Med anledning av den senaste tidens #Metoo-revolution vill vi på Sveriges Talare bidra med föreläsare som är experter på sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och våld.

Headshot photo Nyhetsbrev #Metoo–revolutionen

Med anledning av den senaste tidens #Metoo-revolution vill vi på Sveriges Talare bidra med föreläsare som är experter på sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och våld.

Ulrika Sedell – för inkluderande ledarskap

Hur får man en arbetsplats att bli lika inkluderande för alla? Hur undviker och bekämpar man kränkande behandling? Och hur ökar man samtidigt lönsamheten? Ulrika Sedell är författaren och debattören som gör skillnad ute på organisationer över hela landet.

Ulrika är förkämpe för det inkluderande ledarskap som efterlyses, inte minst nu när många kränkningar har avslöjats till följd av #metoo.

Läs mer om Ulrika

Ulrika Sedell


Fredrik Eklöf – ögonöppnaren

Hur förhindrar vi den omedvetna diskriminering som ligger i det finstilta eller outtalade? De små gesterna och signalerna som sårar och exkluderar utan att någon menar något illa. Allt detta har Fredrik Eklöf lösningarna till.

Med Fredrik vidgar ni normerna på jobbet så att du och dina kolleger kan vara era bästa jag och ta organisationen till nästa nivå.

Läs mer om Fredrik

Fredrik Eklöf


Madelene Berndtsson – överlevaren

Madelenes kamp, erfarenheter och kunskaper om övergrepp i över 30 år gör henne sällsynt. Hon ger idag stärkande föreläsningar för barn och vuxna för att ge lärdom av hennes trauman. Trots hennes tidigare motgångar är hon en varm, humoristisk, positiv och stark person. Hon ser ljuset hur mörkt det än verkar.

Åren av fysiskt och psykiskt lidande vill Madelene idag använda sig av för att förebygga mobbning och övergrepp samt förmedla hopp till barn och vuxna.

Läs mer om Madelene

Madelene Berndtsson


Emilia Åhfelt Dimitriadis – FN-soldaten sätter ned foten

De sexuella trakasserierna och mobbningen under tiden som soldat i Kosovo blev startskottet för en ny karriär för Emilia Åhfelt Dimitriadis. Hennes tänkvärda föreläsning belyser att människor mår allt sämre på sina arbetsplatser då den psykosociala hälsan försämras.

Kränkningar av olika slag är ett resultat av stress, svagt ledarskap, otydliga mål och konkurrenstänk. För att skapa starka och friska arbetslag behöver man arbeta med människors självinsikt, mod och kommunikation.

Läs mer om Emilia

Emilia Åhfelt


Paulina Bengtsson – Från offer till förkämpe

Paulina Bengtsson berättar öppet och gripande om de tabubelagda ämnena sexuella övergrepp och människohandel. För sexton år sedan våldtogs och såldes Paulina av sin partner. När livet var som mörkast hände dock något som gav henne kraft att bryta sig loss. Förövaren kom sedan att dömas till maxstraffet, 14 års fängelse.

Paulina blandar egna erfarenheter med fakta och belyser vikten av att våga se och våga fråga. Efter det som hänt Paulina vänder hon mörkret till något bra så att det som hänt får mening. Föreläsningens syfte är att slå hål på myter och förändra attityder i samhället kring sexuella övergrepp. Samtidigt vill Paulina ge verktyg till bemötandet av offer och förmedla hopp.

Läs mer om Paulina

Paulina Bengtsson


Kristina Loveby – upplysaren

Hon föreläser gripande om sina erfarenheter rörande våld i nära relationer. Öppenhjärtigt ger Kristina en inblick i ett av landets största samhällsproblem och hur det begränsar en hel familj. Föreläsningen ger dig kunskap i våld i hemmet och de försvarsmekanismer som gör att en del kvinnor stannar i en våldsam relation.

Kristina Loveby erbjuder föreläsningar som kan göra skillnad för dig som är utsatt, anhörig, vän eller som möter kvinnor och barn som varit utsatta för våld och hot. Kristina driver även en egen kvinnojour i dag. Likaså utbildar hon socialsekreterare, vårdpersonal och annan berörd personal.

Läs mer om Kristina

Kristina Loveby


Maria Hagberg stärker kvinnorna

Maria Hagberg brinner för frågor som rör våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, prostitution och trafficking. Sedan tonåren har hon varit engagerad i olika kvinnorätts-, jämställdhets- och fredsfrågor, varifrån Maria har professionell, ideell och politisk erfarenhet.

Hon har bl a varit med och tagit fram polisens riskbedömningsmanual, Patriark. År 2007–2012 arbetade hon med olika projekt i Mellanöstern. Sedan 1990 har hon även genomfört kvalificerat utredningsarbete som berör barn och unga.

Läs mer om Maria

Maria Hagberg


Marcus Priftis – Lika möjligheter för alla olika!

Marcus talar engagerande om jämlikhet, mångfald och rasism samt antirasism. Likaså undersöker han inkluderande arbetsplatser och hur man når fram. Med humor, igenkänning och ett personligt tilltal förklarar Marcus de strukturer, kategorier och hierarkier som står i vägen för allas lika möjligheter.

Han talar på ett sätt som river ner försvarsställningar, håller skuldkänslorna borta och manar till handling utifrån sina tre käpphästar: 1. Fokus på ansvar, inte på skuld! 2. Fokus på beteenden, inte på värderingar eller ”inre egenskaper”. 3. Fokus på organisationen, inte på enskilda individer!

Läs mer om Marcus

Marcus Priftis

Headshot photo

Öppet: vardagar 07.30-18.30
Tel: 0121-24 900
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85
E-post: info@sverigestalare.se
(Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider.)

www.sverigestalare.se

I samarbete med
7A Hotell
Kontor & lounge
Konferens & event

”icon” ”icon” ”icon” ”icon” ”icon”


Har du problem att se nyhetsbrevet, klicka här!

Se alla våra tidigare nyhetsbrev "Nyhetsbrevsarkiv"

{unregisterUserLink}Klicka här om du vill avregistrera dig från fler nyhetsbrevsutskick.{unregisterUserLinkEnd}

© 2008-2017 Sveriges Talare Kompetensförmedling AB, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm