Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30 | Tel: +46 (0)70-930 57 85. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: nathalie@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

 

Återhämtning och paus – det nya svarta

Publicerad 2017-11-22, 13:23

I ett mer gränslöst samhälle där vi är uppkopplade och tillgängliga 24/7 behöver vi som enskilda individer ta ansvar för den egna gränssättningen. Vår hjärna har inte förändrats på flera tusen år men vi dränks bokstavligen i information och brus från våra datorer, smartphones och andra smart devices. Hjärnan arbetar på högvarv och behöver få sin dagliga paus för att kunna återhämta sig regelbundet. 

”Det är inte stressorerna själva utan hur du upplever dem och hur du hanterar dem som kommer att bestämma om de leder till stress. Stress i sig är inte bra eller dåligt. DET BARA ÄR. Det är hur du ser sakerna och hanterar dem som kommer att bestämma hur mycket stress du kommer att ha och uppleva.”

Effekter av stress:

Fysisk trötthet – Störd aldrig utvilad
Intellektuell trötthet – Koncentrationssvårigheter, minnesstörning och bristande kreativitet
Mental Trötthet – Humörsvängningar, gråtmildhet, ljus-och ljudkänslig
Social trötthet – Drar sig undan, uteblir
Känslomässig trötthet – Överkänslighet
Andlig trötthet – Förlust av mening
Sjukdom – Utmattning och smärtor

Återhämtning och paus är det nya svarta – Vi behöver alla regelbunden vila, återhämtning och paus. Vi behöver tillåta oss att ta en paus. Det är okej att göra ingenting.

En metod – checka in
Det finns minst en metod som funkar som du kan praktisera varje dag. I stället för att ”checka ut” och vara frånvarande i stress, kan du ”checka in” i dig och din kropp i närvaro. Känn efter att du är där helt enkelt! Kan du känna din lilltå på vänster fot? Går det? Det här är ett sätt att träna sig på att känna sin fysiska kropp.

Övningar på incheckning
Djupandas – Känn när luften går in genom nästippen! Känn när du andas ut! Är det temperaturskillnad på luften som går in och luften som går ut? Mikropaus – Luta dig tillbaka mot ryggstödet! Känn ryggen mot ryggstödet, rumpan mot stolsitsen, fötterna mot golvet! Andas IN, andas UT! Hitta en tid på dagen då du exempelvis sitter på en stol. Lägg in en påminnelse i telefonen.

Medvetenhet och mikropauser
Att andas lugnare och medvetet är den bästa medicinen för återhämtning, något du kan göra utan ansträngning. Du har det så nära. Ta mikropauser och fokusera på andningen flera gånger om dagen. Det hjälper dig att ta dig ur ett stresspåslag. Det är enkelt och effektfullt, om du gör det.

Att fokusera på din andning kan du till exempel göra när du dricker en kopp kaffe eller te. 

Dra in aromen in genom näsan och känn doften precis innan du tar din första klunk. Vad händer nu? Registrera vad som sker!

Träning ger resultat
Du känner säkert till att du om du går till gymmet tre gånger i veckan och tränar bygger du upp dina muskler och din uthållighet. Din kropp tränas upp genom att du börjar med lättare vikter, för att efter ett par veckor öka tyngd eller frekvens.

På samma sätt fungerar det när du behöver träna på att bryta mönster och strategier. Det räcker inte att träna EN gång för att få ett resultat. Det finns ingen ”quick fix” eller magisk dryck som kommer att lära dig att ta pauser eller andas djupare. Det är något du behöver träna på.

Dina chanser till ett mer hälsosamt och hållbart liv ökar genom att du tränar på att vara mer i närvaro. Du behöver ge dig själv tid att lära om och lära nytt.

Vi försöker leva som vi lär så att varje dag innehåller pauser med någon form av närvaroövning som ger oss den viktiga tillgången till oss själva.  

När du är i mer närvaro kan du lättare höra ditt inre behov för att undvika att bli styrd utifrån av andras behov. Många försöker döva dålig självkänsla med att vara andra till lags och ständigt göra istället för att vara.

Vi drömmer om en tillvaro, där vi inte stressar ihjäl oss i jakt på bekräftelse.

Jessica Glenmark & Veronica Carlson
Talare

Vi kommer gärna till er och berättar om hur livsval kan påverka just ert liv, eller era medarbetares. En insats som vi skräddarsyr till en del av ert program eller för längre tid med övningar. Ämnet är aktuellt för alla. Med oss ger ni gruppen inspiration och reflektion som gynnar såväl arbetsgemenskapen som den personliga utvecklingen!

SMARTa mål på nytt och inspirerande sätt!

Publicerad 2017-11-21, 13:05

När jag arbetar nära mina uppdragsgivare och alla som ska medverka på en konferens känner jag mig lycklig! Jag älskar att se hur en ursprungsidé stiger till nya höjder genom teamets samlade kompetens i en miljö där alla får växa och utvecklas. Tillsammans skapar vi positiva målbilder och förväntningar i en tillitsfull miljö.

Att omge sig med människor och tillsammans kunna hitta den röda tråd som både lyfter alla medverkande och håller ihop konferensen är en fröjd. Liksom det är en fröjd att själv leverera i linje med målsättningen och överträffa förväntningarna. För att kunna åstadkomma detta dyker jag ner i olika ämnen, intervjuar nyckelpersoner och ställer frågor som går en bit utanför det förväntade. Jag älskar att möta nya människor och ny kunskap! 

När det äntligen är dags för genomförandet är det som att se en fin blomma veckla ut kronblad efter kronblad tills den är helt utslagen och skönheten blir den samlade helheten. Man säger ju att skönheten ligger i betraktarens ögon: I detta fall i publikens ögon som glittrar! 

Få saker går upp emot att möta en lycklig publik. Värmen och den stora mängden glädje är slående. Människor kommer fram efteråt och ställer frågor. De öppnar ofta sina hjärtan och jag får ta del av deras tankar och liv. Jag går hem glad och varm som om jag suttit bredvid en brasa med min bästa vän. ”Tack för att jag får jobba med föreläsningar och moderering” är det sista jag tänker innan jag somnar.

Vilka målbilder har du, din familj och din organisation?

Att sätta mål som är Specifika, Mätbara, Attraktiva, Realistiska och Tidsatta har vi ju lärt oss. Men hur gör man mål så pass integrerade att alla känner glädje och inspiration att arbeta mot dem? Här kommer min egen SMART-modell som du kan tillämpa på allt från ditt privatliv till målsättningsarbete i stora organisationer:

Yaminas SMART-modell

Synligt när jag blundar
Motiverat att genomföra
Alltid med mig
Roligt och Respektfullt
Tändande 

Lycka till och hoppas vi får möjlighet att arbeta tillsammans mot gemensamma mål!

Nolltolerans i praktiken

Publicerad 2017-11-20, 12:49

Behöver du också säkerställa att ingen form av trakasserier förekommer på din arbetsplats? Eller är du anställd och måste ta upp missförhållanden med din chef? Lugn, vi hjälper dig. Tage Granit arbetar med och utbildar inom samtalsmetodik, kommunikation, jämställdhet, förändringsarbete, mångfald och medarbetarskap. Vi vet hur man tar det där tuffa samtalet. Och genom en skräddarsydd, interaktiv utbildning från Tage Granit kan du också bli expert.

Allt fler kvinnor ansluter sig till metoo-rörelsen och det har blivit tydligt att ingen arbetsgivare med säkerhet kan säga att det inte förekommer trakasserier eller sexuella övergrepp även på dennes arbetsplats. Situationen är svår. Det händer mellan två personer, ofta när ingen annan ser, och ofta står ord mot ord. Det är upplevelser, inte fakta. Och kvinnor kräver nu att arbetsgivare ska ta sitt ansvar. Så hur gör man det?

Hur skapar man ett arbetsklimat där alla är trygga och det inte råder tystnadskultur? Hur tar man itu med de anmälningar som kommer in? Hur gör man för att gå från nolltolerans mot trakasserier och övergrepp i teorin till nolltolerans i praktiken?

Nyckeln är att skapa ett engagemang i frågan hos alla på arbetsplatsen och att inte rygga för de svåra samtalen. Och det är där vi kommer in i bilden.

Vi tar upp det svåra samtalet på scenen och låter dig och dina kolleger, med hjälp av professionella skådespelare, vrida och vända på problemen, testa olika tillvägagångssätt i samtalet och lyfta olika perspektiv. Så skapar vi ett forum där människor träffas, diskuterar och reflekterar enligt en vetenskaplig metod. Det är nämligen bevisat att förändringsarbete där vi får testa i praktiken blir varaktigare än när vi teoretiserar. Dessutom kommer ni få en gemensam grund att stå på och skapa engagemang även hos dem som tycker att detta inte angår dem. Vi skräddarsyr dessa utbildningar efter beställarens situation och behov för att skapa en så verklighetsnära och anpassad upplevelse som möjligt, och ser till att det blir roligt och peppigt att prata om de här frågorna.

Här kommer några konkreta tips på vad du kan tänka på innan du tar det där tuffa samtalet.

Jag-budskap – Prata utifrån hur du upplever situationen utan att hävda en sanning eller anklaga. Ex. ”Jag upplever att…” eller ”I den här situationen känner jag såhär...”

Tid – Bestäm en tid som passar båda. Utgå från att samtalet kommer att ta tid och se till att den som samtalet gäller vet vad det kommer att handla om för att denne ska ha en chans att förbereda sig. På detta sätt undviker du att personen talar i affekt.

Miljö – För samtalet i ett rum som känns tryggt för båda. Kanske är ditt kontor inte den bästa platsen, det kan upplevas som att du har makten i rummet och för att det här samtalet ska bli så givande som möjligt är det viktigt att personen som samtalet gäller känner sig öppen för vad du har att säga och fri att uttrycka sin åsikt. Tänk också på att ta undan datorer, telefoner och inte ha alltför stort avstånd mellan varandra.

Involvera – Involvera den som samtalet gäller i att hitta en lösning på problemet. Ställ frågor som ”Hur tycker du att vi ska lösa...?”.

Det här var teorin, men kom ihåg att det är i praktiken som förändringen sker.

Tage Granit
Talare

4 frågor du bör ställa dig för att lyckas med ditt strategigenomförande

Publicerad 2017-11-13, 00:00

Undersökningar visar att nio av tio strategigenomföranden misslyckas med att nå sina mål. Man lyckas helt enkelt inte genomföra det man så gärna vill uppnå. Och det är ju lite dumt, minst sagt. Här kommer fyra frågor du bör ta i beaktande inför ditt arbete med att ta dina strategier från glassig PowerPoint-presentation till uppnådd effekt.

En genial och fullkomligen briljant strategi är ju inte värt ett rött öre om den inte omsätts och efterlevs i praktiken. Och då måste vi vända blicken från tråkiga Excelfiler, obegripliga processbilder och tankesättet att era medarbetare ska göra det ni säger till dem för det ”har de betalt för” till vad det faktiskt är som driver oss människor. Till vad är det som får oss att både må och prestera bra. Vi ska nämligen fokusera på de aktiviteter och framför allt de som ska få strategierna att flyga, människorna i din organisation!

Här kommer därför fyra frågor du bör gå igenom, diskutera, få svar på och göra en handlingsplan utefter. En handlingsplan som också omsätts i praktiken. Deal?

1. Vill du att dina medarbetare ska tänka nytt, brinna för något nytt, göra nytt och leverera så det visslar om det?

Var då så förbannat vänlig att förklara varför. Vad ska ni göra? Varför ska ni göra det, varför är det nödvändigt? Vad är syftet? Varför har ni valt just den vägen? Vad valde ni mellan? Hur ser det ut i slutändan? Är där en klar, tydlig OCH attraktiv vision/målbild?

Diskutera: Hur ska ni sälja in detta till era chefer och medarbetare så att de verkligen förstår, tycker det är världens bästa idé och har rätt förutsättningar att faktiskt leva strategin?

2. Vad ska ni prioritera och vad ska ni prioritera bort?

Om man vill göra och skapa nytt måste man också se över det man redan gör, det vill säga att prioritera ned och prioritera bort. Chefer och medarbetare fungerar inte som en smörgås som du bara kan lasta på pålägg efter pålägg med nya ansvarsområden och arbetsuppgifter.

Diskutera: Vad ska ni egentligen prioritera och vad behöver ni i så fall prioritera bort? Hur identifierar och skapar ni strukturer som främjar en organisation som förstår, vill och prioriterar det som man måste göra för att leva den nya strategin och uppnå målen? Och det motsatta, hur identifierar ni strukturer som hämmar det nya och åtgärdar dem?

3. Hur leder ni egentligen?

Kommunikation från närmsta chef är det som antingen driver eller stjälper ert geniala strategiarbete. Om era chefer inte är med på banan, har förstått och vill leva det nya har ni problem. De ska i sin tur också vara duktiga på att involvera sina medarbetare, anpassa målen på individnivå, uppmuntra, följa upp och återkoppla i linje med det nya. Och du, det gäller också er i högsta ledningen! Ni kan inte bara vara strategiska, ni måste också vara goda ledare ner till nästa chefsled. Annars får era högtflygande strategiska planer en usel start.

Diskutera: Hur ser ledarskapet ut i er organisation? Är era chefer duktiga på att leda i förändring, ständigt revidera målbilder, involvera medarbetare, följa upp, ge feedback och leva det nya i både tanke och handling? Om inte, hur ska ni åtgärda det och stötta era chefer i förändringsarbetet?

4. Hur vet ni att ni är på rätt väg mot målet?

Fokusera på slitet, snarare än resultatet. Resultatet är bara en konsekvens av ert slit. Hur går det med aktiviteterna och de nya beteenden som ska ta er mot det uppsatta målet? Lyckas ni bygga både kunskap, rätt attityd och förutsättningar för era chefer och medarbetare att arbeta enligt det nya? Utan att ni förflyttar kunskap, attityder och beteenden i ”rätt” riktning så kommer ni stå där med både strategin och skägget rejält klämd i brevlådan.

Diskutera: Hur ska ni få koll på om er kommunikation och era chefers arbete får den effekt ni tänkt? Att ni är på väg i rätt riktning? Att rätt aktiviteter faktiskt genomförs? Hur ska ni förstärka beteenden i ”rätt riktning? Vad lär ni er under resans gång? Vad fungerar? Vad fungerar inte? Hur ska ni hantera det?

Hela frågebatteriet hittar du här på Motivationsbyrån.

Lycka till!

Johan Book
Talare

Sälj är inte allt, men allt är sälj

Publicerad 2017-11-07, 10:56

Hur känner du för ordet ”sälj”? Börjar adrenalinet pumpa, dina ögon svartna och du går in i försvarsställning? Eller känner du ”Yes, love it!” Det är få saker som väcker så många känslor som säljande kommunikation. Jag ska berätta varför och hur du, i din vardag, kan dra nytta av denna teknik och kunskap oavsett ditt yrke. Vågar du?

Säljteknik i vardagen handlar om att få din motpart att vilja samma sak som du. Inte för att DU vill, utan för att HEN vill. Det handlar inte om manipulation eller övertalning, utan om att lyssna på och förstå motpartens behov. Att hitta den där detaljen som gör att du kan sälja in din idé, tjänst eller produkt på kundnytta. Anledningen till att många har en negativ bild av sälj är att kundens faktiska intresse glöms bort.

I affärssammanhang kan säljande kommunikation i alla led vara skillnaden mellan goda affärer och riktigt lönsam affärsutveckling. Här kommer några grundläggande tips:

Vem du än pratar med, lyssna aktivt!
Fundera på vad det är du säljer in. Vad är det verkliga värdet?
Ställ öppna frågor. Få motparten att tänka och prata.
Var kreativ!

Vilka personer i din vardag behöver få en aha-upplevelse och tips på effektiv kommunikation?

Vad är det som gör att jag har något att tillföra?

Jag har jobbat med försäljning, marknadsföring och ledarskap i olika roller större delen av min karriär. Jag har testat det mesta och gjort misstagen som lärt mig nyttiga läxor, men framför allt vet jag vad som fungerar! Efter att ha utbildat säljare i många år brinner jag för att ge alla andra yrkesgrupper en ny inställning, motivation och framför allt ytterligare ett redskap i sin vardag. Affärsutveckling är min största drivkraft, och det en föreläsning med mig ger, är inte bara några goda skratt utan också faktisk nytta som kan förverkligas i din vardag redan samma dag.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Elise Pavicic
Talare

Vågar du tro på din dröm?
3 tips på hur den kan bli verklighet!

Publicerad 2017-11-06, 00:00

Välvilja och snällhet är fantastiska egenskaper. Genom dessa kan vi stärka och peppa andra, men vi får inte glömma oss själva. Vi behöver förstå att det är lika viktigt att vända de här egenskaperna mot oss själva och bry oss om de drömmar som finns inom oss.

Oavsett vad jag föreläser om är jag noga med att visa min publik hur allt i grunden handlar om hur vi beter oss mot andra och mot oss själva. När jag föreläser om personlig utveckling talar jag om hur förutsättningen för att nå våra mål handlar om att leva i balans mellan att ge av oss själva till andra när vi kan och att bry oss om det vi längtar efter inombords. Att vända välviljan mot oss själva och omge oss med dem som stöttar oss.

Jag möter alltför många människor som säger ”vad du gör många saker”, ”åh vad avundsjuk jag blir” eller ”tänk om jag också fick den där chansen”.

Eminem hade mycket rätt i ”Lose Yourself”, men han misstog sig på en avgörande punkt. Vi får inga möjligheter, utan vi skapar dem.

När vi bryr oss om oss själva tillräckligt mycket, får vi känslan att vi att vi kan ta oss dit vi själva vill. Att vi kan forcera de hinder som finns framför oss.

Yes, jag hör er… Jag hör er som vill invända, som blir provocerade eller som tänker att ”han har ju fått allt. Vad vet han?”

Allt jag har i mitt liv är saker jag skapat själv. Jag hade inga vänner när jag var yngre, inget jobb jag brann för och en dröm om att få bo och resa utomlands. Jag funderade ofta över hur mitt liv skulle se ut om tio år. Nu har det gått tio år och jag har skapat det liv jag vill ha med fantastiska vänner. Jag har ett jobb jag brinner för. Jag har bott i Italien och Kanada, och jag reser i Sydostasien

– Jag är 45 år utan utbildning. Vilken jävla chans tror du jag har?

– Jag har haft för svår uppväxt och hållits tillbaka.

– Det är för svårt för mig.

Jag förstår varför du behöver säga ifrån. Jag förstår varför du blir provocerad när du hör mig fråga ”bryr du dig om det som är viktigt för dig?”

Du står ju inför valet att bekvämt stå kvar på den missnöjda plats där du är eller ta tag i det jobbiga och kämpa och då höra att du ska göra det där jobbiga!

Man blir ju lack för mindre… eller hur?

Jag vet att du bry dig om det som är viktigt för dig. Egentligen…

Men du kommer aldrig att bry dig tillräckligt för att kunna säga att du kan uppfylla dina drömmar om du låter ursäkter stoppa dig. Även om det känns hopplöst kan du lösa allt! Hindren finns bara i ditt huvud. Varje problem har en lösning. Du behöver bara göra det enklare för dig och inte enbart se målet (även om du dagligen ska påminna dig om slutmålet), utan se var du behöver börja.

Ju svårare du gjort det för dig (skippat skolan t ex) desto hårdare får du kämpa. Det är verkligheten! Men det kommer ändå alltid gå, så länge du har attityden och fortsätter kämpa.

Varje gång du har en dröm som du vill uppfylla men samtidigt känner ett hugg i magen eller hör en röst som säger ”det går inte”, fråga dig själv: Hur viktigt är det här för mig?

Du kommer att se svaret framför dig när du blundar. Ser du dig själv i drömmen?

Bra, då tar vi ett steg i taget. Du kommer kanske inte att kunna uppfylla dina drömmar imorgon. Men du kan börja sträva dit idag. Bryt ned drömmen i delmål och ta en sak i taget. Även om du ska söka ett jobb som känns ouppnåeligt, börja med att skriva det personliga brevet. 

Under tiden kommer en röst att säga: ”Du har skrivit tre rader. Du förtjänar lite vila.” Lyssna inte på den rösten! Gör rätt från början! Skriv klart och skicka brevet! Sedan kan du vila. Den inställningen ska du ha varje gång du hör en negativ röst i ditt huvud som vill stoppa dig eller som vill att du ska vänta med att uppfylla dina drömmar. Låt inställningen sporra dig att fortsätta kämpa trots klumpen i magen och nå 100 procent istället för att stanna på bekväma 80. Då kommer du snart att ha sökt jobbet, bokat resan eller stått och talat inför 200 personer.

Låt mig ge dig tre tips på hur du kan göra för att nå dina mål:

1.

Börja med din dröm! Skriv ned den eller förvara den där den dagligen påminner dig. Om du verkligen bryr dig om dig själv tillräckligt mycket kommer den rätta attityden. Använd sedan bränslet från hungern för att nå dit du vill och elda på din attityd och inställning.

2.

Planera hur du når dit och sätt delmål. Detta är otroligt viktigt för att målet inte ska kännas övermäktigt. Är din dröm att bli artist, ska du fantisera om slutsålda arenor men nästa delmål ska vara att hitta en agent eller ta sånglektioner.

3.

Prioritera dina drömmar varje dag och acceptera inga ursäkter från dig själv eller från andra! Du ska varje dag sträva efter att nå nästa delmål. Varje dag tills du har nått dit du vill nå. Backa inte när det blir jobbigt! För varje steg du tar blir det lättare. Fira varje färdigt delmål och omge dig bara med de som stöttar dig! Negativa människor hör inte hemma i ditt liv. Du förtjänar bara det bästa!

Börja med att bry dig om dig själv. Fortsätt fast det är jobbigt. Jag lovar, det som i början är jobbigt kommer att leda till något bra.

Jag älskar att sprida goda tankar om möjligheter. Hoppas jag får göra det för fler snart!

Filip Reineby
Talare

Vikten av att tillhöra

Publicerad 2017-11-03, 14:00

Integration är att införlivas med en större helhet.  Det är gemenskap och olika tillhörigheter i samhället eller i en organisation.  

Integration är att förenas med något nytt.  Integration är ett samhälle av individer från olika grupper.  Men framförallt är integration en process.

I min föreläsning berättar jag om hur jag blev integrerad i 1970-talets Sverige, om de sociala normer som var då och om hur det ser ut nu.  Jag skildrar Sverige ur en immigrants perspektiv.  Jag förmedlar erfarenheter från mitt mer än 40-åriga liv här.  Jag talar om vikten av att tillhöra.

Jag berättar om

hur immigranter ser på Sverige,
svårigheter du kan uppleva när du arbetar med människor från andra länder,
hur vi kan hjälpas åt i integrationsprocessen,
personliga upplevelser av undervisning av människor från andra länder,
hur det är att bo i ett land man inte är född i.

Toni Olander
Talare

Medarbetarens kärleksbrev till chefen

Publicerad 2017-11-01, 11:34

”Hej kära chef. Kan vi göra saker och ting bättre? Tillsammans.” Det är början på kärleksbrevet till chefen med 13 tips för ett bättre ledarskap.

– Det är dags att vända blicken från kostnadsbesparingar och neddragningar och istället titta på vilken oerhörd kraft det finns hos medarbetarna i företaget. Om man nu vill nyttja den, säger Johan Book.

Han är kommunikations- och ledarskapskonsult och sammanfattar hur en chef, från medarbetarens perspektiv, kan bli en bättre ledare. Och han gör det med ett kärleksbrev:

Hej kära chef

Jag är lite smått oroad. För mig. För oss. För det vi gör. Hur står det till i vår relation egentligen? Kan vi göra saker och ting bättre? Tillsammans.

Här kommer lite tips från mig. 

1. Var tydlig med vad jag ska uppnå för att vi ska skapa ett bra ekonomiskt resultat. Ett ekonomiskt resultat är en konsekvens av olika beteenden och aktiviteter. Låt oss diskutera dem lika mycket som våra ekonomiska siffror. Tydliga mål i fokus tack. Att famla i mörkret är vare sig motiverande, lustfyllt eller utvecklande.

Jag kan få dig att framstå som riktigt jäkla driven och duktig. Bra va?

2. Jag vill göra ett bra jobb och skapa bra resultat. Ditt jobb är att skapa bra förutsättningar för mig att göra det. Om det går bra för mig, går det bra för dig. Och företaget. Jag kan få dig att framstå som riktigt jäkla driven och duktig. Bra va?

3. Ge mig ansvar och lita på mig. Jag vill väldigt mer än du tror. Sedan tycker jag kanske inte alltid ditt sätt är det rätta. Men låt oss diskutera, bjud in mig i din värld så ska jag visa dig min.

4. Jag kommer att ifrågasätta dig, dina beslut och förändringsinitiativ. Jag kommer nog vara riktigt jävla jobbig ibland. Förlåt på förhand. Det är inte för att jag är gammal, trött och inte ser helheten som du kanske tror. Det är för att jag vill att det ska fungera och bli så bra som möjligt. För dig. För mig. För företaget. Lägg tid på att förklara och få mig att förstå så ska du se att jag är med på tåget fortare än du hinner säga ”förändringsmotstånd”.

5. Var genuint intresserad av mig, det jag gör, vad jag kan och vad jag vill uppnå. Och då menar jag genuint intresserad. Lyssna. På riktigt. Ok?

6. Jag är inte korkad, långt ifrån. Var ärlig mot mig. Jag genomskådar snabbt om du inte är sanningsenlig. Då tappar jag både förtroende och motivation.

7. Detaljstyr mig helst inte för mycket, såvida jag inte tydligt behöver eller ber om det. Du ska leda och motivera mig på vår väg mot målet. Deal?

Läs också: Chefs undersökning – där går gränsen för kärlek på jobbet

8. Möten är kul och utvecklande. Låt oss diskutera hur de går för oss, vad våra kunder (interna såväl som externa) tycker om det vi gör och hur vi kan göra saker bättre. Att sitta och stirra på hundratals powerpointbilder får jag kliande utslag av. Låt oss istället tillsammans föra vår verksamhet framåt.

9. Glöm inte bort den viktiga feedbacken, helst på de tydliga resultatmål som vi kommit överens om. Både för mig och gruppen. Vi är alla olika, ta dig tid att lära känna och förstå oss. Då kommer du också mycket effektivare kunna leda oss mot bättre resultat.

10. Om jag gör något bra. Berätta det för mig, gärna inför andra. Om jag gör något dåligt. Berätta och diskutera det med mig. Bara mig.

11. Jag vill bli bättre på det jag gör. Hjälp och stötta mig i det arbetet. Det kommer att gynna oss båda på lång sikt. Jag är på din sida. På vårt företags sida. På hedersord. Inte ett enda korsat finger bakom ryggen.

12. Vissa saker kan jag bättre än dig. Du behöver inte ha svar på allt. Ibland vill jag bara diskutera en fråga. Punkt. Slut.

13. Vill du att jag ska brinna för något lika mycket som du? Involvera mig i ett tidigt stadium, lyssna på mig och mina kolleger. Låt oss vara med och forma framtiden. Tillsammans kan vi göra något riktigt jäkla bra.

Stort lycka till!

/Din medarbetare

Johan Book
Talare

Onödiga pseudokonflikter suger energi och dödar arbetsglädjen!

Publicerad 2017-11-01, 00:00

En arbetsplats välmående och produktivitet står i direkt relation till organisationens samarbets- och kommunikationsklimat samt dess förmåga att förebygga- och hantera såväl interna som externa konflikter.

För ett antal år sedan snubblade jag över en artikel där man hänvisar till en studie som vill påskina att så mycket som 70 procent av alla konflikter är onödiga pseudokonflikter.

”Pseudokonflikter” är alltså en tjusigare benämning på hjärnspöken, missförstånd och illa hanterade meningsskiljaktigheter. Dvs situationer som påminner om konflikter, men som i grunden inte är en konflikt, alternativt en faktisk konflikt som uppkommit genom att vi feltolkade signaler eller på grund av att vi har olika idéer om vad en konflikt är.

Tänk om uppskattningen från ovan nämnda artikel är hyggligt rättvisande! I så fall finns väldigt goda skäl att se vad vi kan lära oss mer i ämnet i syfte att förebygga den sortens konflikter. Även om artikeln skulle vara missvisande och det inte alls är så mycket som 70 procent av alla konflikter som sker i onödan, är ändå varje onödig konflikt kostsam för alla inblandade parter. Många konflikter stannar inte heller enbart vid att drabba och engagera de faktiska konfliktparterna, utan involverar även tredje part i form av vänner, familjemedlemmar, arbetskamrater och ibland även vårt rättssystem och landsting.

Säkerligen har du varit med om att du har blivit indragen i och påverkad av andras konflikter och lika säkert kan du nog komma ihåg egna konflikter som du har involverat andra i. Jag lägger ingen skuldbeläggande värdering i det. När vi är drabbade av något i livet oavsett vad, anser jag att det är både naturligt och nödvändigt att vi delar det med andra. Att jag tar upp detta är för att understryka kostnaderna av alla onödiga pseudokonflikter, eftersom dessa inte hade behövt uppstå överhuvudtaget om vi bara hade stått lite bättre rustade från början. Vi får heller inte alltid bara betala med värdefull energi. Olösta konflikter leder inte sällan till mobbning, uteslutningar, trakasserier, sjukskrivningar, omplaceringar och ibland även till hot och våld.

Kan vi förbättra vår konfliktförståelse och utveckla förmågan att förebygga den här sortens konflikter så är mycket vunnet. Vinsterna blir att vi får behålla värdefull energi. Vi får ökad livsglädje och arbetsglädje och kan investera våra resurser på sådant som vi hellre lägger våra resurser på.

Av ovan nämnda skäl så har jag inriktat mig på att skapa ett koncept som jag kallar för proaktiv konflikthantering. Det inriktar sig på att skapa förutsättningar för ett välfungerande samarbets- och kommunikationsklimat i syfte att förebygga och reducera antalet pseudokonflikter och samtidigt rusta oss för att kunna hantera de verkliga konflikterna på så konstruktiva sätt som möjligt.

Exempel på frågeställningar och rubriker som vi avhandlar är:

Vilka faktorer är grundläggande för att en grupp ska må och fungera bra tillsammans?
Vad är en konflikt?
Har ni en gemensam konfliktsyn?
Krävande personer och besvärliga situationer
Rusta dig för att kunna välja dina strider.
Hur verkligheten ser ut är en sak, hur vi tolkar den en annan.
Som man ropar får man svar.
Bli medveten om vilka signaler du bör vara uppmärksam på i din egen och andras kommunikation.
Människor utan humor är svåra att ta på allvar.
Den som sa att det är tanken som räknas, kan inte ha tänkt färdigt.

Henrik Mattsson
Talare

Ditt event ska vara en investering – inte en kostnad

Publicerad 2017-10-30, 00:00

Ett event, en kundpitch, ett stormöte, en utbildning. Ditt mål är att ditt budskap fastnar hos målgruppen – på det sätt du vill.

Exempel på en internkonferens. Jag har deltagit på stora och små event där merparten av deltagarna väntar på den där festen som ofta är på kvällen då företaget kallat till eventet.

Det kan sitta hundratals människor i en publik som blir bombarderad av budskap från olika personer som står på en scen. Budskap som stundtals säger emot varandra vilket gör att intresset vacklar än mer från åhörarna och de påminner sig själva om det där viktiga mailet som bara måste svaras på. Telefonen smygs fram från fickan eller handväskan och sedan länge har presentatören tappat sin publik.

Resultatet kan bli att kostnaden blir stor och investeringen minimal. Det kan också resultera i att ledningsgrupper omvärderar vikten av att arrangera just det här mötet nästa månad, nästa kvartal eller nästa år. Ett beslut som i sin tur kan resultera i lägre produktivitet och lägre arbetsglädje bland de viktigaste resurserna i bolaget – människorna.

Det här vill jag råda bot på. Genom mina tjänster är mitt mål att ditt event ska vara just Ditt och att du investerar i att träffa dina anställda, dina kunder eller andra intressenter. Om och om igen. För att de som deltog ska berätta för andra om sin upplevelse.

En upplevelse. Något som gör att man försvinner iväg till ny kreativitet, en aktiv paus från de vardagliga utmaningarna. Något som gör att människor kommer samman och nya idéer skapas.

För att kunna göra detta krävs inte bara en god facilitator/konferencier som 

sätter sig in i vad företaget vill och står för
håller ihop budskapen
håller satta tidsramar

Det krävs även att alla talare är väl förberedda och redo att leverera budskapet. Förberedelser som måste få ta tid. Vad ska du säga? Hur ska du säga det? Vad är det primära budskapet? Måste du använda dig av Powerpoint? Vad händer om tekniken fallerar? Vad ska de andra säga efter och före mig. Allt det här är ganska enkelt men tar lite tid.

Tänk bara hur en pjäs skulle vara om skådespelarna inte hade övat innan. Då hade förmodligen ditt minne av just den kvällen varit, som max, ok.

David Knutsson
Talare

Jag vill att vi tillsammans levererar mycket mer än ok.
David Knutsson har mångårig erfarenhet av produktutveckling och marknadsföring. En entreprenör som arbetar som föreläsare & konsult inom lanseringskommunikation samt modererar och faciliterar det lilla mötet och arenamöten.

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

E-post: info@sverigestalare.se

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

SverigesTalare.se

Om Sveriges Talare talarförmedling OM SVERIGES TALARE

Hitta till Sveriges Talare HITTA HIT

Sveriges Talares bloggarkiv BLOGG

Sveriges Talares nyhetsbrev Nyhetsbrev

Sveriges Talares Integritetspolicy Integritetspolicy

Boka gärna ett möte med oss. 
Du är välkommen över en kopp bryggkaffe.

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30
Tel: +46 (0)70 - 930 57 85
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: nathalie@sverigestalare.se

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Besöksadress:
Kungsbron 23
111 22 Stockholm

Postadress:
Albrektsvägen 75
632 26 Norrköping

Organisationsnummer 556728-0283

Samarbetspartners

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap