisk produktion (till exempel KRAV). Vi måste också komma ihåg att vi idag lägger en väldigt liten del av vår lön på mat jämfört med förr. Det är alltid värt att satsa på bra mat även om det skulle kosta lite mer, om det betyder att vi får ett friskare liv. Många är villiga att köpa bästa oljan till bilen, och borde vi då inte vara villiga att köpa den bästa maten till vår egen kropp?

Joel Mellin
Meteorolog och föreläsare

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

E-post: nathalie@sverigestalare.se

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30
Tel: +46 (0)70 - 930 57 85
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: nathalie@sverigestalare.se

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Besöksadress:
Kungsbron 23
111 22 Stockholm

Postadress:
Albrektsvägen 75
632 26 Norrköping

Organisationsnummer 556728-0283

Sociala media

Samarbetspartners

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap