Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30 | Tel: +46 (0)70-930 57 85. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: nathalie@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

 

Bloggarkiv

Kommunikation - nyckeln till förändring

Publicerad 2016-12-14, 18:14

Vad är det som inte fungerar när en grupp har eller utvecklar problem med effektivitet, psykosocial arbetsmiljö och ibland hög personalomsättning? 

Det kan naturligtvis bero på en kombination av orsaker men min erfarenhet är att kommunikationen oftast är den viktigaste faktorn för att påbörja en förändring. Om vi inte kan kommunicera om det som är ett problem oss människor emellan så har vi heller inte verktyg för att göra något åt det. Om vi inte delar fakta med varandra om vad som verkligen sker i våra relationer lämnar det utrymme för tolkningar, fantasier, föreställningar och ibland rädsla. Ibland kan vi idealisera personer och deras kunskaper och egenskaper men vanligare är att vi mer eller mindre fastnar i en negativ fixerad bild av den andre och tolkar vad hen gör utifrån dessa ”glasögon”.

Jag föreläser och håller workshops med fokus på just kommunikation och belyser hur grupper och individer kan utveckla negativa kulturer som kännetecknas av undvikande och rädsla. Ibland kan det ta sig uttryck i att ingen säger det alla vet när alla är samlade men däremellan talas det frekvent i mindre grupperingar. Jag brukar använda HC Andersens saga om Kejsarens nya kläder som jämförelse.

Syftet med föreläsningarna är att ge tydliga strukturer och verktyg för hur vi med hjälp av lite mod, coaching och adekvata verktyg kan skapa förutsättningar för att förändra kommunikationen i såväl gruppens relationer och kanske även i våra privata dito. Ett gott samtalsklimat där alla kan och vågar stå upp för sina åsikter, och blir respekterade, är en mycket god grund för en grupps vidare utveckling mot de gemensamma mål verksamheten har.

Författare: Christer Borg

Hävstångseffekten

Publicerad 2016-12-12, 09:54

Hävstång – 10 vägar till ett rikare liv?
Tänk om det fanns genvägar till framgång, några principet som hjälpte oss att skapare ett rikare liv. Det finns det. Hävstången, en antik uppfinning av Arkimedes som med liten insats skapade stor effekt är ett utmärkt exempel på hur du lättare berikar ditt liv. Praktiska hävstänger använder du ofta i vardagen, kanske utan att tänka på det, som till exempel: Cykel, Skohorn, Skottkärra... men än mer intressant är de hävstänger som är mer subtila och ger en stor effekt
Nu vill jag kort dela med mig av 10 hävstänger du kan använda för att berika ditt liv. Du kan läsa mer om dessa i boken ”Hävstångseffekten – 10 steg till ett rikare liv”.

Hävstång 1 Kraften – Hur du fokuserar din kraft och når dina mål
Våra liv styrs av två krafter: vårt medvetna, genom vilket vi fattar alla beslut och styr vår vilja och vårt omedvetna, den osynliga kraft som gör att vi fungerar varje dag utan att tänka på det. Som människor blir vi desillusionerade om vi inte vet vart vi skall, vi kan inte staka ut en väg, vi blir osäkra och vi kan lättare gå i stress (stress är upplevd avsaknad av kontroll). För att berika ditt liv skall du fokusera dina tankar. Bäst är ett långsiktigt mål (vision) som sedan bryts ner i årsmål, veckomål och dagsmål. Skriv ner vad du vill ha uppnått när dagen är slut och gör en sak i taget, multitasking är inget hjärnan mår bra av.

Hävstång 2 Källan – Hur du låter dig styras och hur du förenklar ditt liv
Du styrs sällan av vad du tänker och fokuserar på för tillfället, du styrs av vanor, erfarenheter och de associationer hjärnan gör på den stimuli du får från omvärlden. Hjärnan arbetar reduktionistiskt och försöker undvika upplevd smärta och skapa upplevd njutning. Det innebär till exempel att hjärnan kan säga till dig ”strunta i att gå och träna (smärta) det är bättre att du går hem och lägger dig på soffan (njutning)”. För att lura hjärnan och skapa en förenkling i ditt liv skall du vända på associationen så att du skapar upplevd smärta av att inte träna (kommer bli fet, dö i förtid och inte få några relationer) och upplevd njutning av att träna (snygg, smal och läcker).

Hävstång 3 Balansen – Hur du balanserar ditt liv
Balans är för oss människor synonymt med välmående. Med uttryck som “han är i obalans” eller “jag måste få balans i livet” är det tydligt att vi strävar efter balans. Det räcker att gå utanför husknuten och se på hur naturen är organiserad för att förstå att det är balans som är ordningen och som skapar lugnet vi så ofta eftersträvar. En enkel övning för att skapa balans är att göra ett ”livshjul”. Rita en ring på ett papper och dela in detta i 8 delar Mentalt, Fysiskt, Socialt, Ekonomiskt, Professionellt och Personligt. Skatta dig sedan på en skala 1-10 inom dessa områden och se om du tycker att du har balans, om inte sätt en plan för att börja din förändring.

Hävstång 4 Familjen – hur du lär dig av andra och bygger ditt drömteam
Ända sedan den moderna människan för 200 000 år sedan befolkade jorden har vi varit flockdjur där klanen eller familjen skapat en tillhörighet. Klanen ger oss trygghet, kärlek, styrka och vänskap. Klanen kan också vara en stor kraft att räkna med som hjälper oss, som vi kan ta lärdom av och som vi tillsammans med kan skapa stordåd. Men... I många fall väljer vi att göra det vi fick lära oss som små barn och som vi uttryckte i orden “kan själv”. Men den stora hävstången får vi då vi förstår att ta lärdom av andra, när vi är en del i ett team och när vi hjälper våra medmänniskor. Så nästa gång du behöver hjälp, fråga en kompis, kollega eller nån på stan.

Hävstång 5 Tanken – hur du styr tanken och tolkar känslor
Det har uppskattats att vi har ca 60 000 tankar varje dag och 95 % av dessa är samma som igår. Vad som är än mer anmärkningsvärt är att 80 % av dessa är negativa tankar. Varför är det så?
Egentligen är det inte så konstigt, det handlar nämligen om vår programmering. Under de hundratusentals år som människan funnits på denna jord har vi försökt skydda oss från faror och vårt nervsystem har plockat upp impulser från vår omvärld. Det var farligt ute på savannen och oavsett om du var kvinna och samlare eller man och jägare var det viktigt att vara på sin vakt för att stammen skulle överleva. Problemet är bara att denna förprogrammering ligger kvar hos den moderna människan även om faran inte är lika stor. Genom att börja ifrågasätta dina eventuella negativa tankar och lära dig att dessa inte alltid är sanning utan snarare din egen tolkning av sanningen kan du dock bättre styra ditt liv, om du vill.

Hävstång 6 Kommunikationen – hur du blir en mästerkommunikatör och lär dig det hemliga språket
Vi kommunicerar via våra fem sinnen: lukt, syn, hörsel, smak och känsel och allt vi tar in bearbetar vi i vår egen databas, hjärnan, och gör en tolkning av dessa intryck. Ju mer vi förstår hur vi kommunicerar med våra fem sinnen desto bättre kommunikatörer kan vi bli. Vanligtvis kanske vi mest tänker på vad vi säger, men det är så mycket mer du kommunicerar - hela tiden och omedvetet. Kommunikation handlar först och främst om att förstå en annan människa för att sedan se vad ni kan dela (kommunikation kommer från latinets Communicare hc betyder just ”att dela”). Ju mer du ser, lyssnar och försöker känna in en en annan människa, desto bättre kommunikatör blir du.

Hävstång 7 Frågorna – hur du blir mer spännande och får bättre relationer.
All utveckling är ett resultat av att vi ställer oss nya frågor. Frågorna får oss att tänka i andra banor, skapa nya synapser i hjärnan och skapa ny förståelse. Genom att formulera nya tankar genom frågor, kommer vi runt svåra problem och skapar mer insikt. Vilka lär sig mest? Barn, eller hur? Och vad gör de? Frågar, hela tiden. Vi har blivit begåvade med två öron och en mun vilket ger en indikation om att vi bör lyssna mer än vi pratar och detta är det bästa sättet att starta konversationer, få reda på vad din partner vill ha, förstå dina barn eller ha en bra relation med vänner och kollegor. Vad tycker du själv om personer som alltid pratar om sig själva och aldrig frågar något? Så nästa gång du vill utveckla någon relation, släpp ditt ego, fråga, bry dig och lyssna på svaren. Garanterad succé varje gång.

Hävstång 8 Perspektiv – hur du blir lyckligare, lugnare och mer kreativ
Perspektiv kommer från latinets perspectiva och betyder egentligen vetenskapen om optik, det vill säga olika sätt att se på saker och ting, eller olika nivåer av överblick eller förståelse. Att få perspektiv bryter våra mönster och får oss att se saker ur en annan synvinkel, skapar större förståelse och kan hjälpa oss att få bättre överblick eller se problem och möjligheter på ett annat sätt. Att gå från litet till stort är mycket nyttigt speciellt när man försöker skapa sig en uppfattning om en situation, lösa ett problem eller vill ändra känslan i ett speciellt sammanhang. Vill du förstärka en känsla så zooma in och vill du få mer överblick eller göra en obehaglig känsla svagare – zooma ut.

Hävstång 9 Rikedom – hur du får ett rikare liv
Vad betyder det att vara rik? Pengar, välmående, saker, att ha vänner, att ha i överflöd? Enligt den tjeckiske psykologen Mihály Csíkszentmihályi är rika personer, mätt i pengar, sällan lyckliga. Rikedom kommer mer av att kunna ha så vi klarar oss bra samtidigt som vi har möjligheten att ge till andra människor i form av exempelvis tid, pengar och engagemang. Med begrepp som ”hen hade ett rikt liv” menar vi sällan att de dog med mest pengar på banken det är snarare att de hade ett liv rikt på relationer, upplevelser och erfarenheter De senaste åren har forskningen inom psykologi fokuserat mer på varför vissa människor är lyckliga snarare än det traditionella sättet, varför människor är olyckliga. Den amerikanske psykologen Martin Seligman, den positiva psykologins fader, talar om att de som är lyckligast oftast gör något för andra, så nästa gång du vill berika ditt liv, hjälp någon annan.

Hävstång 10 Hälsan - hur du väcker atleten inom dig och mår fantastiskt
Vi vet alla genom larmrapporter att fetman ökar i hela västvärlden och har blivit ett av våra stora folkhälsoproblem. Men vi har också andra delar som påverkar vår hälsa negativt i ett stressat samhälle med större utbud, fler lockelser, högre takt och mindre sömn. Talat i stenålderstermer sätter vi våra kroppar i attackläge och lyckas sällan varva ner och får stressymptom som följd. Människan som art har funnits på jorden i 200 000  år och ätit vad som funnits tillgängligt i naturen. Välfärdssjukdomarna har uppträtt de senaste 50 åren då vi börjat äta mer “förädlad” mat och mindre av den naturligt framodlade. Om man ser till de så kallade naturfolken: eskimåer, aboriginer eller masaier har de inte drabbats av välfärdssjukdomar förrän de fick “förmånen” att träffa på den västerländska kosten. Några enkla tips utöver att försöka äta så naturligt (som våra förfäder) som möjligt:
• 1 glas vatten i timmen mellan 8-16
• 15 minuters träning varje dag


Niklas Forser arbetar sedan över 10 år tillbaka med att hjälpa företag och individer att hitta just sina hävstänger för att gå bättre och må bättre. Han är också medgrundare av REMENTE en app för digital träning med 160.000 medlemmar.

Författare: Niklas Forser

Bygg varumärket i en helt ny värld

Publicerad 2016-12-09, 10:21

Allt du gör och säger – varje dag, 24 h om dygnet, 365 dagar per år – bygger varumärket. När det är på det viset kan du bara förhålla dig till det på två sätt. Antingen bygger du varumärket medvetet eller så låter du det ske omedvetet. Vad väljer du?

Vad betyder varumärke egentligen?

När jag, Pia Anderson föreläser och frågar vad ett varumärke är svarar många Coca-Cola, IKEA, Apple och andra stora, kända företag som alla investerat mycket i marknadsföring. För mig betyder ordet varumärke ett företag som har ett gott rykte och anseende på marknaden. Där kunderna är så trogna att de är företagets bästa säljare.

Kunderna röstar med plånboken Vi lever i en totalt transparent värld där du granskas av dina kunder varje dag. Det går inte att säga en sak och sedan göra en annan, det gäller i både stort och smått. Allt från hur du engagerar dig i hållbarhet till hur du och dina medarbetare hanterar sociala medier. Idag är det svårt att sticka ut i bruset och bli vald före alla andra eftersom konkurrensen är hård och kunderna röstar med plånboken.

Kunderna är dina säljare Kunderna kan bli både dåliga och bra säljare beroende på hur du möter dem. För att kunderna ska bli dina bästa säljare räcker det inte att göra kunderna nöjda, de behöver bli överraskat nöjda. Vägen till överraskat nöjda kunder går genom att leverera och prestera bättre än vad kunderna förväntat sig. Då menar jag inte att ge bort något gratis, gratis smakar inte alltid bäst. Ta bra betalt och överraska kunden samtidigt.

Att bygga varumärket handlar om att göra kunden överraskat nöjd i samtliga kontaktytor. Kunden skapar sig en förväntan utifrån din Promotion (marknadsföring och försäljning) och Prissättning. Kunden möter ditt företag på en Plats, genom dina Produkter/tjänster och din Personal. Och alla dessa kontaktytor, 5P, skapar tillsammans en upplevelse av ditt företag.

Så enkelt är det – och precis så svårt är det.

Låt 5P bli din bästa varumärkesfemma på plan • Promotion: Kunden ser och hör företagets löften i marknadsföring och försäljning.

• Personal: Kunden möter och är i kontakt med företagets personal, kanske fler gånger än bara i köpet och vid leveransen.

• Plats: Kunden upplever platsen där produkten och tjänsten köps och levereras.

• Produkt/tjänst: Kunden upplever produktens och tjänstens funktionalitet, kvalitet och design.

• Pris: Det är kunden som betalar och som tänker något om prissättningen.

Dina 5P behöver samspela i mötet med kund. För att de ska kunna göra det behöver du sätta 5P-stategier. Det betyder att du utifrån varumärkets rot, 5V, bestämmer vad varje P ska kännetecknas av.

5V är roten till all affärsutveckling som bygger varumärket • Visionen, vart vill du med företaget?

• Vad erbjuder företaget?

• Vem vänder sig företaget till?

• Varför ska kunderna välja ditt företag?

• Värderingar, ditt företags personlighet och kultur

Vill du veta mer: https://www.sverigestalare.se/talare/pia-anderson

Författare: Pia Anderson

Så lyckas du ta dig ur ditt singelliv

Publicerad 2016-12-05, 10:54

Alla är värda kärlek, någon att hålla i handen och någon som längtar efter dem. Att vara singel har idag blivit mycket vanligt, och mängden av olika dejtingsidor som svämmar över av svenskar i jakt på en partner är det största beviset på detta.

Samhället i övrigt är däremot inte lika inställt på att många människor är ensamma. Bokar du en resa eller ett hotellrum kostar det ofta mer att resa som singel. Alla högtider vi firar förkinppas också starkt med att man är tillsammans med någon. Det finns få möjligheter för dem som är singlar att känna sig helt välkomna i dessa sammanhang.

När man kommer upp i en viss ålder börjar man inse att vännerna runt omkring börjar bilda familj, förlovar sig, skaffar barn och kanske gifter sig. Detta medför ofta flytt till nytt boende och tiden som man umgåtts reduceras kraftigt. Det är när detta sker, som man som singel börjar känna en viss panik. Man vill också ha det som alla andra har; en familj, trygghet och stabilitet. Självklart är det inte så här för alla, men många av de kunder jag träffar känner mer eller mindre dessa känslor. 

Det kan också vara så att man redan gått igenom en relation, kanske har man varit gift och har barn. Förhållandet har tagit slut, och nu är man ensam bland både grannar och vänner som fortfarande är gifta eller sambos. Kanske har man barn deltid och då finns det inte mycket tid för att hitta en partner. Varannan vecka måste man jobba extra mycket för att hålla jobb/ekonomi flytande, och den andra veckan har man sina barn hemma. 

De flesta singlar har en sak gemensam; nyfikna och närgångna frågor från vänner, arbetskamrater och släktingar. Hur går det med kärleken? Träffat någon trevlig på nätet? Dejtat någon spännande person nyligen? Frågorna kommer dels av att man är nyfiken, att man vill väl eller att man oroar sig; men framför allt av att man vill visa att man bryr sig. Dessa frågor "i all välmening" kan landa väldigt fel. Råkar man som singel svara ja, tar det inte slut där utan man får utstå en skur av frågor som man kanske varken vill svara på (eftersom de flesta dejter inte blivit så fantastiska som man hoppats på) eller så är de väldigt intima, vilket inte heller känns bekvämt. Som singel blir ens dejting/singelliv en allmän ägodel.

Det är viktigt att fundera på några saker för att lyckas ta dig ur ditt singelliv; Vem är du, vad vill du ha, hur skall du göra för att nå dit och hur mycket tid är du beredd att lägga? Som personlig matchmaker är jag van att hjälpa kunder hitta svaren på dessa frågor. När man har dem blir det mycket lättare att hitta rätt. 


Författare: Eva Clarelid

Läs mer om Evas föreläsning för företagsgrupper:
https://www.sverigestalare.se/talare/eva-clarelid

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

E-post: nathalie@sverigestalare.se

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30
Tel: +46 (0)70 - 930 57 85
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: nathalie@sverigestalare.se

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Besöksadress:
Kungsbron 23
111 22 Stockholm

Postadress:
Albrektsvägen 75
632 26 Norrköping

Organisationsnummer 556728-0283

Sociala media

Samarbetspartners

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap