Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30 | Tel: +46 (0)70-930 57 85. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: nathalie@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

 

Om föreläsaren blir sjuk?

Publicerad 2016-10-05, 16:17

En eventuell avbokning från talaren kan göras genom ömsesidig överenskommelse eller, om så önskas, styrkas genom läkarintyg eller likvärdiga dokument. Vid en eventuell sjukdom/avbokning från talarens sida kommer SverigesTalare.se att ordna fram en lämplig ersättare som behärskar ämnet väl. Arvode för ersättare kommer inte att överstiga arvode för ordinarie talare.

Vad kostar en föreläsare?

Publicerad 2016-10-05, 15:59

En talare tar betalt för effekten, inte tiden på scenen. Och för att uppnå den effekten krävs kompetens och erfarenheter.

Prissättning handlar om utbud och efterfrågan. När många konkurrerar om samma jobb så blir det ett lägre pris.

Priset är inte avgörande men det är en del av beslutsprocessen. Det är bra att fokusera på vad som skiljer en åt jämfört med andra talarna inom samma område.

Hur sätter man ett pris?

Den bästa prissättningen är utifrån individen och kunden.

Har vi som förmedlare inte sett föreläsningen kan vi ge en indikation utifrån marknaden och säga vilket pris talaren bör ligga på.

Är talaren mycket bättre än alla andra så kan talaren gå upp i pris men då måste talaren vara tydlig med varför hen är bättre än alla andra.

Det bästa är att talaren säger ett pris till en uppdragsgivaren och om uppdragsgivaren tvekar kanske talaren ligger lite högt i pris.

En sak som gör att man kan ta ett högre pris kan vara att skaffa ett filmklipp för att skapa trygghetskänsla hos uppdragsgivaren så de inte känner att de köper grisen i säcken.

Heldagsutbildning

Det finns ingen regel om att man lägger på 100%. Det beror på vad heldagen innehåller och hur mycket förberedelse krävs för utbildningsdagen

En föreläsning/utbildning kan ändras i omfattning därför har man olika priser.

Är det en standardutbildning du haft flera gånger förut så behöver du inte lägga ner så mycket tid. Men ska du förbereda dig och anpassa dig efter kunden så kan du ta ett högra pris.

Nyckeln till att boka rätt föreläsare

Publicerad 2015-12-17, 20:00

Många gånger är föreläsaren höjdpunkten på dagen och en viktig pusselbit för ett lyckat möte, men att välja rätt talare kan vara svårt. Oavsett om ni är ute i sista minuten eller har god framförhållning blir resultatet bättre om ni gör en enkel analys av behovet. 

1. Fastställ målgruppens behov

Vad skulle du vilja att din publik får med sig för kunskaper eller insikter från föreläsningen? Är det någonting som behöver förändras, förbättras eller utvecklas? Vilka frågor eller problem vill du att de ska ta itu med? Vilken effekt vill du ha på kort och på lång sikt?

Alla människor är olika och alla grupper är olika. Din grupp är inte homogen och det kan kännas svårt att tillgodose allas behov. Utgå från det genomsnittliga behovet i din grupp så kommer du väldigt nära.

Exempel på behov kan vara:
- Att få fler internt att förstå hur vi kan jobba mer effektivt digitalt.
- Ledarskap och hur man får med sig gruppen.
- Få fart på våra säljare: Arbetsglädje, Försäljning, Kundfokus.
- Kick-off för att ha mer fokus på jämställdhet och mångfald under det kommande året.
- I utvecklingssamtalen har det framkommit önskemål om utbildning i förhandlingsteknik.
- Inspiration kring vikten av att samarbeta.

2. Identifiera vilken typ av talare som passar gruppen bäst

Vad är syftet med föreläsningen? Är det att förmedla ett viktigt budskap, en paus under en intensiv konferens eller för att fylla på med inspiration och energi hos medarbetarna?

Syftet med föreläsningen kan variera stort. Dessutom har varje grupp har en "personlighet". Genom att matcha rätt typ av föreläsare till din grupp kommer budskapet att nå fram bättre.

3. Utvärdera dina alternativ

Det är normalt att prata med en eller flera föreläsare innan man bestämmer sig. Förklara ditt behov för talarna och fråga hur de kan hjälpa dig. Kan de din bransch? Skräddarsyr de för ditt behov?

Fråga gärna efter ett filmklipp från en föreläsning, det gör att du kan bilda dig en bättre uppfattning om föreläsaren passar för er grupp.

Om det är viktigt att föreläsaren skräddarsyr föredraget för er, är det värt att komma ihåg att ifall föreläsaren har svårt att hinna prata med dig initialt, betyder det förmodligen att han/hon även har svårt att hinna med att skräddarsy föreläsningen för er.

Samarbeta med talaren för succé

Publicerad 2015-12-17, 18:00

En professionell föreläsare hjälper dig att göra mötet till en succé. För bästa möjliga resultat behöver talaren förstå ert behov, er organisation och era utmaningar.

Med en relativt liten insats kan du som bokar en extern talare skapa förutsättningar för att resultatet ska skjuta i höjden.

De flesta talare skräddarsyr föredraget, men tyvärr kan ingen läsa dina tankar. Berätta om syftet med evenemanget och föreläsningen. Om du har förklarat er situation och era önskemål till 50%, kan talaren max leverera 50%. Ju mer information du ger, desto bättre kan talaren matcha ert behov.

Berätta om er organisation

Skicka gärna en länk till företagets hemsida som berättar om företagets syfte, vision och värdegrund. Det ger föreläsaren en bra grundförståelse för ert företag. Som ett komplement kan du skicka ett internt nyhetsbrev eller annan information så att talaren får en förståelse för vad som är aktuellt i organisationen just nu, en talare sprider aldrig informationen vidare.

Berätta om åhörarna

Berätta om åhörarna, vad har de för arbetsuppgifter, ålder, könsfördelning och bakgrund. Vilka utmaningar har åhörarna som individer och vilka utmaningar har de som grupp? Vilken känsla vill du att åhörarna ska ha när talaren går av scenen? Har ni anlitat en professionell talare tidigare, berätta i så fall gärna vad ni tyckte var bra eller mindre bra med denna föreläsning.

Syftet med föreläsningen

Inspirationsföreläsning

Om syftet är att föredraget ska vara en ren inspiration eller en paus i ett fullspäckat schema, berätta varför ni behöver inspireras, vad ert fullspäckade schema kommer att handla om och vilken typ av humor som brukar gå hem.  Då kan föreläsaren lägga ribban och humorn på rätt nivå.

Kick Off

En kick off kan se väldigt olika ut, gemensamt är dock att man vill ta ett steg framåt. Det kan handla om att gå igenom framtidsplaner, få en nystart eller öka lagkänslan i gruppen. När man anlitar en föreläsare till en kickoff är det extra viktigt att berätta om nuläget och den tänkta framtiden. Ge talaren en tydlig bild av syftet med dagen och föreläsningen.

Förstärka ett budskap

Det är vanligt att anlita en extern föreläsare för att förstärka eller föra fram ett budskap. Det kan handla om att påminna om någonting som alla egentligen redan vet, eller att tillföra helt nya kunskaper och insikter till gruppen. Här är det viktigt att du talar om vilken effekt du förväntar dig på lång eller kort sikt samt om föreläsaren ska väcka nya tankar, ge konkreta verktyg och kunskaper eller förstärka ett budskap.

Flera talare som avlöser varandra

Informera gärna talaren i förväg om det finns andra interna eller externa talare på programmet, samt kortfattat vad de ska prata om. Detta ger talaren möjlighet att bygga vidare på de andras budskap utan att överlappa.

En talarförmedling hjälper dig att hitta rätt föreläsare

Om det känns svårt att hitta svaret på dessa frågor – ring oss så hjälper vi er! SverigesTalare.se är alltid 100% oberoende i förhållande till olika talare. Vi föreslår alltid den talare som är bäst för uppdraget, inte den vi har en nära relation till.

11 tips för att presentera talaren som ett proffs

Publicerad 2015-12-17, 02:00

Alla vet hur viktigt det är att föreläsarens öppning är stark för att fånga publiken, men en genomtänkt presentation som framförs på ett bra sätt är avgörande för att upprätta talarens trovärdighet och för att föredraget ska ge ett gott resultat.

1. Svara på tre frågor

När du introducerar en talare, är ditt främsta mål att förbereda publiken och skapa positiva förväntningar för vad de ska få höra.

För att göra det måste du svara på tre frågor:

Vad är ämnet? 
Varför är ämnet viktigt för målgruppen? 
Varför är talaren kvalificerad att leverera denna kunskap?

Genom att svara på dessa frågor, motiverar du publiken att lyssna (ämnet är viktigt för dem) och du har stärkt talarens trovärdighet.

2. Var positiv och entusiastisk

Publiken härmar dig. Om du verkar ointresserad, kommer de att bli ointresserade. Om du däremot är positiv och entusiastisk, byggs deras förväntningar upp. Kom ihåg att dina gester och ansiktsuttryck är minst lika viktiga som röstläge och ordval för att förmedla entusiasmen.

3. Var kortfattad

Undvik långrandiga presentationer, 30-90 sekunder är lagom. Om det är en Keynote-speaker, kan två - tre minuter vara befogat. Din presentation ska bara vara så pass lång så att du uppfyller dina tre mål: Vad är ämnet, Varför spelar det någon roll, och Varför är talaren trovärdig?

Du ska inte sammanfatta hela föreläsningen eller rabbla upp talarens meritlista (ett vanligt misstag vid akademiska konferenser). Det kan räcka med någon enstaka detalj som är relevant i sammanhanget.

4. Bygg upp lagom förväntan

Presentationen ska bygga upp en förväntan, men undvik överdriven hype i stil med att ”Denna föreläsning löser alla dina problem” eller ”Det här är den bästa föreläsningen du någonsin hört”.

Däremot är det kanske rimligt att föreläsningen kan hjälpa publiken att förstå något komplext samband eller ge konkreta verktyg för att hantera någon situation.

5. Undvik onödiga misstag

Var noga med att uttala talarens namn och föredragets titel på rätt sätt. Det finns föreläsare med utländsk bakgrund som föredrar att deras namn uttalas på ett försvenskat sätt, för andra är det viktigt att uttalet ligger nära deras eget språk. Fråga hur föreläsaren vill ha det.

Om du säger fel undermineras både din och talarens trovärdighet. Talare kommer troligen att rätta dig, vilket är ett uselt sätt att börja föreläsningen på. Om du behöver ange exakta fakta, se även till att det blir rätt.

6. Memorera eller minimera dina anteckningar

Försök att memorera presentationen. Du är mer närvarande och trovärdig om du pratar fritt och publiken kommer att lägga mer vikt på din rekommendation: att de ska lyssna på talaren.

Om du inte kan memorera hela introduktionen, använda så få anteckningar som möjligt. Se till att leverera de sista meningarna utan att titta i anteckningarna eftersom detta bygger upp förväntningarna för talaren.

7. Tala med talaren

Det är viktigt att du har tillräcklig kunskap om föreläsaren och området så att du kan ge en sanningsenlig bild av vad publiken kan förvänta sig.

Prata med föreläsaren, googla och fråga omgivningen. Försök att hitta en koppling till dagens tema eller tidigare föreläsare, det är din uppgift att hjälpa publiken att se den röda tråden i eventet.

Du vet att du har tillräckligt med information om talaren när du känner dig genuint upprymd över att få presentera personen. Det är svårt att entusiasmera publiken om du inte själv har höga förväntningar på föreläsaren, dessa förväntningar kommer ofta med kunskap.

Fråga föreläsaren om hon/han vill bli presenterad på något speciellt sätt. Någon talare föredrar en minimal presentation, någon annan vill att en speciell musik spelas. Försök att möta talarens önskemål, ofta finns det en tanke bakom önskemålet.

8. Ändra inte titeln på föredraget

Många talare lägger stor vikt vid föredragets titel. Det kan vara en fras som de vill att publiken ska komma ihåg, det kan spegla språket som används i presentationen, eller det kan vara en humoristisk lek med ord. Därför är det viktigt att du inte ändrar titeln utan att få ett godkännande av föreläsaren.

9. Ska jag använda humor?

Humor kan vara effektivt om du använder det på rätt sätt, men det är viktigt att komma ihåg att humor är väldigt individuellt och det är troligt att det finns folk i publiken som inte delar din humor.

I de flesta fall är det inte läge att berätta humoristiska anekdoter om talaren eller dra en rolig historia. Du som presenterar ska inte stjäla showen. Försök istället att vara positiv och rikta uppmärksamheten mot föreläsaren, det ger ett proffsigt intryck.

10. Undvik klyschor

Undvik klichéer i stil med ”Denna talare behöver ingen närmare presentation…” Talaren är kanske välkänd för publiken, men nog förtjänar även en kändis en presentation som förklarar varför just hon/han är här för att föreläsa för er.

11. Avsluta presentationen smidigt

Ett smart sätt att överlämna ordet till talaren är att fråga publiken om de är redo för nästa talare. Denna teknik engagerar publiken och bygger upp förväntningarna så att publiken spontant applåderar när talaren gör entré. Om publiken inte låter tillräckligt entusiastisk, fråga dem igen eller säg att du inte kan höra dem. Avsluta sedan med en uppmaning om att applådera och säg talarens namn:

”Mina damer och herrar, ge en varm applåd för Namn Efternamn!”

När du säger dina avslutande ord är det bra att höja rösten en smula och vända dig mot talaren för att välkomna personen. Stå kvar och låt talaren komma fram till dig. En handskakning innan du kliver av scenen är en viktig symbolisk gest som visar att du lämnar över till talaren.

Den perfekta gåvan till föreläsaren

Publicerad 2015-12-17, 01:00

Har ni ett inplanerat arrangemang med en föreläsare och det har fallit på din lott att ordna en gåva till föreläsaren? Grattis, du kan göra en stor skillnad!

Vi vet alla hur svårt det är att köpa gåvor till våra nära och kära. Speciellt om man vill att mottagaren ska uppskatta gåvan. Att köpa en gåva till en föreläsare är ännu svårare eftersom vi inte känner personen så väl. 

Här får du tips på de vanligaste gåvorna. Vi reder även varför vi ger en gåva till föreläsaren, samt ger några "Vett & Etikett-tips" kring dessa gåvor. Du får även tips på den gåvan som absolut alla talare uppskattar!

VARFÖR GER VI EN GÅVA TILL TALAREN?

Om vi höjer blicken en smula och funderar på varför vi över huvud taget ger någonting till talaren efter genomfört uppdrag, kan man summera det till att det är en viktig symbolisk gest. 

• Avtackningen visar för publiken att en programpunkt är slut och att vi kan se fram mot att någonting nytt snart kommer att hända på scen. 

• En gåva är ett tecken på uppskattning. 

• För publiken är det viktigt att se att föreläsaren får en ordentlig avtackning. I vår kultur innebär det att föreläsaren ska få någonting, annars kan publiken uppleva att arrangören är lite snål. 

VETT & ETIKETT NÄR MAN GER GÅVOR TILL FÖRELÄSAREN

Vår kultur innebär att vi vill ge någonting till talaren direkt efter genomfört uppdrag. Tänk då på att detta är en symbolisk gåva. Att ge en gåva som är väldigt påkostad kan bli genant för alla inblandade. 

Det bästa är om gåvan inte är inslagen, alternativt att den är inslagen i cellofan. Då blir publikens nyfikenhet på pressenten stillad direkt och talaren behöver inte fundera på om hen ska öppna pressenten direkt, inför publiken. 

Ge en gåva som inte är tung eller skrymmande. Föreläsaren kanske reser med tåg eller flyg, dessutom  kanske personen ska göra ytterligare två uppdrag på två olika orter innan hen kommer hem. 

De Vanligaste Gåvorna 

1. Blommor

En vacker blomsterkvast är utan tvekan den vanligaste presenten när man ska avtacka en föreläsare. Blommor uppskattas av alla, men de är kortlivade. Mycket kortlivade. Om man är på resande fot i flera dagar, vilket är en vardag för många föreläsare, är det inte mycket som återstår av blommorna när man väl kommer hem.   

2. Profilprodukter

En annan vanlig avtackningspresent är profilprodukter; en vacker eller användbar sak med företagslogga på. Vad de flesta kanske inte tänker på är att det går mode i profilprodukter. Ena året får man som föreläsare ett 20-tal termosar, nästa år får man lika många ryggsäckar, glasvaser eller badlakan med olika företagsnamn på.   

3. Böcker med anknytning

En tredje present som är populär är att ge talaren en bok med någon anknytning till regionen, företaget eller ämnet som arrangemanget har handlat om. Ofta är det en bok som talaren aldrig skulle komma i kontakt med annars. Föreläsare är väldigt vetgiriga och denna typ av gåva uppskattas av många, dock finns det en övre gräns för hur många böcker man faktiskt kan ha i sin bokhylla.   

4. Lokalproducerad produkt

En fjärde gåva som är populär är något hantverk eller någonting ätbart som är lokalproducerat. Dessa produkter är trevliga att ge och ofta trevliga att få, men man får komma ihåg att smaken är som baken, både när det gäller prydnader och mat. 

Den Bästa Gåvan Till Föreläsaren

Den absolut bästa gåvan till en föreläsare är, enligt vår mening, att ge Ingenting. Ingenting som kan ändå betyda skillnaden mellan liv och död för någon medmänniska. 

Om du planterar ett träd i Vi-skogenger bort en get via Actionaid eller 40 doser poliovaccin via UNICEF, gör du riktigt stor skillnad. Samtidigt får talaren ett gåvobevis som är lätt att bära med sig hem.

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

E-post: nathalie@sverigestalare.se

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30
Tel: +46 (0)70 - 930 57 85
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: nathalie@sverigestalare.se

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Besöksadress:
Kungsbron 23
111 22 Stockholm

Postadress:
Albrektsvägen 75
632 26 Norrköping

Organisationsnummer 556728-0283

Sociala media

Samarbetspartners

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap