Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30 | Tel: +46 (0)70-930 57 85. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: nathalie@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

 

Bloggarkiv

Därför behöver vi tänka nytt om...

Publicerad 2019-07-31, 12:42

Vi behöver ändra vår syn på funktionsvariationer. Vi behöver komma bort från fokuset på kostnader och välgörenhet och komma till ett fokus på mänskliga rättigheter. Bort från att tänka avvikelser till att se det berikande i mångfalden i hur våra kroppar, sinnen och hjärnor fungerar. Bort från att känna medlidande till att se individuella styrkor.

Idag handlar den offentliga diskussionen kring funktionsvariationer väldigt mycket om stöd som det inte finns tillräckligt många resurser för, om arbetslöshet och psykisk ohälsa. Det är viktiga problem som behöver uppmärksammas men hur den debatten är ett problem och en fara i sig: Människor med funktionsvariationer skildras som passiva, som människor vars kroppar, hjärnor eller sinnen avviker från ”det normala” och som – om det vore den automatiska följden – inte kan bidra med någonting till samhället. Istället är de beroende av välvilliga människor. Att erbjuda människor med funktionsvariationer det stödet som de behöver är därmed välgörenhet och att leva med en funktionsvariation i denna beroendesituation är sorgligt och trist, vilket blir tydliggjort genom dem höga siffrorna om arbetslösheten och psykisk ohälsa.

De många människor med olika intellektuella, fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som jag har träffat har lärt mig att det synsättet är både fel och farligt. Att funktionsvariationer anses vara något enbart negativt leder till en indelning i en ”vi” mot ”de”. Och den indelningen gör att vi fokuserar på skillnaderna mellan människor med och utan funktionsvariationer där funktionsvariationer står för allt som är sämre. Konsekvensen är medlidande och rädsla – ”vi” ska känna medlidande för personer med funktionsvariationer och bli både rädda för människor med funktionsvariationer och för att få en funktionsvariation. Rädslan skapar en distans som gör att vi inte kan förnimma människor med funktionsvariationers faktiska styrkor och bidrag till samhället.

Om vi kan slopa indelningen mellan vi och de kan vi istället se gemensamheterna och inse att dessa är mycket större än skillnaderna. Då kan vi även lära oss så mycket mer av varandra. Tack vare människor med funktionsvariationer har jag själv bland annat lärt mig:

  • att kunna be om hjälp
  • att kunna uppskatta små detaljer i vardagen
  • tålamod
  • mindfullness
  • inkännande och aktivt lyssnande.

Aline Groh

Den psykiska ohälsan hör vi allt mer om, men...

Publicerad 2019-07-01, 14:00

Begreppet psykisk ohälsa innefattar allt från att känna sig less eller nedstämd ibland. Det kan handla om jobbet eller ditt privatliv och livet i allmänhet. Till att vara ett direkt hot för ditt eget eller andras liv. Du har gett upp, ser ingen framtid eller ljus i tillvaron längre, vilket klassas som allvarligare psykiatriska diagnoser. Ofta lägger vi skulden på arbetet eller privatlivet istället för att reda ut – vad mår jag dåligt över? Vad behövs för att jag ska må bättre eller trivas bättre på min arbetsplats?

Stressen som upplevs i dag av människor i alla åldrar, var kommer den ifrån? Vad gör att vi måste stressa och hur kan vi själva ta makten över den? Och måste stressen i så fall alltid vara negativ? Vare sig det handlar om hur du mår på ditt arbete eller i ditt privatliv, om det upptäcks i tid och med rätt vägledning och stöd för dig som anställd eller dig som chef, så går det att ändra de negativa tankarna till en bättre självinsikt och ökat välmående. Det i sin tur leder därmed till ett bättre liv både i arbetet och privatlivet, där du får makten över dina egna tankar som bl.a. kan förändra din känsla och kapacitet på arbetet och i privatlivet.

Våra tankar är starkare och styr mycket mera än vad vi kanske tror. Därför är det viktigt att chefer av alla de slag värnar om sina anställda. Liksom det är anställdas/ kollegors ansvar att göra sitt bästa för ett trivsamt klimat på arbetsplatsen. Det innefattar också att våga bry sig om sina kollegor vare sig man vänder sig direkt till kollegan eller om det känns för svårt , tar hjälp av närmsta chefen.
Detsamma gäller för missbrukare av olika slag och grad. Min bestämda uppfattning är att varje missbrukare kan gå från missbruket till att bli en resurs i samhället. De behövs!

Missbruk är också psykisk ohälsa och / eller blir till psykisk sjukdom. Det kan botas av professionell personal och terapeuter. Samt utmaningar i kombination med gemenskap.
Naturen har en enorm läkande kraft. Den ger styrka och ro i själen. Att vara en arbetsgrupp med olika typer av problem, konflikter eller bara inte känna sig hörda av chefen. Eller en missbrukare av vad det än månde vara, kan genom naturen och de utmaningar man som grupp kan ställas inför i naturen, skapa en starkare arbetsgrupp som i sin tur ger en bättre chef och det tillsammans ger ett näst intill oövervinnligt arbetsresultat.
Likaväl kan naturen på olika sätt hjälpa och bidra till en missbrukares väg från missbruket. Sverige är ett land med enorm natur såsom skog, berg, hav och sjöar. Bara fantasin sätter gränser för vilka utmaningar och vilken hjälp naturen kan ge.

Anette Axelsson

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

E-post: nathalie@sverigestalare.se

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30
Tel: +46 (0)70 - 930 57 85
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: nathalie@sverigestalare.se

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Besöksadress:
Kungsbron 23
111 22 Stockholm

Postadress:
Albrektsvägen 75
632 26 Norrköping

Organisationsnummer 556728-0283

Sociala media

Samarbetspartners

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap