Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30 | Telefon: 0121-249 00. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: info@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

 

Ett medvetet ledar- och medarbetarskap

Publicerad 2017-10-13, 00:00

Vi befinner oss i London, Nådens år 1413, Kung Henry V har nyss krönts i storkyrkan. Samtliga länsherrar och medlemmar av det höga rådet i England rycker och sliter i honom. Alla vill ha sin pratstund med den nye, unge, Kungen.

Alla har de en given agenda som handlar om att övertyga den nye Kungen om vilka som är de mest centrala, och högst prioriterade, frågorna för riket. Frågor som har en tydlig koppling till den egna hemmaregionens inre angelägenheter. Henry replikerar: ”Jag ska tala med er alla, men först måste ni ge mig en chans att bilda mig en uppfattning om vad jag vill göra!” Sagt och gjort, Henry drar sig tillbaka. I tre dygn vandrar han runt i slottets stora salar och långa korridorer och han funderar över den roll han just har klivit in i och han funderar över vad han vill med den. Shakespeare kallar hans överläggningar med sig själv för ”livets vågskål”.

Insikten om att det är en roll man spelar i en organisation är en viktig för såväl chefer som för medarbetare. Det är en utmaning som påminner om vad en skådespelare står inför varje dag på teaterscenen. Man måste förstå sin roll i en större kontext/ett större sammanhang. För skådespelaren utgörs denna kontext av manus och regissörens vision med föreställningen. Rollen har en specifik funktion i denna helhet och detta är givetvis en central utgångspunkt för skådespelarens rolltolkning. För att rolltolkningen ska bli trovärdig och upplevs som äkta/autentisk så behöver den emellertid också ta sin utgångspunkt i skådespelarens jag.

På motsvarande sätt behöver chefer och medarbetare bättre förstå sina respektive roller i det organisatoriska system man är en del av. Man behöver förstå rollens syfte och funktion och man behöver göra en tolkning av rollen med utgångspunkt i sig själv. Detta handlar i grunden om självkännedom, förståelse för organisationens kontext och kultur och om att, med utgångspunkt i denna förståelse, ta ansvar för och professionalisera sitt beteende. Det handlar om att göra ett medvetet val om vilken chef eller vilken medarbetare man vill vara. Det handlar, förenklat, om att bestämma sig för vem man vill vara på sin arbetsplats.

Niklas Lundblad
Talare

----

Niklas Lundblad har över 20 års erfarenhet av chefs- ledar- och medarbetarutveckling. Ofta med utgångspunkt i klassiska berättelser trollbinder han stora som små auditorier. Han lyfter tidlösa utmaningar för ledare och medarbetare som att ta sin roll i besittning, att bli chef över kamrater, konsten att inspirera och ledarskap i stormens öga. Han är en ofta anlitad talare som genomgående får mycket positiva omdömen.

Se gärna mer på www.niklaslundblad.se

Hitta dina drivkrafter på jobbet

Publicerad 2017-10-13, 00:00

Varför har vissa ett tillsynes oändligt driv medan andra har tappat drivet redan innan lunch?

I många år har jag grävt i hjärnforskningens resultat för att hitta konkreta orsaker till varför vi kan ha så olika slags driv på våra arbetsplatser. Detta har lett till att jag utvecklat en tankemodell som visar vilka av dessa orsaker som är möjliga att påverka. Det jag kommit fram till är att kunna påvisa vilken träning som krävs och hur den ska utformas. Konkret och med små medel utan att ta för stora kliv. En utveckling som är individanpassad.

Vilka fördelar finns det att människor i ett företag eller en organisation blir medvetna om sina drivkrafter och hur de kan utveckla dem?

Genom att förstå vilka ens drivkrafter är och hur mycket de driver oss framåt så kan ni anpassa ett sätt att utvecklas individuellt och tillsammans. Resultatet blir en bättre förståelse för sig själv och andra, en kommunikation på företaget som ständigt utvecklas samt en stärkt vi-känsla.

Jag har märkt att det är många som tycker att det är en väldigt spännande och glädjefylld process att utveckla sina drivkrafter. Våra drivkrafter hjälper oss att öka vårt engagemang och fokus i vårt yrke. Vi får roligare på arbetet helt enkelt.

Kan man ha för mycket driv?

Visst är det en intressant fråga. Ofta har ledare idag ett stort fokus på dem som kanske har ett lägre driv än önskat. Vi glömmer lätt bort dem som kan vara i behov av att ibland arbeta i ett lite lugnare tempo. Tar vi upp frågan om drivkrafter tycker jag att båda sidor är lika viktiga att uppmärksamma. Balans är ett viktigt ord. Både i yrkeslivet och privat.

Som inspiration för att på er arbetsplats starta en diskussion om drivkrafter kan boken ”Våga föra din talan – och faktiskt gilla det” vara det som gör att ni tar det där berömda första klivet

Till sist vill jag bara be er fundera på dessa två frågor:

Vilka är dina drivkrafter på ditt arbete?

Varför just dessa?

Mikael Andersson
Talare

Gen-vägen till framgång!

Publicerad 2017-10-12, 13:09

Vad är egentligen hemligheten bakom världens mest framgångsrika människor och företag? Varför lyckas vissa och andra inte? Folk i alla tider har varit intresserade av genvägar till framgång, i näringslivet likaså. Med utgångspunkt från den senaste neurovetenskapen och med kunskap kring vår hjärnas specifika processer vet vi idag än mer: Det sitter i våra gener.

Allt företagande handlar om människor som har idéer och sätter dessa idéer i system i syfte att tjäna pengar. Dock har de flesta en tendens att fokusera alltför mycket enbart på systemet när det kommer till företagande, det som grovt förenklat kan hänföras till den logiska delen av hjärnan. Detta är inte särskilt konstigt för vi har utbildat oss så. Alla allmänna skolsystem i världen har fokus i traditionella ämnen som t.ex. naturkunskap, matematik och språk, de som ur hjärnans perspektiv är ”logiska” ämnen.

Vi glömmer bort att en stor del av våra drivkrafter kommer från vårt känsloliv, våra nedärvda beteenden för överlevnad och vårt grundläggande behov av social tillhörighet – känslohjärnan och den sociala hjärnan. Insikterna kring detta ger oss en förståelse kring varför vi agerar – eller inte agerar – som vi gör och hjälper oss att jobba med och inte mot hjärnan.

Så hur gör man då?
Grundläggande för att människor skall känna engagemang och vilja dedikera sin tankekraft och tid till att nå resultat är att de känner att de är en del av en grupp (social tillhörighet) annars går vår överlevnadsinstinkt igång (utknuffad från flocken). Om vi känner oss bortvalda skapar vi stress i hjärnan och funktionerna för att lösa problem får stå tillbaka till förmån för att vi skall tillbaka ”in i flocken”.

För att en organisation skall fungera optimalt måste alltså målen vara tydliga, engagerande och inkluderande. Tyvärr är detta sällan fallet. I en CEO-studie från Frost & Sullivan 2011 är den största utmaningen för ledare i företag världen över avsaknad av tydliga och engagerande mål. Om vi inte vet vart vi skall är det lätt att gå fel och det skapar en mental stress. I Gallups stora studie ”State of the Global Workplace” från 2012 kan vi också läsa att engagemanget tryter. I Västeuropa är 14 procent engagerade på jobbet, 66 procent icke engagerade och 20 procent aktivt oengagerade. Det kan vi kalla mental stress i en organisation. Stress, som du vet, gör oss inte smartare, tvärtom.

Det räcker dock inte med tydliga mål. Kopplingen mellan mål och agerande handlar om vanor. Merparten av våra liv styrs av vanor så vi behöver få vårt dagliga agerande i linje med de mål vi vill uppnå. Precis som en elitidrottare som vanemässigt tränar in ett beteende som skall fungera när det gäller, hela tiden med målbilden i sikte. Genom att skapa starka visioner som ständigt kommuniceras skapar vi den största drivkraften för att nå mål. Om du till exempel skall iväg på en välbehövlig och efterlängtad semester antar jag att du ser bilden framför dig när du ligger där på den varma stranden, känner sanden mellan tårna och hör havsbruset i bakgrunden.

Som art är vi människor unika på att skapa dessa mentala bilder (visioner) som kopplas till alla våra sinnen. Med denna sinnebild för ditt inre kan du också lägga upp en plan på vad som måste ske för att du skall komma dit: boka resa, boka hotell, kolla passet osv. Med en stark målbild ofta upprepad för ditt inre ökar benägenheten att du uppnår visionen (drömresan). Sedan måste vi träna enligt ett system som gör att vi blir lite bättre varje dag.

Ledarskap är nyckeln, både organisatoriskt och personligt. För en ledare i en organisation betyder det att deras kommunikationsförmåga skall vara på topp eftersom en grupp agerar på hur de agerar inte vad de säger – du känner säkert igen att så mycket som 80 procent av vår kommunikation är icke verbal enligt kroppsspråksforskningen. Detta beror också på evolutionen. Om jag skall följa en ledare måste jag veta att jag kan lita på denna och känna att ledaren kan skydda klanen. Men för att en organisation skall vara effektiv och må bra behövs också ett personligt ledarskap.

Om du som person sitter i förarsätet i ditt eget liv är du mer effektiv, mår bättre och skapar bättre resultat på jobbet. För många är det dock tvärtom: Mejlen skall vara tömd, vi sitter i möten som inte är produktiva och vi agerar reaktivt på saker som sker i vår omvärld. De bästa företagen har tagit ledarskapet till en ny nivå och styr sin egen agenda med tydlig målinriktning. Det mår vi människor bra av och det skapar ett lugn som ger resultat på kort och lång sikt.

För att skapa en gen-väg till framgång behöver vi förstå dessa system, det logiska (det som vi tror styr oss) det känslomässiga (som styr vanor och beslut) och det sociala (som styr vår överlevnad). Ju snabbare vi förstår detta desto mer kan vi kasta den gamla devisen att ”gen-vägar äro sen-vägar” på skräphögen och börja leva – rikt.

Niklas Forser
Talare

Dags att samla kraften där den behövs!

Publicerad 2017-10-12, 00:00

Tycker du det är roligt att gå till jobbet? Om du svarar ja på den frågan tillhör du en minoritet. Enligt en enkätundersökning är det bara 16 procent av svenskarna som känner engagemang och tycker det är roligt att gå till jobbet.

Så vad beror det på? När stressen ökar blir fler medarbetare sjukskrivna vilket belastar och pressar kollegorna ytterligare. De operativa cheferna kommer ofta i kläm mellan budgetkrav och personalbehov. Tunnelseendet ökar och glädjen kommer på skam.

Ekvationen tycks olöslig men handlar ofta om vardaglig ineffektivitet, t.ex. bristande kommunikation och information, allmänt missnöje, onödiga rutiner eller konflikter mellan chefer och/eller medarbetare. Genom att Inventera verksamheten och dess kvalitet kan organisationsläckaget minskas, och vi kan arbeta både effektivare och smartare, inom befintliga resurser.

Att initiera en positiv spiral för en öppnare mer transparent kultur är grunden till  en hållbar arbetsplats, vilket otvivelaktigt kommer bli ett allt viktigare konkurrensmedel. En arbetsplats med engagerade och delaktiga medarbetarna är nyckeln för att attrahera nya kompetenta medarbetare som vill bidra.

”Gilla nuläget idag… inte imorgon” är en föreläsning som handlar om hur vi kan bli bättre på att uppskatta det vi har och ta tillvara på våra styrkor, olikheter och möjligheter. Genom att renodla kärnverksamheten, både den personliga och verksamhetens, t.ex. genom att minska distraktioner och tidstjuvar, kan vi skapa en god kultur som samlar kraften där den behövs.

Föreläsningen passar bra som en tankeväckare inför en förändringsprocess eller som punkt i ett konferensprogram, för att bryta mönstret för dagen eller för all framtid…

Pål Ekberg
Föreläsare, verksamhetscoach och personlig coach

”Vår personalgrupp fick förmånen att lyssna på Pål Ekbergs föreläsning ”Gilla nuläget idag… inte imorgon” och vi var många som nickade igenkännande vid många tillfällen. Vi gick alla hem med en rejäl tankeställare om att leva i nuet. Jag kan varmt rekommendera den till er som söker en lite annorlunda ingång på att fånga dagen.”
Lena Andersson, vVD Sigtunahöjden Hotell & Konferens

Läs mer om Pål på www.palekberg.se.

För bokning:
pal.ekberg@mindandspace.se
073-944 76 78

Förändring … inifrån och ut!

Publicerad 2017-10-10, 00:00

Positivt tänkande är naturligtvis något positivt – det ligger i uttryckets semantik!

Samtidigt är uppmaningen att tänka positivt uppmaningen att skapa en förändring som rör sig utifrån och in. Detta implicerar tidvis att vi vill tvinga på samtliga medvetanden i en grupp något som alla ännu inte är i fas med att ta till sig. Men utveckling är individuell: det tänkande och de handlingssätt som kan integreras i vardagen – som verkligen kan användas – är högst olika från person till person. Därför är det både naturligt och framgångsrikt för mig att inte arbeta utifrån ”beordrat tänkande” eller utifrån en föreställning om att alla i kollektivet befinner sig i samma startgrop. Istället är praktikens kraft plus individens särdrag det absolut primära. Resultatet blir en naturlig och effektiv utveckling från den position som den enskilda människan befinner sig i.

Jag säger inte bara: ”Tänk x och y.” Jag säger också, och oftare: ”Praktisera så här så kommer du naturligt att tänka x och y.” Att säga bara ”Tänk så här” skapar en utifrån kommande impuls som lätt studsar tillbaka. Hos den som följer rekommendationen ”Praktisera så här” kommer handlingen att starta processer från exakt rätt nivå. Impulsen kommer inifrån, den får näring och kraft där och kommer därför att ge resultat i individens interaktion med omvärlden. Vägen inifrån och ut är den naturliga utvecklingens väg, fri från påbud.

Jag är lärare i meditation, klassisk mindfulness, qigong och tai chi, alla tillhörande den mycket gamla kinesiska traditionen. De föreläsningar jag ger är flexibla men har alltid betydande inslag av praktik, just därför att jag utifrån erfarenhet tillmäter ”Praktisera så här” stor vikt. De klarast lysande ögonblicken i mitt arbete är när deltagare får aha-upplevelser genom att de själva känner kraften i de klassiska systemen. Visst talar jag om kraften. Men det är givetvis tiofaldigt mer värt när en deltagare själv får uppleva sådant som ord inte alltid kan täcka! Här har vi den klassiska distinktionen mellan att förstå något med intellektet (vi ska tänka positivt) och att verkligen inse något med hjärtat (att känna hur den egna utvecklingen skapar positivt tänkande)!

Främst i USA har det forskats mycket om de goda effekter som t ex meditation och qigong ger, på både det fysiska och mentala planet. Vi kan inte särskilja kropp och sinne; om vi förändrar det ena i positiv riktning, så kommer även det andra att förändras lika mycket. Den kopiösa mängd tankar som genomsnittsmänniskan tänker på ett dygn, 40 000–60 000 (beroende på både individ och forskningskälla), är inte något som vi kan beordra bort. Att säga ”Tänk inte så mycket, för du tröttar ut hjärnan” är fruktlöst. Ett kraftfullt sätt att angripa problemet är istället att visa: ”Så här kan du göra för att börja resan mot ett lugnare sinne som du alltid styr. Prova och känn!” Ett sådant angreppssätt kommer att ge resultat i kropp och sinne, i livet som helhet. Vem önskar inte att bli både lugnare i sig själv, en gladare och mer avspänd mamma eller pappa och en medarbetare som är mer harmonisk och fri från stressrelaterade sjukdomar?

Tips!

Följande enkla tips tar utgångspunkt i att kropp och sinne är mer sammanflätade än kanske något annat i vår värld!

1)

Skaffa en vana att oftast möjligt under dagen stanna upp och säga till dig själv: ”Slappna av en nivå till.” Vi märker då att vi ständigt går omkring med en onödig grundspänning i kroppen.
2)


Le! Behåll ett leende så länge du kan i vardagen och ta upp det igen när det försvinner. Detta kan tyckas konstlat, men man har sedan urminnes tider vetat att även ett påkallat leende ger positiva effekter för oss själva och för omgivningen.
3)
I vilken situation som helst: gå in i det absoluta nuet och bli medveten om att detta nu är det enda som existerar. Det förflutna och framtiden existerar endast i vårt sinne, som tankespår. Reflektera och försök att få detta synsätt att bli en del av din vardag. Varje gång du går in i nuet kommer du att känna hur eventuella negativa känslor rinner av dig – de får inte fäste i nuet utan tar sin kraft ifrån våra tankar om det som har varit och ifrån våra förväntningar på det som kommer.


Välkommen att boka mig!

Ni får kvalitet, flexibilitet, teoretiska kunskaper och praktik som garanterat ger resultat! Förändring inifrån djupet är en komplex företeelse och jag använder flertusenårig kunskap för att skapa välmående i er organisation.

Thorwald Lorentzon
Talare

Konsten att cykla enhjuling genom Europa tillsammans med en främling

Publicerad 2017-10-09, 15:22

Detta är JAG. En lycklig Jesper på en enhjuling.

Lycklig har jag inte alltid varit. Jag föddes med ett talfel och för detta talfel blev jag mobbad i skolan. Dagligen blev jag kallad för fula ord som nolla, idiot och äcklig. När jag började gymnasiet så var jag en parentes i tomma intet. Jag var en söndertrasad själ utan självkänsla och självförtroende. Det gick så långt att jag inte ville leva längre. Jag gick ut på balkongen och tänkte ”Hoppa, Jesper! De flesta skulle inte bry sig”.  Det som räddade mig var tanken på min familj. Jag visste att de både älskade mig och trodde på mig. Livet vände och efter studenten fick jag vänner. Jag blev sedd för den första gången på länge.

Jag bestämde mig för att uppnå alla mina drömmar och började träna upp min mentala styrka. Ett par år senare hade jag blivit den första som har cyklat 7 000 km genom Europa på en enhjuling – en resa genom nio länder på sex månader som jag gjorde tillsammans med en främling. På vägen mötte vi hinder som oväder, stora bergsmassiv, punka och mycket mer. Ett hinder var att cykla med enhjulingen uppför ett 1 200 meter högt berg i snöblandat regn och mörker. Vår mentala styrka och samarbetsförmåga testades hela tiden men trots det lyckades vi!

Förutsättningen för detta äventyr är inte starka ben. Förutsättningen är laganda, kommunikationsförmåga, mental styrka och fokus. Vi hade även ett tydligt och gemensamt mål! Något man inte enbart behöver på ett äventyr utan också i organisationer. Vad är en organisation utan mål, kommunikation och laganda? En väldigt ineffektiv sådan.

Här är några enkla tips hur ni kan stärka sammanhållningen och effektivisera arbetet på er organisation.

1.
Sätt ett mål för er verksamhet. Gör det tydligt för hela organisationen. Ju tydligare det är ju bättre är det.
2.

Visualisera era mål och delmål. Blunda och se er målet framför er minst en gång om dagen. Chansen att ni kommer nå målet blir mycket större då.
3. Kartlägg era svagheter och styrkor. Hitta sedan strategier för hur ni ska komplettera varandra.
4. Stötta varandra vid motgångar. När det är tufft för den ena är det viktigt att den andra stöttar.
5.


Lyssna på varandra om en konflikt skulle uppstå. Det är lätt hänt att man vill genomdriva sin egen vilja fram och glömmer att lyssna på den andre. Stanna i så fall upp en stund och ta ett djupt andetag. Lyssna på vad den andra har att säga. Försökt sätta dig in hur det känns att vara i din väns situation.


Lycka till!

Jesper Lissmark Hult
Hälsovägledare, mindfulnessinstruktör och coach
www.lissmark.com

Konsten att leda debatter

Publicerad 2017-10-09, 13:45

Mitt modererande i tre ord: snabb, initierad, underhållande.

Men låt mig backa bandet lite och ge en kort bakgrund. Jag har jobbat som journalist under många år, till stor del på Sveriges Radios Eko-redaktion. Det är en perfekt bakgrund för att moderera, alltså att leda debatter och utfrågningar.

Efter partiledarintervjuer inför val, intervjuer med statsministrar, kungen, drottningen och många andra vet jag värdet av att vara inläst på sitt ämne. Jag kontaktar alltid alla talare i god tid för att diskutera frågeställningar m m.

När jag väl modererar är tempo viktigt. Jag har sett så många debatter och events som varit sega, tråkiga.  Medveten om denna risk ser jag alltid till att det inte blir segt när jag modererar.

Ett annat ledord är förenkling. Alla ska förstå, ingen ska tvingas känna sig dum för att det är för svårt.

Som f.d. radiojournalist är jag också van att snabbt komma med följdfrågor. Jag ger mig inte förrän jag har fått svar. Jag är aldrig aggressiv, men envis. Vill publiken ha ett svar ska den få det. Jag pressar med glimten i ögat – och munnen.

Och så var det där med lättsamhet. Observera att det inte handlar om ytlighet, som är förödande. Men precis som vid inlärning är också mottagligheten större om man har kul. Och det försöker jag också att se till när jag modererar. Jag slår an en lättsam ton, den smittar nästan alltid av sig på panelister.

Helst är jag med och planerar ett event. Min mångåriga erfarenhet gör att jag ofta blir bollplank till arrangörer. Jag har också en hel del kontakter med t.ex. politiker och andra makthavare efter min tid som journalist.

De senaste åren har jag varit en av de absolut mest anlitade moderatorerna i Almedalen. Det tar jag som en bekräftelse på att jag gör rätt.

Som journalist har jag främst jobbat med ekonomi, EU, politik, samhällsfrågor. Men efter många år som allmänreporter är jag också van att ge mig i kast med ämnen som är helt nya för mig.

Nyligen var jag moderator för Knivsta Bostäder som skrev så här efter en heldag:

”Kul att se en proffsmoderator in action ;-) Vi har fått många lovord från både deltagare och föreläsare om konferensen som helhet. De var nöjda med både innehåll och arrangemanget, de tyckte det flöt på obehindrat.”

Och efter en konferens om bibliotek i Eslöv i höstas löd omdömet:

”De var mkt nöjda med dig som moderator från förarbetet till genomförandet.  Guldstjärna i kanten.”

Willy Silberstein
Talare

Man blir inte bäst av att göra som alla andra

Publicerad 2017-10-04, 00:00

Det är skillnad mellan att vilja bli bäst och att vilja göra det som krävs för att bli bäst. Det är också skillnad mellan att bli bäst och att förbli bäst.

Under alla år som jag har träffat idrottare, men också företagsledare och andra som befinner sig i någon form av satsning, har jag reflekterat mycket över på vilket sätt vi tar oss an en satsning. Vad krävs egentligen för att bli bäst? Och för att förbli bäst?

Det första som jag ser behövs är ett helhetstänk. Förvånansvärt få tränare och förbundskaptener, men troligen även chefer och företagsledare, verkar förstå att vi måste jobba med helheten för att kunna optimera en prestation. Självfallet spelar det roll om man har tänkt måla huset den sommar som man ska satsa mot VM, eller om man oroas över sin gamla släkting eller har knorr i relationen. Självfallet påverkas vår arbetsinsats av hur vi mår, vilka förutsättningar som vi har och hur vi relaterar till människor omkring oss. Vi är människor. Inte robotar. Alla delar måste tas med när vi planerar en satsning.

Sedan handlar det om den egna viljan. Vem gör jag egentligen satsningen för? Om du drivs av en ansvarskänsla eller samvete gentemot någon annan kan du möjligen göra hyggliga resultat vid enstaka tillfällen, men för att bli bäst måste kraften komma inifrån dig. Jag har egna erfarenheter av skillnaden mellan att gå på vilja och hitta det sista som krävs för att prestera på topp, eller att inte nå hela vägen för att viljan saknats. Du blir helt enkelt inte bäst och framför allt förblir du inte bäst om du satsar för någon annans skull.

Sedan handlar det om innovation och om att våga vara annorlunda. Man blir inte bäst av att ställa sig i ledet och göra som alla andra. Ibland frågar jag idrottare som jag coachar: ”Har du mer talang än dina konkurrenter?” Svaret är i princip alltid nej. Troligen har man ungefär samma nivå av talang eller kanske olika talanger som man konkurrerar med. Då är ekvationen enkel – för att bli bäst behöver du göra något annorlunda! Träna mer, träna annorlunda, hitta nya verktyg, metoder eller tekniker. Förvånansvärt många gnetar på, gör ungefär som alla andra och hoppas att lyckan (och turen?) plötsligt ska finnas hos just dem. Det händer, men tyvärr är det inte särskilt troligt. Jag säger som Ingemar Stenmark när kommentatorn konstaterade vilken tur han hade haft som vunnit ”Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag”.

Frågan är då om alla kan bli bäst? Nej, självklart inte. Alla vill inte heller bli bäst. Det viktiga är att sätta upp mål som stämmer med den satsning som du är villig och beredd att göra, för annars är du inte schysst mot dig själv. Om du verkligen vill bli bäst så krävs något extraordinärt, men för de allra flesta av oss handlar det om att sätta upp ett mål, ta reda på vad som krävs för att nå det och sedan lägga satsningen på rätt nivå. Om du sätter målet för högt kommer du misslyckas alltför ofta och till slut tappa sugen och orken för att försöka. Om du sätter målet för lågt kommer du lyckas varje gång och inte använda all din kapacitet.

Att sätta mål och satsa är viktigt för oss som människor. Mål ger oss mening, oavsett om det är på jobbet, inom idrotten eller i livet i övrigt. Vi människor mår bra av att ha något att sträva mot och jobba för. Dessutom, inget slår känslan av att efter en tuff och krävande satsning nå sitt uppsatta mål!

Vill du höra mer om hur man tänker helhet och sätter mål för att optimera sin prestation på jobbet, i livet, som idrottare eller i karriären? Hör av dig! Jag kommer gärna och föreläser hos er.

Jonas Jacobsson
Talare och en av tidernas främste paralympier
med 17 paralympiska guld och 19 VM-guld i sin långa meritlista.

Det ska vara lätt att välja rätt

Publicerad 2017-10-03, 00:00

Det ska vara lätt att välja rätt. Den stora frågan är varför? Varför måste jag det? Varför blir det alltid så? Varför hinner jag inte?

När vi föreläser om att göra förändringar (till det bättre) går det inte att göra det utan att nämna varför. Det handlar om att hitta sitt eget varför, sin egen anledning till att göra förändringen. Varför vill jag detta?

Vill jag ens detta, eller är det någon annan som tvingar mig? Ibland måste man ta till hårda tag för att få någonting i rullning, något som i slutändan blir fantastiskt. Men för att nå hela vägen behöver drivkraften (motorn) finnas inom dig.

Hur gör jag det?
Hur hittar jag mitt varför? Det finns så många meningar i livet. Tusentals intryck varje dag att ta ställning till. Det finns så många val att göra.  Personer i ens närhet som tycker och självklart verkar veta vad du borde göra. Något som kanske inte är lika kristallklart för just dig. Eller så är det kristallklart inom dig, men du saknar startmotor.

Behöver jag ta hjälp?
Du behöver lyssna inåt. Lyssna till ditt eget hjärta, din röst. Ge dig själv tid att låta det vara tyst runt omkring dig så att du kan höra din inre röst.

Vi förstår att det inte alltid är lätt. Med skrikande barn, bestämda vänner, krav från alla håll. Men det är vår hemlighet.

Livet är här och nu. Missa inte chansen att leva det efter just ditt varför och din anledning! Något som gör att du mår bra och kan vara lycklig och glad. Skratta, gråta och känna. Vara stolt över att du följt ditt hjärta och kan visa dem som står dig nära att det är fullt möjligt.

Vi tränar varje dag på att göra det möjligt för oss, och varje dag kommer nya val och utmaningar att förhålla sig till. Varje dag, varje stund är en ny möjlighet till förändring.

Det är alltså ingen idé att vänta.

Och, kom ihåg – Det skall vara lätt att välja rätt.

Green & Kallin
Talare

Hur du undviker att dina affärer drar ut på tiden

Publicerad 2017-10-03, 00:00

Inom vissa områden har saker blivit snabbare och enklare, fler affärer görs direkt via webben utan mänsklig inblandning.

Samtidigt ser alla som säljer mer komplexa saker ofta en omvänd trend, att affärerna drar ut mer och mer på tiden. Kunden har svårare att ta beslut. Risken när säljprocessen drar ut på tiden är att det sker något oförutsett såsom en omorganisation eller ändrade behov viket gör att affären inte blir av överhuvudtaget. 

Att korta ned säljprocessen och försöka få till en affär på kortast möjliga tid är därför relevant ur flera perspektiv. Det finns en mängd olika tekniker för att korta ned säljprocessen. Här kommer fem enkla men samtidigt effektiva sätt.

Säkerställ ett verkligt behov
Affärer där säljaren varit för duktig på att skapa intresse och fördelar med sin lösning men inte lagt lika mycket tid på att bena ut kundens behov tenderar ofta att ta lång tid till affär. Kundens behov eller rättare sagt problem är inte tillräckligt stort för att lösa nu. Se därför till att verkligen förstå kundens problem och visa för kunden vad det kostar i tid eller pengar att inte lösa detta problem snabbt.

Prata med beslutsfattare
Vad du än säljer går det alltid snabbare om du pratar med beslutsfattare. Många försöker spara tid genom att prata med den man lyckas få tag på först. Här biter man dock sig själv i svansen. Det går oftast snabbare att få till en analys och en offert, men beslutet dröjer eller uteblir. Lägg i stället tid på att prata med beslutsfattaren så sparar du tid totalt sett.

En fot hos kunden och en hos ditt företag
En säljare som till varje pris vill stänga en affär utan att se till att kunden verkligen får nytta av det som köpts kommer att få arbeta mer och under längre tid för att få till en affär. Om det ens blir någon affär. En säljare med det beteendet skapar osäkerhet och osäkerhet gör att kunden drar ut på beslutet. Visar du att du verkligen bryr dig om kunden och är intresserad av att skapa nytta hos kunden kommer beslutet att bli både lättare och tas snabbare av kunden.

Visa att de tjänar på att ta beslut
Hjälp kunden att lyfta fram varför det är viktigt att komma till beslut. Det kan finnas en mängd olika orsaker beroende på vad du säljer. Det kan vara saker hos kunden som exempelvis budgetår, kommande organisationsförändring eller externa faktorer som lagstiftning, vad kundens konkurrenter gör eller saker som händer hos kundens kunder.

Om det mot förmodan saknas faktorer hos kunden som gör att det är viktigt att komma till beslut kan det fungera att skapa incitament som exempelvis tidsbegränsade rabatter. Det är här på sin plats att poängtera att det inte handlar om att stressa kunden men att påvisa vad det finns att vinna på att ta beslut nu istället för att vänta.

Neutralisera invändningar
Invändningar dyker upp i alla säljprocesser. Bäst är att försöka förekomma dem genom att själv ta upp och lösa dem innan kunden tagit upp dem. Om de ändå dyker upp, hantera dem snabbt och effektivt. Här kan en affär lätt stanna av eller i värsta fall försvinna helt om du låter det gå för lång tid innan du levererar din lösning på en invändning.

Slutligen
Arbetar du strukturerat med aktiviteterna ovan kommer du att märka att dina affärer går smidigare och att säljprocessen blir kortare. När de sitter kan du addera flera metoder för att ytterligare snabba på processen.

Patrik Nordkvist
Grundare av Försäljningschefen

Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Det gör han genom att bidra med insikt, kunskap och träning om hur du på ett konsekvent sätt attraherar, utvecklar och behåller lönsamma kunder.

Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag.

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

SverigesTalare.se

Om Sveriges Talare talarförmedling OM SVERIGES TALARE

Hitta till Sveriges Talare HITTA HIT

Sveriges Talares bloggarkiv BLOGG

Sveriges Talares nyhetsbrev Nyhetsbrev

Sveriges Talares Integritetspolicy Integritetspolicy

Boka gärna ett möte med oss
Du är välkommen över en kopp bryggkaffe.

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30
Telefon: 0121-249 00
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: info@sverigestalare.se
Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Årstaängsvägen 9, 3 Vån
117 43 Stockholm

Organisationsnummer 559015-5866

Sociala media

Samarbetspartners

www.presentationsteknik.com Roos & Tegnér Cool Company Skandinavien AB

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap