Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30 | Tel: +46 (0)70-930 57 85. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: nathalie@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

Andreas Lindal

Andreas Lindal, en auktoritet inom retorik och lärande, delar sitt engagemang med skolor för att skapa en gynnsam miljö där elever och studenter kan odla sin förmåga att lära. Han är en banbrytande rådgivare som strävar efter att främja lärandekompetens, vilket anses vara en av de mest kritiska färdigheterna i dagens kunskapssamhälle.

I en värld där varje art har sina egna unika kännetecken skulle en diskussion om människans framstående egenskaper inkludera hennes ständiga strävan efter att lära. Trots denna inneboende benägenhet till lärande upplever många människor en paradoxal och komplex relation till kunskap. Varför är det så? Andreas, som har en gedigen bakgrund inom retorik från Södertörns högskola och pedagogik från Stockholms universitet, har ägnat över två decennier åt undervisning inom ämnen som retorik, ledarskap, entreprenörskap och skådespeleri. Hans mål är att guida människor mot att utveckla förmågan att lära medvetet och självständigt – en grundläggande kompetens för att navigera i dagens snabbrörliga kunskapslandskap.

Urval av tidigare beställare av föreläsningar och workshops

 • Midsommarkransens gymnasium, Stockholm
 • Regionbiblioteket Kalmar 
 • Kungsholmens västra gymnasium, Stockholm
 • Länsbiblioteket i Östergötland 
 • ABF, Stockholm
 • Hyper Island, Stockholm 
 • Frans Schartaus handelsinstitut, Stockholm
 • Kunskapslyftet, Stockholm
 • Östersjöcentrum, Stockholms universitet
 • Andreas Lindal som talare

  Andreas har lätt för att tala, och talar om svåra saker på ett lätt sätt. Han varvar sitt viktiga och utmanande innehåll med engagemang, avspändhet och humor, och interagerar med publiken på ett otvunget sätt.
  Som skådespelare, retoriker och pedagog är Andreas väl förbunden med hur man bygger upp lyssning, intresse, och förståelse hos en publik, och han kan anpassa tilltal och stil till situation, sammanhang och målgrupp.

 • Så arbetar Andreas Lindal

  Andreas strävar efter att ge förståelse för olika aspekter av lärandet och visa möjligheter för utveckling. Genom kompetensutveckling vill han skapa en positiv och kompetent lärandekultur inom skolan.

 • Andreas Lindal erbjuder

  Lär dig lära - föreläsning
  Föreläsningen Lär dig lära syftar till att synliggöra fenomenet lärande. Vi ska förstå vad lärande faktiskt är, varför det är så viktigt att lära sig lära, och hur vi kan utveckla medvetna lärstrategier för att äga vårt lärande.
  I kunskapssamhället anses förmågan att kunna styra och medvetet utveckla sitt lärande vara en nyckelkompetens. Det innebär att den är en av de viktigaste tillgångar som individer men också organisationer, företag och länder kan bygga upp. Förmågan att lära kan kallas för kunskapssamhällets hårdvaluta. Men medvetet lärande är också en nyckel till mjuka värden som självkännedom, kreativitet och autonomi.
  Likväl är själva lärandet underutvecklat och ofta underförstått i svensk skola. Detta bidrar till fallande studieresultat, pluggstress, utslagning, kunskapsförakt och ökade klyftor i samhället.
  Andreas berättar på ett tydligt och bildrikt sätt hur det kravstyrda lärandet kan utvecklas till ett medvetet och kreativt hantverk. Ett hantverk som kan anpassas till alla ämnen och områden, och där målet är att bli kompis med såväl lärandet som med de ämnen vi är satta att lära.

  Lär dig lära – kompetensutveckling
  Skolans uppdrag är ett av de mest komplexa som finns, att se till att det byggs kunskaper inom de ämnesområden som samhället anser viktigast. Dess struktur, kultur och arbetssätt har hundratals, ja tusentals år på nacken. Det är således ingen organisation man ändrar i en handvändning, utan man måste verka och påverka inom dess långsiktiga förutsättningar. Andreas försöker göra det med hjälp av frivillighet, delaktighet och långsiktighet.

  Frivillighet
  Påtvingad kompetensutveckling leder sällan till förbättrade förutsättningar för lärande. För att kompetensutvecklingen ska bli högkvalitativ är en liten grupp av engagerade ”ambassadörer” att föredra framför en stor grupp med skeptiska ”motståndare”. Om man jobbar med frivillighet ökar dessutom sannolikheten att kunskaperna förvaltas och sprids vidare inom organisationen, även till de skeptiska.

  Delaktighet
  Det är viktigt att deltagarna gemensamt får sätta ord på skolans problembild. Andreas jobbar därför med kollektiv reflektion och problemlösning. Deltagarnas erfarenheter, uppfattningar och praxiskunskap behöver däremot kompletteras och utmanas av forskning och teorier, för att inte hamna i de gamla vanliga problembeskrivningarna. Med hjälp av analytiska modeller för såväl lärande, organisation som kommunikation bygger gruppen gemensamt en bild av skolans förutsättningar för lärande – vad som hindrar och vad de behöver utveckla.

  Långsiktighet
  Forskning visar att högkvalitativ kompetensutveckling leder till störst positiv förändring inom skolans område. Andreas arbetar därför extensivt och träffar deltagargrupper kontinuerligt under minst en termin, helst längre. Det stör inte praktiken utan skapar ett schemalagt frirum för reflektion, ifrågasättande och lärande insprängt i den dagliga verksamheten. Det gör också att utvecklingsarbetet får landa mellan träffarna, och kan implementeras allt eftersom.

 • Andreas Lindal passar till

  Andreas föreläsningar och arbete med kompetensutveckling passar perfekt för verksamheter som vill utveckla förutsättningar för positivt och livslångt lärande. Skolor, skolpersonal, elever på högstadium och gymnasium, studenter, föräldrar och politiker har alla nytta av att arbeta med Andreas.

  Den tänkta deltagaren är du som av en eller annan anledning har en dålig relation till att lära. Du kan vara högpresterare, lågpresterare, oroad för ditt barn, dina elever, din skola eller samhället i stort. Du kan vara elev, student, förälder, lärare, rektor, huvudman eller bara intresserad.

Talaren utgår från Stockholm
Typ av föreläsning Utbildande / Informativ, Inspirerande
Språk Svenska

Andreas är utbildad inom retorik vid Södertörns högskola och pedagogik vid Stockholms universitet, och har undervisat i ämnen som retorik, ledarskap, entreprenörskap och skådespeleri. Han är i dag verksam som rådgivare åt skolor, och hjälper dessa att utveckla optimala förutsättningar för elever och studenter att äga sitt lärandearbete.

Andreas är ursprungligen professionell skådespelare och regissör, med 20 års erfarenhet från teaterns värld, och är en av Sveriges mesta Shakespeareskådespelare. Parallellt med sitt arbete inom teatern har Andreas även verkat som teaterpedagog på högskole-, högskoleförberedande- samt gymnasienivå.
Sammantaget har Andreas undervisat i ett kvarts sekel, med det övergripande målet att leda elever, studenter, lärare och skolledare till att kunna lära medvetet, långsiktigt och autonomt.

Andreas har precis avslutat arbetet med boken ”Lär dig lära: verktyg för att lyckas i kunskapssamhället (2024)” i vilken han, utifrån sin långa erfarenhet av att lära i praktiken kombinerat med sin teoretiska förankring, ger läsaren konkreta verktyg för lärande.

Logga in för att betygsätta och recensera denna talare

Andreas Lindal talar om:

Expertområden:

Prisklass:

10.000 kr - 25.000 kr

 • Mer om priser

  Skolor och pedagogisk verksamhet ligger på den lägre prisnivån 10.000-15.000 kr. Resa + logi tillkommer.

 • Mitt motto

  Överskatta aldrig publikens kunskaper, men underskatta aldrig publikens förmåga att förstå.

Andra talare inom samma område

 

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

E-post: nathalie@sverigestalare.se

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30
Tel: +46 (0)70 - 930 57 85
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: nathalie@sverigestalare.se

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Besöksadress:
Kungsbron 23
111 22 Stockholm

Postadress:
Albrektsvägen 75
632 26 Norrköping

Organisationsnummer 556728-0283

Sociala media

Samarbetspartners

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap