Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30 | Tel: +46 (0)70-930 57 85. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: nathalie@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

Hem / Affärsnytta / Berit Nordström

Berit Nordström

I Berit Nordström föreläsningar får vi viktiga inblickar i betydelsefull forskning om barns lärande och motivation. Barns hjärnor formas i samspel mellan gener och miljö. Dessa forskningsresultat pekar på de stora samhälleliga och personliga vinster som tidiga insatser i barns uppväxtmiljö kan ge. 
I föreläsningarna berättar Berit om viktiga steg i förskolebarns utveckling för att de så småningom ska fungera väl i skolan. Att arbeta förebyggande besparar samhället och individerna både lidande och höga kostnader. Värdet av trygga relationer, grunden för utforskande lek, uthållighet, att driva och motivera sig själv, liksom förmåga till självkontroll är faktorer som i olika studier visat sig ha långtgående inverkan också på livet som vuxen. Berits föreläsningarna varvas med praktiska, kliniska erfarenhet med hennes mångåriga forskningserfarenhet inom utvecklingspsykologi.

Allt oftare hamnar yngre barn framför skärmar och läsplattor. Många ställer sig frågan om och hur i
synnerhet de yngsta barnen påverkas av detta. Med modern teknik studeras idag barnhjärnan på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Kunskapsutvecklingen inom området är omfattande. Vi tar gärna till oss ny teknik men tänker kanske inte alltid på att de yngsta barnen först måste utvecklas biologiskt för att kunna ha nytta av det som tekniken kan ge.

Bland tidigare beställare märks ett stort antal kommuner och landsting från Luleå i norr till Vellinge i söder.

 • Effekten av att boka Berit Nordström

  Behållningen blir bl a en ökad insikt i den egna arbetsinsatsens betydelse för såväl barnen som samhället i stort. Åhörarna arbetar ju med landets viktigaste ”naturresurs” – barnen.

 • Berit Nordström som talare

  Berit knyter ihop nya rön och aktuell forskning med åhörarnas egna erfarenheter för att på så vis underlätta vardagsarbetet med barnen och kollegorna. Förhoppningen är att åhörarna ska få aha-upplevelser och möjliga lösningar till sådant som tidigare uppfattades som problem.

 • Så arbetar Berit Nordström

  Alla föreläsningar kan skräddarsys utifrån målgrupp, omfattning och innehåll.

 • Berit Nordström erbjuder

  Hur ger jag mitt barn både rötter och vingar? En föreläsning om att växa i uppgiften
  som förälder?

  Att bli förälder tillhör en av livets större omställningar och innebär för de flesta såväl
  glädje som påfrestningar. Hur blir man en tillräckligt bra förälder? Vilka
  föräldraförmågor behövs? Vad behöver barnet för att på sikt utvecklas till en
  välfungerande människa? Frågorna är många och osäkerheten kan kännas stor. Det
  finns vare sig perfekta barn eller perfekta föräldrar. Föräldraskap är en livslång skola.
  Att växa med uppgiften är en målsättning som gäller för såväl föräldrar som för
  yrkesutövare. Vi är alla barn i början.

  • Hur utvecklas barns tillit och trygghet, impulskontroll och motivation?
  • Olika föräldraförmågor
  • Trygga relationer - ett möjligt vaccin?
  • Lekens betydelse
  • Om rätten att få misslyckas
  • Faktorer som skyddar respektive skadar hjärnan
  • Vad vet vi om skärmars inverka på barns utveckling?
  • Språket och läsningens betydelse
  • ”Timingens” centrala inverkan på barns utveckling
  BERIT NORDSTRÖM fil dr., leg. psykolog har under många år arbetat som psykolog
  inom Barnhälsovården. Hon har även arbetat som lektor vid medicinska fakulteten,
  Lunds universitet och där forskat om barns utveckling. Berit är också medförfattare
  till några böcker inom utvecklingspsykologi.  Föreläsningen om barnhjärnans tidiga utveckling i en
  alltmer digitaliserad värld får vi lära oss mer om hur vi på bästa vis kan främja barnens utvecklingsmöjligheter
  med bibehållen respekt för deras egen inneboende utvecklingskraft.
  Vi får också veta mer om hur vi
  kan medverka till att barn blir trygga, utvecklar impulskontroll och inre motivation, empati,
  koncentration och social förmåga, allt viktiga förutsättningar för att lyckas i såväl skolan som i
  livet.

  • Hur påverkas barnets hjärna i en alltmer digitaliserad värld?
  • Vad vet vi? Möjligheter - risker?
  • Vad säger forskningen?
  • Effekter av inlärning via social interaktion kontra lärplattor
  • Hjärnan formas i samverkan med sina genetiska förutsättningar och den omgivande miljön
  • Hur utvecklas tillit och trygghet, impulskontroll och motivation?
  • Vad krävs för uppbyggandet av hjärnans ”infrastruktur?
  • Hur påverkas den växande hjärnan av långvarig stress?
  • Den viktiga språkutvecklingen
  • Faktorer som skyddar respektive skadar hjärnan
  • Olika hormoners inverkan på framtida fysisk och psykisk hälsa?


 • Berit Nordström passar till

  Berit passar till att föreläsa för personal från förskola, skola, socialtjänst, IFO, barnhälsovård, familjecentraler, föräldrar samt politiker och beslutsfattare.

Typ av föreläsning Utbildande / Informativ
Kön Kvinna
Språk Svenska, Engelska

Berit är fil dr, leg psykolog samt specialist i klinisk psykologi och har lång erfarenhet av arbete inom barnhälsovården. Hon har vidare arbetat många år som lektor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och där forskat om barns utveckling. Berit har också handlett personal inom förskola, socialtjänst, neonatalvård samt mödra-barnhälsovård. Områden som Berit forskat inom är bland andra metodutveckling för att kunna upptäcka tidiga tecken på störningar i barns utveckling, cancersjuka barn, barn med spektrumstörningar samt för tidigt födda barn.
Berit medverkade 1997–2001 i ett psykosocialt återuppbyggnadsprojekt för att fortbilda och stödja personal inom nyföddhetsvård och barnhälsovård i Bosnien efter krigsåren. Hon är också medförfattare till ett antal böcker inom utvecklingspsykologi. Hennes doktorsavhandling ”Risk and Resilience during the Neonatal Period” handlar om prematurfödda barn.

Logga in för att betygsätta och recensera denna talare

Mycket engagerad och fängslande föreläsare

2017-03-24, 16:39

”Mycket engagerad och fängslande föreläsare. Bra påläst. Märks att det är ett hjärteämne. Med fötterna i forskningen och på fältet i verkligheten.”

Fakta och erfarenheter

2017-03-24, 16:39

”Fakta och erfarenheter blandat på ett sätt som gör att man bara vill höra mer.”

ALLA förskolor bör lyssna

2017-03-24, 16:38

”ALLA förskolor bör lyssna på denna föreläsning, även chefer.”

Andra talare inom samma område

Christel Copp

Christel Copp är en av få föreläsare som talar om bild, design och visuell presentationsteknik. Föredragen är ”ögonöppnare” i ordets sanna betydelse. Yrkeserfarenheten som designer och bildkonst ...

Ruth Brännvall

Ruth Brännvall är föreläsaren som talar om ledarskap och ledarskapet i interkulturella organisationer. Olika situationer kräver olika sorts ledarskap och hur man som chef ska agera för att v

Charlotte Hågård

Charlotte Hågård är en ofta efterfrågad specialist på karriärplanering, personligt varumärke och employer branding

Helén Rigamonti

Helén Rigamonti, en erfaren chef och ledare med över 25 års branschkompetens, har framgångsrikt drivit stora kundprojekt inom B2B, B2C och icke-vinstdrivande organisationer med medlemsfokus.

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

E-post: nathalie@sverigestalare.se

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30
Tel: +46 (0)70 - 930 57 85
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: nathalie@sverigestalare.se

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Besöksadress:
Kungsbron 23
111 22 Stockholm

Postadress:
Albrektsvägen 75
632 26 Norrköping

Organisationsnummer 556728-0283

Sociala media

Samarbetspartners

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap