Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB logotyp

Öppet: Vardagar 07.30–18.30 | Telefon: 0121-249 00. Jour kvällar och helger: 070-930 57 85 E-post: info@sverigestalare.se – svar inom 5 minuter under öppettider.

0 produkter / 0 kr

Min talarlista

0

Talare att skicka förfrågan till

Magdalena Berger

Magdalena är en kraftfull och kunnig föreläsare som är väl insatt i psykisk ohälsa och NPF, samt relevanta lagar och förordningar med koppling till likabehandling. Hon blandar kunskap och erfarenheter med vetenskap på ett sätt som gör det begripligt för människor som inte i övrigt är insatta på området. 

Magdalena har en lång och gedigen akademisk utbildning med spetskompetens inom psykiatri, samt många års erfarenhet att arbeta med ungdomar med psykisk ohälsa. Detta kombinerat med hennes unika förmåga att få lärare, skolledare och personal att känna sig förstådda och sedda, gör att hon kan peka på möjliga utvecklingsområden, bidra med nya synsätt och ge råd om de olika lösnings metoderna som finns. Hon blir en brygga mellan teori och praktik.

Urval av tidigare beställare:
Feministiskt initiativ, Skolpool Sverige AB, Thoréngruppen, Studentlitteratur, OCD-föreningen Stockholm, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Säkerhetsgymnasiet, Hermods Gymnasium, Design & Construction College, Drottning Blanka Gymnasium, Matrix School AB.

 • Effekten av att boka Magdalena Berger

  Publiken rycks snabbt med när Magdalena Berger på ett intressant och fängslande sätt föreläser kring det som kan vara svårt att greppa i andra sammanhang. Hennes unika kombination av pedagogik och retorik ihop med den breda kunskapen hon har gör det lätt för Magdalena att anpassa innehåll efter publik. Många lämnar Magdalenas föredrag och utbildningar med nya aha-upplevelser och en vilja och inspiration till eget engagemang. 

  Målsättningen är att du efter föreläsningen ska förstå mer om vad psykisk ohälsa är och hur psykisk ohälsa kan drabba den enskilde i arbetslivet. Du får råd och tips på hur du som arbetsgivare kan anpassa arbetsmiljön och arbetssituationen för den enskilde. Du får också råd kring bemötande gällande personer med akut psykisk sjukdom och hur du bemöter oro kring suicidrisk. Du får därtill råd om vilka faktorer som spelar stor roll för att förebygga psykisk ohälsa och vad som i sig kan utlösa arbetsrelaterad ohälsa. Bokar du föreläsning med workshop så läggs betoning på bemötande av anställda med psykisk ohälsa.

 • Magdalena Berger som talare

  Magdalena är en mycket kunnig föreläsare, med ordentlig kompetens inom hennes områden. Det gör att hon kan förklara även de svåraste sakerna på ett så begripligt sätt att alla hänger med och förstår. Hennes kreativa energi gör att åhörarna blir inspirerade, samtidigt som hennes raka förhållningssätt gör att de direkt börjar fokusera på att lösa de svårigheter de står inför.

  Kompetens och kunnande
  Magdalena är en kraftfull och kunnig föreläsare som fortbildat hela personalgruppen gällande psykisk ohälsa, NPF, lagar och förordningar samt likabehandling. Genom hennes engagemang och kunnighet har vår skola kommit långt i det främjande och förebyggande arbetet med elevhälsa”.

  Magdalena har coachat och handlett lärare och EHT-personal och genom ett inkännande sätt men med tydliga krav visat på sätt att förändra praktiken för att hjälpa de elever som behöver det som mest. Magdalena visar, i både praktik och teori, exempel på lågaffektivt bemötande. Ett stor kunnande inom motiverande samtal kommer till användning både i skolans vardag men även genom handledning och föreläsning för kollegor.

  Rak och tydlig
  Hon har en unik förmåga att få lärare, skolledare och personal att känna sig förstådda och sedda, samtidigt som hon med rak och tydlig kommunikation pekar på möjliga utvecklingsområden.

  Inspirerar, inkluderar och gör publiken delaktig
  Magdalena kan omsätta sina kunskaper när hon föreläser så att alla personer i ett rum känner sig inkluderade. Hon använder gärna interaktiva metoder för att göra publiken delaktig. Magdalena engagerar och inspirerar som talare. På ett humoristiskt och lättsamt sätt kan hon resonera och diskutera ”svåra” ämnen och är inte rädd för att ge goda råd och tips hur man kan komma vidare med elevgrupper eller individer i behov av anpassningar och stöd.

  Publiken känner sig förstådd
  Magdalena Berger har en unik förmåga att få lärare, skolledare och personal att känna sig förstådda och sedda, samtidigt som hon med rak och tydlig kommunikation pekar på möjliga utvecklingsområden.

  En förmåga att beskriva det som är svårt -
  På ett humoristiskt och lättsamt sätt kan hon resonera och diskutera ”svåra” ämnen och är inte rädd för att ge goda råd och tips hur man kan komma vidare med elevgrupper eller individer i behov av anpassningar och stöd.

  En brygga mellan teori och praktik
  Magdalena har föreläst kring vad elevhälsa är på en skola med fokus på inkludering. Med tydlighet och konkreta exempel, såväl som förståelse för verkligheten har uppskattningen hos lärarna varit stor. Med tydliga inslag av faktiska verktyg får Magdalena lärarna att känna att de vill pröva nya grepp, nya synsätt eller nya metoder. Hon blir en brygga mellan teori och praktik när det verkligen behövs.

 • Så arbetar Magdalena Berger

  Magdalena Berger anpassar föreläsningen efter kundens verkliga behov, där en gemensam målbild arbetas fram. Fokus kan vara:

  • Vikten av att tala om psykisk ohälsa i arbetsliv och skola och skapa förståelse kring hur den yttrar sig
  • Bemötande av personer med psykisk ohälsa.
  • Stöd och förståelse för personer med psykisk ohälsa - hur?
  • Att upptäcka av signaler på psykisk ohälsa i tid.
  • Inkludering, likabehandling, mångfald - fokus funktionsvariationer.
  • Alla människors självklara plats i samhället. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, diskrimineringslagstiftning (fokus på funktionsvariationer), historik.
  • Hur yttrar sig psykisk ohälsa?
  • Suicid och suicidprevention
  • Friskfaktorer och framgångsfaktorer för att uppnå psykisk hälsa
  • Bakgrund, historik och fakta kring psykiatri och de vanligaste diagnoserna vi möter i arbetslivet

 • Magdalena Berger erbjuder

  Magdalena erbjuder föreläsningar som bygger på en vetenskaplig grund i kombination med personliga erfarenheter. Hon är tydlig och engagerande, vilket gör innehållet personligt och otroligt lärorikt.

  Längd, innehåll och upplägg anpassas efter kundens behov. Utöver själva föreläsningen så erbjuder hon introduktionsutbildningar, handledning och workshop.

 • Magdalena Berger passar till

  Arbetsplatser som strävar efter mångfald, likabehandling eller vill öka sin förståelse kring psykisk ohälsa neuropsykiatriska funktionsvariationer.

  Passar både privat och offentlig sektor.

Talaren utgår från Stockholm
Typ av föreläsning Utbildande / Informativ, Inspirerande
Kön Kvinna
Språk Svenska

Examina:
Filosofie Kandidatexamen (Bachelor) i Specialpedagogik
(Examensarbete om Barn- och ungdomsdepression)
Legitimerad grundskollärare (åk 1-9)
Legitimerad förskollärare
Konsultutbildning i personalrekrytering

Övriga kurser:
Handledarutbildning - Jönköpings Universitet
Handledning - Stockholms Universitet
Retorik - Södertörns högskola
MI-coach - YB-hälsan
Särbegåvning - Stockholms Universitet
Autism - Stockholms universitet
Sårbarhetsfaktorer hos barn och unga - Stockholms universitet
Masterprogram i Specialpedagogik (ej examen)

Arbete:
Specialpedagog gymnasiet 4 år
Specialpedagog i särskolan med barn med AST (autismspektrumtillstånd) i 5 år
Specialpedagog/speciallärare i grundskola/resursklass 8 år
Biträdande borgarrådssekreterare åt Barn- och Ungdomsborgarrådet i Stockholms stadshus
BUP - behandlingsavdelning
Startat upp Deltidsförskola i Pysslingens Förskolors regi.
HR-konsult Skatteverket
Rekryterare Isakssons rekrytering och bemanning AB
Servicehandläggare Kontaktcenter Stockholm stad


Övrigt:
Författare på uppdrag av Studentlitteratur
Bloggare sedan 2014
Föreläser och sitter i styrelsen för OCD Stockholm samt styrelsemedlem för NSPH Stockholms län - Nationell Samverkan Psykisk Hälsa
Egen långvarig psykoterapi har gett kunskaper som Magdalena använder i sitt arbete där det gäller att förstå och stödja personer med psykisk ohälsa.

“Anledningen till att jag valde min inriktning för 25 år sedan var främst mitt rättvisepatos. Jag tror på alla människors lika värde men insåg vid den här tiden att vissa grupper och individer behöver hjälp och stöd för att hitta sin plats i samhället och återta makten och autonomin över sitt liv. Jag tror också på kraften i pedagogiken. Att vi fokuserar på “friskfaktorer” och inte enbart på det icke fungerande. På coaching och uppmuntran, på att bli sedd och bekräftad i sin vardag”.

“Jag förstod i mina tidiga tonår att jag själv fått en “släng” av det min farmor då kallade manodepressivitet. När jag var 38 fick jag diagnosen bipolär sjukdom efter några års felbehandling. Jag vill dela med mig av att det går att leva med psykisk ohälsa men att stöd och en förstående omgivning är så mycket viktigare än vad många tror. Av den anledningen vill jag utbilda i ämnet för att vi dels ska bli bättre på att inkludera personer som är drabbade, men också förebygga så att inte fler drabbas”.

Logga in för att betygsätta och recensera denna talare

"Verkligen proffsig föreläsare som lägger ribban helt rätt!"

2019-07-15, 15:34

En interaktiv, inspirerande och matnyttig föreläsning om elev- lärarhälsa, ur såväl hisoriskt som samtida perspektiv, med flera konkreta verktyg för att kartlägga och förbättra sitt välmående på arbetsplatsen.
Riktigt bra, lagom personlig och verkligen proffsig föreläsare som lägger ribban helt rätt. Alla jag pratade med efter föreläsningen tyckte att den var jättebra och kände sig peppade".

Frida Jörgensen, lärare Bromma Gymnasium 14 juni 2019

"Innehållet var väl anpassat!"

2018-12-04, 10:47

“Vi bokade Magdalena i samband med en studiedag för personalen på 3 skolor. Föreläsningen hade fokus på extra anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Innehållet var väl anpassat för personalgruppen där förkunskaperna varierade. Föreläsningen innefattade 3 delar vilket vi uppskattade mycket. Den första delen handlade om olika diagnoser/behov, den andra om vilka anpassningar som kunde vara lämpliga och den tredje delen var en ”hands on-workshop” där personalen ämnesvis fick arbeta med att utforma uppgifter utifrån elevgruppen på skolorna. Denna dag blev ett avstamp i vårt arbete med extra anpassningar och vi följde sedan upp detta under fler studiedagar och genom auskultationsprojekt under året”.

Gustaf Berg, rektor LBS Stockholm Norra, (f.d. rektor på Yrkesgymnasiet i Huddinge)

Andra talare inom samma område

Torgny Steen

Vill du må och prestera bättre hemma, i skolan och på jobbet? Genom att röra på dig stärker du både hjärta och hjärna! Torgny Steen är företagsledaren som bytte bana för att aktivera männ

Björn Rhodin

Björn Rhodin lär er hantera stress och smärta med hjälp av en metod som kombinerar det bästa från vården med det bästa från gymmet. Genom åren har han hjälpt hundratals o

Peter Wilhelmsson

Peter talar om hälsa, funktionsmedicin, livsstilsmedicin och naturmedicin, där han genom sina föreläsningar vägleder åhörare till en kost som förbättrar deras hälsa och energinivåer. Han

Elisabeth Magnusson Rune

Elisabeth Magnusson Rune talar om sin egen resa ut ur utmattningssyndrom som hon gjorde med hjälp av dagliga promenader i skogen och väver ihop detta med  forskning från både USA och

Svårt att hitta rätt talare - vi hjälper dig

Kontakta oss 

När du kontaktar oss samtycker du till att vi behandlar din information enligt vår integritetspolicy.

Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider 07.30-18.30

FAQ Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring vår service, såsom priser, förfrågningar samt mycket mer.

Vad kostar en föreläsare? VAD KOSTAR EN FÖRELÄSARE?

Vad gör man om en föreläsare blir sjuk? OM FÖRELÄSAREN BLIR SJUK?

Vad för typ av gåva kan man ge en föreläsare? GÅVA TILL FÖRELÄSARE?

SverigesTalare.se

Om Sveriges Talare talarförmedling OM SVERIGES TALARE

Hitta till Sveriges Talare HITTA HIT

Sveriges Talares bloggarkiv BLOGG

Sveriges Talares nyhetsbrev Nyhetsbrev

Sveriges Talares Integritetspolicy Integritetspolicy

Boka gärna ett möte med oss
Du är välkommen över en kopp bryggkaffe.

Kontakta oss

Öppettider: Vardagar 07:30–18:30
Telefon: 0121-249 00
Jour kvällar och helger: +46 (0)70-930 57 85

Sveriges Talare talarförmedlings e-postadressE-post: info@sverigestalare.se
Vi svarar på ditt mejl inom 5 minuter under ordinarie öppettider

Sveriges Talare Kompetensförmedling AB
Besöksadress:
Kungsbron 23
111 22 Stockholm
Postadress:
BOX 1041
101 38 Stockholm

Organisationsnummer 559015-5866

Sociala media

Samarbetspartners

www.presentationsteknik.com Roos & Tegnér Cool Company Skandinavien AB

© 2008–2019 SverigesTalare.se  |  Cookies | Sitemap