Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30 | Tel: +46 (0)70-930 57 85. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: nathalie@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

 

Ett medvetet ledar- och medarbetarskap

Publicerad 2017-10-13, 00:00

Vi befinner oss i London, Nådens år 1413, Kung Henry V har nyss krönts i storkyrkan. Samtliga länsherrar och medlemmar av det höga rådet i England rycker och sliter i honom. Alla vill ha sin pratstund med den nye, unge, Kungen.

Alla har de en given agenda som handlar om att övertyga den nye Kungen om vilka som är de mest centrala, och högst prioriterade, frågorna för riket. Frågor som har en tydlig koppling till den egna hemmaregionens inre angelägenheter. Henry replikerar: ”Jag ska tala med er alla, men först måste ni ge mig en chans att bilda mig en uppfattning om vad jag vill göra!” Sagt och gjort, Henry drar sig tillbaka. I tre dygn vandrar han runt i slottets stora salar och långa korridorer och han funderar över den roll han just har klivit in i och han funderar över vad han vill med den. Shakespeare kallar hans överläggningar med sig själv för ”livets vågskål”.

Insikten om att det är en roll man spelar i en organisation är en viktig för såväl chefer som för medarbetare. Det är en utmaning som påminner om vad en skådespelare står inför varje dag på teaterscenen. Man måste förstå sin roll i en större kontext/ett större sammanhang. För skådespelaren utgörs denna kontext av manus och regissörens vision med föreställningen. Rollen har en specifik funktion i denna helhet och detta är givetvis en central utgångspunkt för skådespelarens rolltolkning. För att rolltolkningen ska bli trovärdig och upplevs som äkta/autentisk så behöver den emellertid också ta sin utgångspunkt i skådespelarens jag.

På motsvarande sätt behöver chefer och medarbetare bättre förstå sina respektive roller i det organisatoriska system man är en del av. Man behöver förstå rollens syfte och funktion och man behöver göra en tolkning av rollen med utgångspunkt i sig själv. Detta handlar i grunden om självkännedom, förståelse för organisationens kontext och kultur och om att, med utgångspunkt i denna förståelse, ta ansvar för och professionalisera sitt beteende. Det handlar om att göra ett medvetet val om vilken chef eller vilken medarbetare man vill vara. Det handlar, förenklat, om att bestämma sig för vem man vill vara på sin arbetsplats.

Niklas Lundblad
Talare

----

Niklas Lundblad har över 20 års erfarenhet av chefs- ledar- och medarbetarutveckling. Ofta med utgångspunkt i klassiska berättelser trollbinder han stora som små auditorier. Han lyfter tidlösa utmaningar för ledare och medarbetare som att ta sin roll i besittning, att bli chef över kamrater, konsten att inspirera och ledarskap i stormens öga. Han är en ofta anlitad talare som genomgående får mycket positiva omdömen.

Se gärna mer på www.niklaslundblad.se

Skriv en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan publicering

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

E-post: nathalie@sverigestalare.se

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30
Tel: +46 (0)70 - 930 57 85
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: nathalie@sverigestalare.se

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Besöksadress:
Kungsbron 23
111 22 Stockholm

Postadress:
Albrektsvägen 75
632 26 Norrköping

Organisationsnummer 556728-0283

Sociala media

Samarbetspartners

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap