Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30 | Tel: +46 (0)70-930 57 85. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: nathalie@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

Susanne Norman

För tio år sedan började Susanne arbeta med elever som av olika skäl inte deltog aktivt i sin skolgång. Elever med låg- eller obefintlig närvaro, elever med ångestproblematik och/eller NPF-diagnoser samt elever som av andra skäl hade svårt att lyckas med skolarbetet. Många elever hade även utåtagerande beteende. Utifrån elevernas behov och svårigheter har hon fram ett förhållningssätt som möjliggör att även de minst motiverade eleverna lyckas med skolarbetet. Om det föreläser hon i
"Det finns inga omöjliga elever"

För de elever som inte kunde delta i ordinarie undervisning skapade hon en modell av en särskild undervisningsgrupp, "Studio 12", där grunden är att tillsammans med eleven arbeta fram lösningar kring de hinder eleven upplever, så att hen snabbt kan komma tillbaka till en aktiv skolgång, får möjlighet att arbeta ikapp det den missat och få igång en egen drivkraft för skolarbetet. 

Via "Effektiv konflikthantering" utbildas din personal i hur de kan arbeta för en kränkningsfri skola.

Besök Skolkonsulternas hemsida

Urval av tidigare beställare: Carlssons skola, Fria läroverken Norrköping, Optima Samkommun, Tyresö kommun, Botkyrka kommun, Järfälla kommun

 • Susanne Norman som talare

  I Susannes föreläsningar får åhöraren ta del av mängder av verktyg som går att applicera direkt i verksamheten. Konkreta exempel från det dagliga arbetet med eleverna varvas med fördjupande förklaringar och förslag på lösningar i olika situationer utifrån åhörarnas frågeställningar. I varje föreläsning ingår även en folder till varje åhörare med föreläsningens innehåll i punktform.

 • Så arbetar Susanne Norman

  Under Susannes föreläsningar inkluderarar och interagerar hon med åhörarna och bjuder in till diskussion.
  Susanne arbetar med Powerpoint, löpande frågeställningar och korta diskussioner under föreläsningen.
  Hon erbjuder både föreläsningar på plats och digitalt.

 • Susanne Norman erbjuder

  Susanne Norman erbjuder 3 olika föreläsningar
  Varje föreläsning går att förlänga utifrån beställarens önskemål, tex. för ett fördjupat innehåll utifrån verksamhetens behov, samt större utrymme för diskussioner/workshop

  "Det finns inga omöjliga elever" riktar sig till alla som arbetar med elever/barn/ungdomar med beteendeproblematik. Susanne talar om hur man skapar en relation med tydligt ledarskap där eleven känner sig trygg samt hur man arbetar med struktur och kommunikation för att skapa motivation och hjälpa eleven att hitta en inre drivkraft.
  Föreläsningen är ca 2,5 timmar lång och ger bland annat svar på:
  Hur skapar jag en relation med tydligt ledarskap där eleven känner sig trygg?
  Hur bemöter jag elever som inte respekterar andra elever/personal?
  Hur gör jag för att fånga de elever som saknar motivation?
  Hur kan jag hjälpa en elev att förändra ett problematiskt beteende?
  När vårdnadshavare inte tar ansvar, hur hanterar jag det?

  "Studio 12" – en särskild undervisningsgrupp där alla elever kan lyckas!
  Föreläsningen riktar sig till specialpedagoger, speciallärare och övrig personal som arbetar med särskilt stöd/i särskild undervisningsgrupp. Modellen Studio 12 går lika bra att applicera i befintliga särskilda undervisningsgrupper som vid en nystart.
  Föreläsningen är ca 2 timmar lång och ger bland annat svar på:
  Hur bygger vi upp ett effektivt särskilt stöd som passar alla olika elevers behov?
  Hur bygger vi upp ett lyckat första möte med elever och vårdnadshavare?
  Hur bygger vi en verksamhet där eleverna får möjlighet att reparera sina kunskapsluckor
  Hur skapar vi en trivsam arbetsmiljö för både elever och personal i våra särskilda
  undervisningsgrupper?
  Hur arbetar vi för att öka elevens inre motivation och självständighet för att så snart som möjligt kunna delta i den ordinarie undervisningen igen?

  "Effektiv konflikthantering" riktar sig till alla som arbetar i skola/fritids/fritidsgård och förmedlar en modell av konflikthantering som effektiviserar skolans likabehandlingsarbete och säkerställer att de elever som är en del i konflikterna förändrar beteende och bemötande mot varandra stadigvarande. Modellen är implementerad i flera skolor i olika kommuner, och fungerar både på grundskolenivå och gymnasienivå.
  Föreläsningen är ca 2 timmar lång och ger bland annat svar på:
  Hur gör jag för att alla elever ska följa våra ordningsregler?
  Hur gör jag för att säkerställa att eleverna slutar kränka varandra/personal?
  Hur arbetar jag med överenskommelser för förändrat bemötande mellan elever/elever och elever/personal?
  Hur får jag gruppkonflikterna att upphöra?
  Hur löser jag konflikter mellan elever i olika skolor?

 • Susanne Norman passar till

  Grundskola, gymnasieskola, fritidsverksamhet, utbildning inom pedagogisk verksamhet på universitets- högskole- folkskolenivå. Organisationer med barn- och ungdomsverksamhet, föreningar samt privata och kommunala verksamheter.

Talaren utgår från Stockholm
Typ av föreläsning Utbildande / Informativ, Underhållande, Kick-off
Kön Kvinna
Språk Svenska

Susanne är utbildad rektor och har även läst kurser på universitetsnivå inom förhandling, medling, coachning och specialpedagogik. Hon har 27-års erfarenhet av att möta barn med neuropsykiatriska diagnoser: ADHD, Autism och ODD/trotssyndrom. I över 10 år har Susanne arbetat inom skolverksamhet och brinner för att ge alla elever samma möjligheter att kunna delta i sin skolgång. Idag föreläser hon om hur vi kan nå och möta svårmotiverade elever med hjälp av rätt förhållningssätt och verktyg, hur vi gör för att kränkningar och konflikter mellan elever ska minska och hur vi bygger upp ett effektivt särskilt stöd, där alla elever kan lyckas.

Utifrån hennes erfarenhet inom skola och elevhälsa har hon en tydlig bild och metodik för hur skolan kan göra skillnad för alla våra elever, både med och utan diagnoser. Studiero och resultat kan snabbt förbättras med rätt kunskap och verktyg.

Logga in för att betygsätta och recensera denna talare

Andra talare inom samma område

Göran Davidsson

Vill du skapa en verksamhet som smittar med tillit, arbetsglädje och engagemang? Med ett helhjärtat fokus på grupputveckling, värdegrund och ledarskap föreläser och utbildar Göran Davidss

Anders Hanson

Anders Hanson är talare, utbildare och författare inom hälsopromotion och salutogent ledarskap, engagerad i ledarutveck

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

E-post: nathalie@sverigestalare.se

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30
Tel: +46 (0)70 - 930 57 85
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: nathalie@sverigestalare.se

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Besöksadress:
Kungsbron 23
111 22 Stockholm

Postadress:
Albrektsvägen 75
632 26 Norrköping

Organisationsnummer 556728-0283

Sociala media

Samarbetspartners

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap